Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Аудит обліку експортних та імпортних операцій

Аудит обліку експортних та імпортних операцій


Аудит обліку експортних та імпортних операцій в основному проводиться за такими напрямами:
-перевірка договірної документації та дотримання строків виконання договорів;
-перевірка даних аналітичного та синтетичного обліку;
-дотримання показників якості реалізованої продукції на експорт;
-достовірність відображення в документах кількості експорту;
– правильність відображення операцій у статистичній та бухгалтерській звітності;
-правильність проведення та відображення в обліку результатів інвентаризації розрахунків з покупцями;
-зустрічна перевірка підприємства покупця та постачальника;
-перевірка даних бухгалтерського й оперативного обліку;
-причини виникнення простроченої заборгованості;
-установлення правильності паралельного обліку курсових різниць, які виникають під час здійснення операції, та в результаті перерахунку сум господарських операцій на останнє число звітного періоду;
-дотримання підприємством законодавства щодо безготівкових розрахунків в іноземній валюті.
Аудит імпортних операцій розглядається в двох напрямках:
– аудит розрахунків за імпортними операціями, який передбачає перевірку правильності розрахунків з імпортерами за імпортовану продукцію;
– аудит формування вартості імпортованої продукції, завданням якого є перевірка правильності визначення витрат, які включаються у вартість товару та правильне відображення їх в обліку.
Основними завданнями аудиту розрахункових операцій, пов’язаних з імпортом товарів, робіт, послуг, є:
-сприяння прискореному платежу імпортера з метою уникнення штрафних санкцій як з боку контрагента, так і держави;
-перевірка своєчасності розрахункових операцій та недопущення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання фінансово-розрахункової дисципліни;
-правильність документування господарських операцій та доцільності укладання імпортних контрактів;
-перевірка законності здійснення зовнішньоекономічних операцій та дотримання вимог договорів;
Джерелами інформації для аудиту імпортних операцій є:
-законодавчі акти та нормативно-правові документи, які регулюють відносини імпортерів з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, банківськими установами, державними органами;
–митна документація, технічна документація (технічний паспорт машин і обладнання) контракти, арбітражна документація; договірна та організаційно-розпорядча документація;
-товарно-супровідна документація (сертифікат про якість товару), специфікація, пакувальний лист, комплектувальна відомість, транспортна, експедиторська і страхова документація; виробничо-фінансові плани, бізнес-плани;
-складська документація, рахунок-фактура, ліцензія у разі експорту товару (якщо товар є ліцензійним);
-дані оперативного обліку та звітності;
-банківська документація, заява на перевезення валюти, документи щодо недостач і псування товару.
Аудит розрахунків за імпортними операціями з постачальниками (експортерами) передбачає встановлення наявності, законності, правильності оформлення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які визначають права та обов’язки сторін щодо імпорту товарів (робіт, послуг). Також установлюється доцільність імпорту даних товарів та дотримання встановлених договором розрахунків.
Аудит розрахунків доцільно проводити в такій послідовності:
-аудит у розрахунках за імпортними операціями залишків та відповідність їх регістрам аналітичного і синтетичного обліку;
-виявлення простроченої дебіторської (передоплата) та кредиторської заборгованості, а також причин та умов їх виникнення;
-перевірка правильності стягнення пені за порушення строків розрахунків з іноземцями як через несплату коштів, так і у разі вчасного неотримання імпортованих товарів;
-дослідження відповідності ведення обліку за імпортними операціями та самих господарських операцій за встановленими законодавством правилами та інструкціями;
-аудит правильності відображення господарських операцій з імпорту товарів у бухгалтерському обліку згідно з первинними документами;
-з’ясування повноти отриманих матеріальних цінностей, робіт, послуг від імпортерів;
-виявлення відповідності розрахунків договорам;
-установлення правильності відображення в обліку сплачених мита, митних зборів під час розмитнення товарів, акцизного збору, ПДВ, а також правильності їх обчислення з урахуванням пільг відносно товарів критичного імпорту;
-виявлення ступеня організації внутрішньогосподарського контролю за розрахунками з імпортерами;
-перевірка матеріалів інвентаризації розрахунків з імпортерами;
-визначення правильності відображення розрахунків з імпортерами в бухгалтерській і статистичній звітності;
-з’ясування правильності паралельного обліку курсових різниць, які виникають під час здійснення операції та в результаті перерахунку сум господарських операцій на останнє число звітного періоду.
Аудит формування вартості імпортованої продукції передбачає перевірку правильності визначення митної вартості товару на підставі його ціни, установленої договором, а також перевірку не включених до рахунку-фактури витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, страхування товарів, комісійних і брокерських платежів, які мають бути сплачені підприємствами як умова їх ввезення та за використання об’єктів інтелектуальної власності, які належать до цих товарів. При цьому аудитор повинен перевірити дійсність таких витрат, які підтверджуються відповідними документами.
Оскільки мито, митні збори, акцизний збір (за підакцизними товарами), податок на додану вартість розраховуються на підставі митної вартості товарів, зазначеної у вантажній митній декларації, аудитору слід перевірити правильність і повноту їх нарахування та відображення в бухгалтерському обліку.
Під час перевірки експортних операцій з’ясовуються такі основні питання:
– чи мають операції документальне підтвердження, а заборгованість іноземного покупця відображена на законних підставах у національній валюті;
-чи забезпечена відповідність сум ПДВ та вартості товарів на експорт;
– чи правильно відображено експертні операції, обороти та сальдо в синтетичному й аналітичному обліку за рахунками;
– чи ведеться оперативний контроль за рухом товарів та аналіз причин їх затримки;
-чи інвентаризуються товари на експорт у місцях їх зберігання;
-чи списуються втрати експортних товарів у межах норм природних втрат на шляхах (етапах) їх руху;
– чи відвантажуються товари відповідно до умов договорів, як регулюються суперечки між сторонами, особливо у випадках форс-мажорних обставин;
– як часто звіряються розрахунки за заборгованістю;
– чи узгоджені банківські операції і рух отриманих коштів з операціями за експортом.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)