Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка підприємства (Гаєвська) скачати онлайн-> Практичне заняття № 5

Практичне заняття № 5


Тема 2.2. Виробничі фонди

Мета роботи : оволодіти навичками розрахунку показників використання основних фондів.

Основні показники використання основних фондів:

фондовіддача:

(1)

фондомісткість:

(2)

фондоозброєність:

(3)

зняття продукції з 1 м2 площі:

(4)

Часткові показники використання основних фондів:

– коефіцієнт змінності:

(5)

де ВП – випущена продукція (грн.);

Взм – кількість відпрацьованих машинозмін;

С – кількість встановленого обладнання;

Др – кількість робочих днів за місяць (рік);

tзм – тривалість зміни (год.).

– коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування ( по групі обладнання цеху ):

(6)

де Фд, Фн – відповідно дійсний і номінальний фонд часу роботи обладнання за певний період, (год.)

коефіцієнт інтенсивного завантаження:

(7)

де Тфакт – фактично витрачений час на виготовлення одиниці продукції, н-год.;

Тнорм – технічно обґрунтована норма часу на одиницю продукції, н-год.

– коефіцієнт інтегрального завантаження:

Кінтегр = Кекст ´ Кінт . (8)

Приклад 1

На підприємстві працює 1 300 чоловік. Один робітник виготовляє за рік продукції на суму 2 429 грн. Вартість основних фондів підприємства становить 1 828 млн. грн. Розрахувати показник фондовіддачі і фондомісткості.

Розв’язання:

1. Показники використання ОФ фондовіддача та фондомісткість визначаються за формулами:

Отже, кількість виробленої продукції (ВП) становить:

ВП = Птр ´ Ч (грн.);

ВП = 242,9 ´ 1300 = 315,77 тис. грн.

фондовіддача:

фондомісткість:

Приклад 2

У цеху 100 верстатів та двозмінний режим роботи (25 робочих днів та семигодинна їх тривалість). Було відпрацьовано 28 500 верстатогодин. Визначити коефіцієнт змінності роботи обладнання.

Коефіцієнт змінності визначається за формулою:

Таким чином, коефіцієнт змінності дорівнює:

Задачі для розв`язання:

Задача 1

Визначити усі види вартісної оцінки основних фондів, якщо відомі такі дані: вартість фрезерних верстатів – 295 тис. грн., електрокара – 374 тис. грн. На основі наведених даних розрахувати відновлену та залишкову вартість на 1.01.2000, якщо норма амортизації устаткування – 20 %. Визначити показник фондовіддачі за 1999 рік, якщо підприємство в цьому періоді випустило продукції на суму 94 тис. грн.

Задача 2

Маємо такі дані по двох підприємствах:

Показники Завод № 1 Завод № 2
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн. 2400 1180
Чисельність працюючих, чол. 1500 1400
Виробіток на одного працюючого, тис. грн. 1700 1300

Встановлена норма амортизації для двох підприємств 12 %. Розрахувати показники використання основних фон­ дів, річну суму амортизації, а також вартість основних фондів через 3 роки і термін їх повної експлуатації.

Задача 3

Підприємство на початок року мало основних фондів на суму 945 тис. грн. З 1.07. введені основні фонди на суму 28 тис. грн., а з 01.11. були виведені основні фонди на суму 21 млн. грн. Середньорічна норма амортизації на основних фондах 15 %. На підприємстві працює 2 400 чоло­віків. У середньому кожен з них виготовляє продукції на суму 7800 грн. Визначити річну суму амортизації, залишкову вартість основних фондів після 4 років експлуатації, а також показник фондовіддачі і фондомісткість. Як зміниться випуск продукції, якщо фондовіддачу збільшити на 7 % ?

Задача 4

Середньорічна вартість виробничих фондів підприємства становить 2 500 млн. грн. Обсяг виготовленої продукції за звітний період – 950 тис. т, оптова ціна за 1 т – 3 000 грн. За планом на наступний рік передбачено підвищити випуск продукції на 10 %. Визначити розмір фондовіддачі у звітному та базовому періодах.

Задача 5

Визначити показник фондовіддачі на підприємствах і вказати, на якому підприємстві більш ефективно використовують основні фонди, якщо відомо:

Показники Заводи
№ 1 № 2 № 3 № 4
1. Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. грн. 1050,3 2200,7 1330,4 1140,8
2. Чисельність працюючих, чол. 2027 3014 1005 1760
3. Виробіток на одного працюючого, грн. 9120,7 1858,0 2298,5 1114,3


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка підприємства (Гаєвська)