Вступ


Судово-бухгалтерська експертиза досліджує фінансово-господар­ську діяльність підприємств всіх форм власності на предмет підтвердження фактів втрат, крадіжки цінностей, які встановлюють за данними бухгалтерського обліку та можуть підтвердити матеріальну відповідальність за скоєну шкоду матеріально-відповідальними та посадовими особами. Проведення судово-бухгалтерської експертизи передбачено ст. № 196 КПК України та Законом України «Про судову експертизу». Вона може призначатися слідчим, органом дізнання, прокурором або судом.

Грошові кошти є найбільше ліквідними активами, їх можна легко вилучити з обігу, сховати та витрати, тому вони найбільш частіше підлягають розкраданням як на підприємствах, так і в бюджетних установах. Якщо розглядаються справи про розкрадання грошових коштів, проведення судово-бухгалтерської експертизи є обов’язковою для встановлення міри відповідальності осіб, визначення сум розкрадання та встановлення терміну розкрадання грошей.

При дослідженні документів зі справ про розкрадання грошових коштів перед експортом-бухгалтером можуть бути поставлені , на приклад, такі питання:

– чи підтверджується документально вказана в акті інвентарізації нестача грошових коштів за вказаний період?

– в який період утворилась нестача, яку встановлено актом інвентарізації?

– в якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди, завданної підприємством у зв’язку з нестачаю грошових коштів, цінних паперів і т.ін.?

– чи підтверджуються документально висновки ревізії в частині, що стосується встановленної шкоди?

– які порушення вимог нормативних актів, що регламентують введення бухгалтерського обліку і контролю сприяли завданню матеріальної шкоди?

– чи обгрунтовано сплачена заробітна плата?

Для відповіді на ці та деякі інші питання експерту-бухгалтеру треба розглянути цілий комплекс документів. Методика проведення цього дослідження розглядається в даному методичному посібнику.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів (О.М. Бандурко)