Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко) скачати онлайн-> Аудиторські перевірки фінансового стану підприємств, що приватизуються

Аудиторські перевірки фінансового стану підприємств, що приватизуються


Аудиторська перевірка виконується на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та підприємством, що приватизується. Аудиторський висновок, що подається в орган приватизації, повинен відповідати вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність” та Національному нормативу № 26 “Аудиторський висновок”. На початку аудиторського висновку дається загальна характеристика підприємства: найменування, код ЗКПО, форма власності, галузь, кількість працівників, керівник, рахунки у банках та ін.
Під час інвентаризації статей бухгалтерського балансу аналізуються дані інвентаризації, проведеної у зв’язку з приватизацією майна, інвентаризація коштів і фінансових зобов’язань, звіряються їхні дані з показниками облікових регістрів, первинних документів аналітичного обліку відповідно до стандартів обліку. В аудиторському висновку мають бути висвітлені такі питання:
форма ведення бухгалтерського обліку, стан аналітичного і синтетичного обліку, первинних облікових документів, журналів, Головної книги.
Аудитори перевіряють додержання вимог положення про інвентаризацію майна та правильність відображення її наслідків у бухгалтерському обліку на момент приватизації підприємства, додержання вимог обліку руху основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань окремо в орендодавця (у разі перевірки орендного підприємства), джерела придбання основних засобів, проводять аналіз незавершеного будівництва, витрат будівельних матеріалів та обладнання до установки, звіряють платіжні документи, перевіряють наявність нематеріальних активів, нарахування зносу, виробничих запасів по МШП, достовірність віднесення до МШП залежно від періоду їх придбання. Аудитори перевіряють правильність обліку сировини, матеріалів, тари, палива, виробничих запасів, обліку витрат на виробництво, реальність сум дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначених у балансі; аналізують облік фінансування капітальних вкладень за термінами освоєння, рух коштів на рахунках банків, склад статутного фонду, правильність віднесення сум на статутний фонд (капітал), обчислення прибутків і збитків. Зазначені вимоги Фонду державного майна України мають бути обов’язково відбиті в аудиторському висновку.
Аудитор виступає як експерт в оцінці вартості об’єктів приватизації. Для цього він користується затвердженими Кабінетом Міністрів України методиками та діє згідно з рішенням органу приватизації (Фонд держмайна).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко)