Головна Головна -> Підручники -> Підручник Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.) скачати онлайн-> Терміни зберігання документів за їх видами

Терміни зберігання документів за їх видами


№статті Вид документів Термін зберігання документів Примітка
в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів
308 Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні записки до них: а) зведені річні б) річні в) квартальні Пост.Пост.3 р.1 —10 р.3 р.2 1За відсутності річних — пост. 2За відсутності річних — 10 р.
309 Звіти з фінансування: а) зведені річні б) річні в) квартальні г) місячні Пост.Пост.3 р.11 р.3 —10 р.3 р.21 р.4 1За відсутності річних — пост. 2За відсутності річних — 10 р. 3За відсутності річних і квартальних — пост. 4За відсутності річних і квартальних — 10 р.
310 Передатні, роздільні, ліквідаційні баланси й додатки, пояснювальні записки до них Пост. 10 р.
311 Протоколи засідань комісій з розгляду й затвердження звітів і балансів: а) річних б) квартальних Пост.3 р.1 10 р.3 р.2 1За відсутності річних — пост. 2За відсутності річних — 10 р.
312 Аналітичні таблиці з розробки й аналізу річних звітів і балансів Пост. 5 р.
313 Листування про затвердження й уточнення балансів і звітів 3 р. 3 р.
314 Листування про строки подання бухгалтерської і фінансової звітності 1 р. 1 р.

Продовження табл.

№статті Вид документів Термін зберігання документів Примітка
в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів
315 Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських та податкових записів (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і наклади з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.) 3 р.1 3 р.1 1Див. примітку до ст. 288
316 Особові рахунки:

а) робітників і службовців, студентів

б) одержувачів пенсій і державної допомоги

75 р. — «В»

5 р.1

75 р. — «В»

5 р.1

1Після завершення виплати допомоги і пенсій; для одноразо-вої допомоги — 1 р.
317 Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості (в тому числі на машинних носіях) 5 р.1 5 р.1 1За відсутності особових рахунків — 75 р.
318 Інвентарні картки та журнали обліку основних засобів 3 р.1 3 р.1 1Після ліквідації основних засобів
319 Довіреності на одержання грошових сум і товарно-ма-теріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності) 3 р. 3 р.
320 Гарантійні листи 3 р. 3 р.

Продовження табл.

№статті Вид документів Термін зберігання документів Примітка
в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів
321 Облікові регістри (Головна книга, журнали-орде-ри, розроблювальні таблиці та ін.) 3 р.1 3 р.1 1Див. примітку до ст. 288
322 Допоміжні й контрольні книги, журнали, картотеки, касові книги, оборотні відомості 3 р.1 3 р.1 1Див. примітку до ст. 288
323 Книги обліку депонованої за-робітної плати, журнали реєстрації виконавчих листів 3 р. 3 р.
324 Журнали, книги реєстрації рахунків, касових ордерів, довіреностей, платіжних доручень та ін. 3 р. 3 р.
325 Корінці, копії ордерів, рахунків, фактур, накладних, квитанцій, чекових книжок 3 р.1 3 р.1 1Див. примітку до ст. 288
326 Реєстри рахунків до оплати 3 р.1 3 р.1 1Див. примітку до ст. 288
327 Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишки коштовних металів, алмазів і виробів з них 3 р. 3 р.
328 Відомості про використання кредитів:

а) річні

б) квартальні

3 р.1 р. 3 р.1 р.

Продовження табл.

№статті Вид документів Термін зберігання документів Примітка
в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів
329 Відомості про облік фондів, лімітів заробітної плати та контроль за їх розподілом, про розрахунки за перевитрати й заборгованості із заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхування, про оплату відпусток, вихідної допомоги та ін. 3 р. 3 р.
330 Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію 3 р.1 3 р.1 1Див. примітку до ст. 288
331 Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки) про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності з Фонду соціального страхування Доки не мине потреба Доки не мине потреба
332 Виконавчі листи Доки не мине потреба Доки не мине потреба
333 Договори-зобов’язання за товари, одержані в кредит, листування з оформлення договорів-зобов’язань Доки не мине потреба Доки не мине потреба

Продовження табл.

№статті Вид документів Термін зберігання документів Примітка
в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів
334 Довідки, що подаються до бухгалтерії на оплату відпусток у зв’язку з навчанням, одержання пільг з податків та ін. Доки не мине потреба Доки не мине потреба
335 Документи (довідки, акти, зобов’язання, листування) щодо дебіторської заборгованості, розтрат, недостач, розкрадань Доки не мине потреба Доки не мине потреба
336 Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеного будів-ництва Пост. До нової переоцінки (індексації)1 1Не менше 3 р.
337 Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних цінностей Пост. 3 р.
338 Паспорти будівель, споруд, обладнання 3 р.2 3 р.2 1Паспорти будівель, споруд — пам’ятників архітектури, які перебувають під охороною держави, — пост.

2Після ліквідації основних засобів

339 Спостережні справи з нагляду за будівлями й спорудами, що перебувають під охороною держави Пост.

Продовження табл.

№статті Вид документів Термін зберігання документів Примітка
в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів
340 Листування про паспортизацію будівель і споруд 3 р. 3 р.
341 Документи (плани, звіти, листування) про проведення документальних ревізій і контрольно-ревізійної роботи 3 р. 3 р.
342 Акти документальних ревізій фінансово-господарсь-кої діяльності організацій, податкових та інших перевірок; документи (довідки, доповідні записки) до них 5 р.1 5 р.1 1Див. примітку до ст. 288
343 Листування про фінансо-во-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, прийом, здачу, списання матеріальних цінностей та ін.) 3 р. 3 р.
344 Акти перевірок каси, правильності стягнення подат-ків та ін. 3 р. 3 р.
345 Договори, угоди (господарські, операційні, трудові та ін.) 3 р.1 3 р.1 1Після закінчення строків дії договорів, угод.

Див. також примітку до ст. 288

346 Реєстри договорів 3 р. 3 р.
347 Договори про матеріальну відповідальність 5 р.1 5 р.1 1Після звільнення матеріально відповідальної особи

Закінчення табл.

№статті Вид документів Термін зберігання документів Примітка
в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких надходять до держархівів в установах, організаціях, на підприємствах, документи яких не надходять до держархівів
348 Зразки підписів (матеріально відповідальних осіб) Доки не мине потреба Доки не мине потреба
349 Відомості про реєстрацію державних підприємств, установ, організацій, кооперативів, малих підприємств тощо 5 р.1 5 р.1 1Після ліквідації підприємств, установ, організацій
350 Розрахункові сплати внесків до різних фондів 3 р. 3 р.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Звітність бюджетних установ (Ткаченко І.Т.)