Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Аудит обліку страхових компаній

Аудит обліку страхових компаній


З метою сприяння посиленню захисту прав акціонерів та інвесторів через розкриття достовірної інформації комісія у справах нагляду за страховою діяльністю розробила вимоги щодо аудиторської перевірки страхових компаній. Документ визначає перелік питань, на підставі яких незалежні аудитори (фірми) повинні підтвердити повноту та достовірність бухгалтерської звітності акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій та сформувати – на цій основі висновки про їх реальний фінансовий стан.
З наведеного переліку питань аудитор може вибрати ті, що найбільш суттєві або несуттєві для діяльності даного підприємства, а також включити додаткові питання, якщо він вважає це доцільним. У висновку відображаються основні відомості про аудитора (аудиторську фірму). Під час проведення перевірки незалежний аудитор подає замовнику такі відомості про аудиторську фірму:
– Назва аудиторської фірми, номер та дата внесення до Національного реєстру, виданої аудиторською палатою України, адреса, телефон (факс); назва документа “Аудиторський висновок про достовірність бухгалтерської звітності”; місце проведення аудиту та дата висновку, відомості про аудитора: прізвище, ініціали, номер, серія, дата видачі сертифіката; масштаб перевірки, підстава для перевірки (законодавчі акти); методи, які використовуються під час перевірки, перелік документів для здійснення аудиторської перевірки.
– Основні відомості про емітентів, найменування емітента, код ЕДРПОУ, організаційно правова форма емітента, номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва, орган, Що видавав свідоцтво, юридична адреса, поточний рахунок, назва банку, основні види діяльності, кількість акціонерів, кількість власників облігацій, чисельність працівників, остання дата опублікування інформації про діяльність емітента, назва друкованого органу, підпис, дата подання до Комісії останнього звіту, дата і термін виплати дивідендів, предмет діяльності, номер ліцензії на здійснення страхової діяльності і строк та місце її дії, ліцензійні види діяльності і склад засновників. Досліджуються всі операції, що стосуються статутного капіталу, обліку основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу, облік фінансових вкладень, облік запасів, облік коштів і розрахунків, облік позикових коштів, страхування, формування страхових резервів тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)