Зміст


Передмова

Глава І. Загальні положення житлового права України

Вступ
§1. Поняття житлового права
§2. Предмет і метод житлового права
§3. Функції та принципи житлового права
§4. Здійснення права на житло
§5. Класифікація житлових правовідносин
§6. Житлове право як галузь законодавства, навчальна дисципліна та наука
§7. Поняття житлового фонду і види житлових фондів
§8. Поняття житла та його ознаки

Глава II. Засоби здійснення права на житло

Розділ 1. Здійснення права на житло шляхом будівництва
§1. Самостійне будівництво як засіб реалізації права на житло
§2. Здійснення права на житло через часткову участь осіб у житловому будівництві
§3. Здійснення права на житло через його будівництво житлово-будівельними кооперативами
§4. Кредитування індивідуального житлового будівництва

Розділ 2. Здійснення права на житло шляхом переходу його у власність
§1. Приватизація житла
§2. Договір купівлі-продажу житла
§3. Договір міни житла
§4. Договір довічного утримання
§5. Договір ренти житла
§6. Спадкування житла

Розділ 3. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування
Підрозіл 1. Сплатне користування житлом
§1. Загальні положення найму житла
§2. Приватний найм житла
§3. Соціальний найм житла
§4. Особливості договору найму службових житлових приміщень
§5. Особливості договору найму житла у гуртожитках
Підрозділ 2. Безоплатне користування житлом
§1. Договір безоплатного користування житлом
Підрозділ 3. Інші підстави користування житлом
§1. Право користування житлом членів сім’ї, які не є співвласниками житлового приміщення
§2. Право користування жилим помешканням на підставі спадкового розпорядження

Глава III. Захист житлових прав
§1. Позасудові засоби захисту житлових прав
§2. Судовий захист житлових правПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Житлове право України (Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболев О.В.)