Головна Головна -> Підручники -> Підручник Страхування (Осадець С.С.) скачати онлайн-> ТЕСТ 17.Перестрахування

ТЕСТ 17.Перестрахування


1. Сума власного утримання страховика становить 50 тис. ум. од. Сума ексцедента — 200 тис. ум. од. Визначити місткість ексцедентного договору?  а) 250 тис. ум. од.;  б) 150 тис. ум. од.;  в) 200 тис. ум. од.  2. Що означає договір з 60 %-вою квотою?  а) Цедент приймає 60 % кожного ризику;  б) цедент приймає 40 % кожного ризику;  в) перестраховик приймає 40 % кожного ризику;  г) перестраховик приймає 60 % кожного ризику.  3. Коли використовується 2-й договір ексцедента суми?  а) Використовується додатково до 1-го договору ексцедента суми;  б) використовується для небезпечних ризиків;  в) використовується як альтернатива до 1-го договору ексцедента суми;  г) використовується в тому разі, коли 1-й договір ексцедента суми не може задовольнити позовів.  4. Основна перевага факультативного перестрахування:  а) жодних переваг;  б) висока ставка комісії перестрахування;  в) увага, що приділяється окремим ризикам;  г) легкість в управлінні.  5. Що означає «погодинне» застереження?  а) Час виявлення страхового випадку;  б) час оплати перестраховиком претензій;  в) час початку перестрахування.  6. Які з наведених далі тверджень правильні? (Так; ні)  а) Перестрахувальний пул діє як посередник, розподіляючи передані в перестрахування ризики.  б) Власне утримання в перестрахуванні — це частина ризику, яку утримує цедент згідно зі своїми фінансовими можливостями.  в) Ліміт покриття в перестрахуванні — це відповідальність цедента і перестраховика за договором.  г) Тантьєма — це винагорода перестрахувальникові від перестраховика за прибуток, отриманий перестраховиком по переданих у перестрахування ризиках.  7. Коли цедент одержує найвищу комісію з перестрахування?  а) За квотним договором;  б) за договором ексцедента суми;  в) за факультативно-облігаторним договором.  8. Власне утримання цедента за договором ексцедента суми становить 20 тис. ум. од. Ексцедентний договір складається з чотирьох часток (ліній). Клієнт має намір укласти договір страхування на суму 200 тис. ум. од. Який розмір ризику може прийняти цедент?  а) 80 тис. ум. од.;  б) 100 тис. ум. од.;  в) 40 тис. ум. од.  9. Поясніть сутність факультативно-облігаторного договору.  а) Цедент може за бажанням передати ризик перестраховикові, а перестраховик має право прийняти або відхилити ризик;  б) цедент може за бажанням передати ризик перестраховикові, а перестраховик зобов’язаний прийняти цесію;  в) цедент зобов’язаний передати кожний ризик перестраховикові, а перестраховик має право прийняти або відхилити ризик.  10. Бордеро в перестрахуванні — це:  а) перелік ризиків, що потрапляють під дію договору перестрахування і систематично надсилається перестраховикам цедентом;  б) дані про доходи і збитки кожної зі сторін;  в) документ-пропозиція, що пересилається перестраховикам цедентом і містить основні характеристики ризику.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Страхування (Осадець С.С.)