Головна Головна -> Підручники -> Підручник Cтрахування (конспект лекцій) скачати онлайн-> Тема 1. Суть страхування як системи економічних відносин

Тема 1. Суть страхування як системи економічних відносин


Страхування — це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, у разі необхідності перестраховує частину останнього. Зміст страхування, як і інших категорій, розкривається в його функціях.

Ризикова функція страхування. Полягає в передаванні за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або договором зі страхувальником.

Функція створення і використання страхових резервів (фондів).Страхування стає можливим лише за наявності у страховика пев­ного капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків (у разі їх виникнення), заподіяних страхувальникові стихійним лихом, нещасним випадком чи іншою страховою подією. З цією метою кожним страховиком створюється система страхових резервів.

Функція заощадження коштів. На першому місці в більшості країн світу за обсягами страхових премій є особисте страхування (на дожиття, пенсій, ренти тощо). При цьому виплати, пов’язані із втратою життя і здоров’я внаслідок нещасного випадку, становлять менш як 10%, решта – заощадження. Вони виплачуються з урахуванням інвестиційного доходу в разі дожиття застрахованого до певного віку або події.

Превентивна функція. Суб’єкти страхування страховики і страхувальники зацікавлені у попередженні настання і зменшенні наслідків страхових подій, для чого проводяться превентивні та репресивні заходи. Розрізняють правову та фінансову превенції.

До правової превенції належать застереження, передбачені чинним законодавством або договорами страхування. При фінансовій превенції частина страхових премій спрямовується на фінансування превентивних заходів, що передбачають забезпечення за рахунок страхових ресурсів спорудження та обладнання технікою пожежних депо, придбання медикаментів і утримання персоналу служб, що борються з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин, фінансування заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Cтрахування (конспект лекцій)