Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка підприємства (Гаєвська) скачати онлайн-> Практичне заняття № 17

Практичне заняття № 17


Тема 5.2. Собівартість і прибуток

Мета робота : оволодіти розрахунками кошторису загальних витрат на виробництво.

У кошторис витрат на виробництво включаються такі витрати:

– сировина і основні матеріали (за вирахуванням відходів);

– покупні вироби, напівфабрикати;

– допоміжні матеріали;

– паливо зі ”сторони”;

– енергія зі “сторони”;

– заробітна плата (основна, допоміжна);

– відрахування на соціальні потреби;

– амортизація основних фондів;

– інші грошові витрати.

У групу “інші грошові витрати” включаються усі витрати, які не можуть бути віднесені ні до жодної з перерахованих вище груп витрат, це: витрати на відрядження, орендна плата, податки, стипендії робітникам підприємства, витрати, які не входять до валової продукції, змінний залишок незавершеного виробництва (приріст); позавироб­ ничі витрати та ін.

Задачі для розв’язання:

Задача 1

Скласти кошторис витрат виробництва на основі таких даних (тис. грн.): сировина та основні матеріали – 4200; допоміжні матеріали – 260; паливо зі сторони – 120; енергія зі сторони – 80; зарплата (основна і додаткова) – 2300; відрахування у фонд соціального страхування – 160; амортизація – 180; інші грошові витрати – 95; витрати, які не входять до валової продукції – 60; змінний залишок незавершеного виробництва (приріст) – 120; позавиробничі витрати – 130; товарна продукція в оптових цінах – 9000.

Задача 2

Кошторис витрат на виробництво становить 26 500 тис. грн., роботи і послуги непромислового характеру заплановані в сумі 325 тис. грн., вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, які включені у валову продукцію, становить 120 тис. грн., приріст залишків незавершеного виробництва – 520 тис. грн. Визначити собівартість товарної продукції.

Задача 3

Скласти кошторис витрат виробництва цеху. Річна програма випуску упаковки для виробу А – 4 000 шт., для виробу Б – 2 000 шт. Норми витрат і ціни на матеріал такі:

Марка сталі Планова ціна 1 т, грн. Норма витрат на 1 виріб, кг
А Б
У-2

СТ-5

45

Е-2

900

1 000

1 400

4 000

20

60

17,0

8

80

140

290

22

Заробітна плата основних робітників цеху становить 650 тис. грн., відрахування на соціальні потреби – 37,5 %, річна сума амортизації обладнання – 4 тис. грн., інші витрати цеху – 7 тис. грн. Незавершене виробництво збільшиться на кінець року на 25 тис. грн.

Задача 4

Скласти кошторис витрат виробництва цеху при наступних даних:

Матеріал, енергія, вода, паливо Витрати за рік Планова ціна*, грн.
Чавун, т

Сталь, т

Бронза, т

Пластмаси, т

Вугілля, т

Електроенергія, кВтгод.

Вода, м3

1 500

800

12

10

1500

1 200 000

60 000

750

1 200

9 000

2 800

120

0,1

0,2

* ціни умовні.

Основні фонди (ОФ) і норми амортизації такі:

Склад ОФ Вартість, тис. грн. Норма амортизації, %
Будинки і споруди

Обладнання і транспорт

Інструмент, інвентар

122

650

10

?

?

?

Річний фонд заробітної плати – 210 тис. грн. Відрахування на соціальні потреби – 77,7 тис. грн., інші витрати – 21 тис. грн.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка підприємства (Гаєвська)