Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Аудит обліку вексельних операцій

Аудит обліку вексельних операцій


Аудит в обліку вексельних операцій проводиться поетапно. На першому етапі перевіряються затрати, пов’язані з виготовленням або придбанням бланків векселів, збереження та облік їх, сплата мита, списання витрат. На другому – визначається заборгованість за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами, що забезпечена одержаними векселями, на третьому – заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, яка забезпечена виданими векселями. На четвертому етапі перевіряються позики, одержані векселедержателем у комерційних банках під заставу векселів, а також ведення оперативного контролю платежів за одержаними і виданими векселями, суми заборгованості за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги, які забезпечені одержаними векселями, та сума заборгованості, на яку підприємством видано векселі забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів тощо. Виконання закону України “Про обіг векселів в Україні” від 2001 р., а також Порядок видачі обліку і погашення векселів, виданих як сплата ввізного та вивізного (експортного) мита за давальницькою сировиною досліджуються досить ретельно.
Векселі, отримані підприємством під час розрахунків за відвантажені товари, перевіряються на основі записів за рахунком № 34 та його субрахунками з метою підтвердження їх достовірності та правильності.
Одночасно, у разі потреби, проводиться інвентаризація векселів у місцях їх зберігання (на підприємстві або в банку). Результати інвентаризації визначаються порівнянням фактичних даних з описами, що ведуться в бухгалтерії. Якщо підприємство зберігає векселі в банку, то аудитор повинен за необхідності отримати підтвердження даних, одержаних на підприємстві, від банку через запит. Разом з тим простежуються витрати підприємства за послуги щодо зберігання векселів, які повинні підтверджуватися угодами з банком, документами про нарахування винагороди та записами про віднесення на витрати операційної діяльності.
Особлива увага приділяється випадкам реалізації векселів з відстроченням платежів, дисконту, визначенню сум відсотків, умов та наслідків операцій з переказними, дисконтними, простими відсотковими векселями.
Наслідки перевірки аудитор відображає в робочих документах.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)