Головна Головна -> Підручники -> Підручник Страхування (Осадець С.С.) скачати онлайн-> ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ


Тест 1.

1. а), б), в), д).    2. а), в), д).    3. а.    4. а), б), г), д).    5. а), б), в).

Тест 2.

1. а).    2. б), д), є).    3. а), б), в), д), є).    4. б).    5. а), д).    6. а), б), в). 7. а).    8. б), д).    9. а), в).    10. а) 4 млн грн.; б) 80 млн грн.

Тест 3.

1. е), г), д).   2. У проміжку від 0,25 до 0,75 — найбільший, у проміжку від 0 до 0,25 — малий, у проміжку від 0,75 до 1,0 також малий, оскільки подія стає практично вірогідною.   3. а), в), б). 4. г), д).   5. а), в), д). 6. а), в), д).   7. а), б).

Тест 4.

1. а), б), в), г).    2. г), д).    3. б).    4. Л – в), г). І — а), б), д).    5. в), а), б), д). г), 6. в), г), д).

Тест 5А.

1. б), в).   2. в).   3. в).    4 а).    5. в), г), д).

Тест 5Б.

1. б), в), г).    2. а), б), в).    3. а), б).    4. Усі відповіді правильні.    5. б), г).

Тест 5В.

1. а).    2. в).    3. д).    4 в).    5. д).

Тест 5Г.

1. а), в), д).    2. б), г).    3. а), б).    4. б), г), 5. г).

Тест 5Д.

1. в).    2. а).    3. б).    4 в).    5 г).

Тест 6.

1. в).   2. а) Не менше як три роки; б) термін визначається угодою між страховиком і страхувальником; в) поліс оформляється на рік. 3. б).   4. За спільною домовленістю — страховик і страхувальник або суд.   5. Так, за домовленістю між страховиком і страхувальником.

Тест 7.

1. б), а), д), е), в), г).   2. а) Загальні збори акціонерів страхового товариства; б) Верховна Рада України; в) за домовленістю страховика і страхувальника або рішенням судових органів; г) державний орган нагляду за страховою діяльністю; д) Верховна Рада України.   3. б).   4. в). 5. б).

Тест 8.

1. б).   2. а), в).    3. а).    4. б), в).    5. а), б).    6. в).    7. в).    8. б), в).   9. а).

Тест 9А

1. в).    2. б).    3. а).

Тест 9Б.

1. а).    2. б).    3. в).

Тест 9В.

1. а).    2. в).    3. б).    4. а).    5. б).

Тест 10.

1. а), б).    2. б).    3. а).    4. а), в).    5. в).    6. а), б).    7. б).   8. а), в). 9. а), б).

Тест 11А.

1. а), б).    2. в).    3. а). б), в).    4. а), в), г).    5. б).

Тест 11Б.

1. в), г), е).    2. а), в).    3. а) 57 600 грн. б) 40 320 грн; в) 3709 грн 4. г) 16531 грн.    5. а) або б).    6. 125 тис. грн.    7. а) 30 тис. грн. б) 60 млн грн.

Тест 11В.

1. б).    2. а).    3. б).    4. в).    5. в).

Тест 12.

1. Правового — а), б), в), г), з); матеріального — д), є).    2. б).    3. б), в), г). 4. в).    5. в), г).    6. а), в).    7. б).

Тест 13А.

1. г).    2. в).    3. б).    4. а).    5. д).

Тест 13Б.

1. а).    2. г).    3. б).    4. б).   5. а).

Тест 13В.

1. б).   2. б).    3. г).    4. в).    5. д).

Тест 13Г.

1. а), в).   2. б).    3. а).    4. а), в).    5. б).

Тест 14А.

1. б).    2. в).    3. а).    4. в).    5. б).    6. б).    7. а).    8. в).    9. а).    10. в).

Тест 14Б.

1. а).    2. б).    3. б).    4. а).    5. в).    6. в).    7. б).    8. а).

Тест 14В.

1. в).    2. а).    3. б).    4. б).    5. а).    6. б).    7. а).    8. б).    9. а).    10. в).

Тест 15А.

1. б).    2. д).    3. б).    4. в).    5) а.

Тест 15Б.

1. б).    2. г).    3. а).    4. д).    5. г).

Тест 16А.

1. г).    2. б).    3. а).    4. в).    5. в).

Тест 16Б.

І. 1. в).    2. б).   3. д).

ІІ. б).

Тест 17.

1. а).    2. г).    3. г).    4. в).    5. а).    6. а) Так; б) так; в) ні; г) так. 7. а).8. б).    9. б).    10. а).

Тест 18.

1. а).    2. в).    3. б).    4. в).    5. б).

Тест 19А.

1. а), б).    2. в).    3. а).   4. в).   5. а).    6. в).    7. в).    8. б).    9. б).

Тест 19Б.

1. а), б), г).   2. а), б), в), г).    3. в).    4. б), в).

Тест 20.

1. а), г), д).    2. а).    3. б).    4. б).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Страхування (Осадець С.С.)