Головна Головна -> Підручники -> Підручник Cтрахування (конспект лекцій) скачати онлайн-> Класифікація страхування

Класифікація страхування


Страхування, як наука, галузь знань та сфера бізнесу, характеризується багатьма специфічними поняттями, які можна класифікувати.

В основу класифікації страхування покладено розбіжності у сферах діяльності страхових компаній, підходах щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, визначенні об’єктів страхування, обсягів страхової відповідальності, формах проведення страхування тощо. У зв’язку з цим можна вирізнити найістотніші класифікаційні ознаки, що мають найбільш важливе значення як у теоретичному, так і практичному розумінні, а саме:

– історична ознака;

– економічні ознаки (сфера діяльності, або спеціалізація, страхо-вика; об’єкти страхування; рід небезпек; статус страхувальника; статус страховика);

– юридичні ознаки (за вимогами міжнародних угод і внутрішнього законодавства; за формою проведення).

Класифікація за економічними ознаками включає кілька варіантів.

Класифікація за об’єктами страхування, тобто об’єктами, на які спрямований страховий захист, покладена в основу розробки видів страхових послуг і передбачає виокремлення трьох галузей:

– особистого страхування;

– майнового страхування;

– страхування відповідальності.

Класифікація за статусом страхувальника передбачає поділ страхових послуг на ті, які обслуговують інтереси громадян та інтереси суб’єктів підприємницької діяльності і стосуються майнового страхування і страхування відповідальності.

Класифікація за статусом страховика використовується для забезпечення державного регулювання страхової діяльності (видання ліцензій, ведення державного реєстру страхових компаній тощо), контролю за страховиками, аналізу розвитку страхового ринку і включає: комерційне, взаємне і державне.

Класифікація за юридичними ознаками включає поділяє страхування на довгострокове страхування (страхування життя і пенсій)та загальні види страхування.

Класифікація страхування згідно з вимогами внутрішнього законодавства України передбачає такі види страхування.

1. Життя.

2. Від нещасних випадків.

3. Медичне.

4. Здоров’я на випадок хвороби.

5. Залізничного транспорту.

6. Наземного транспорту (крім залізничного).

7. Повітряного транспорту.

8. Водного транспорту (морського, внутрішнього водного транспорту та інших видів).

9. Вантажів та багажу.

10. Від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

11. Цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

12.Відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

13.Відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

14.Відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена видами 11,12,13).

15. Кредитів.

16. Інвестицій.

17. Фінансових ризиків.

18. Судових витрат.

19. Виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій.

20. Майна (відмінного від того, що передбачене видами 5—10).

За формою проведення страхування поділяють на обов’язкове і добровільне.

Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягає зміст страхового захисту?
 2. Що таке страховий фонд? У чому його призначення?
 3. Які теорії страхового фонду є найбільш поширеними? Які з них є пріоритетними в Україні?
 4. Що входить в троїсту систему страхових фондів антиризикового спрямування?
 5. Які форми страхового фонду існують у сучасних умовах в Україні?
 6. У чому полягає суть страхування як економічної та фінансової категорії?
 7. Які характерні ознаки страхування?
 8. Які мікроекономічні функції страхування?
 9. У чому полягає мета страхування?
 10. Які є сучасні принципи страхування і в чому полягає їх зміст?
 11. Які основні напрями впливу страхування на економіку держави?
 12. Що розуміють під класифікацією у страхуванні?
 13. Які критерії покладено в основу класифікації у страхуванні?
 14. Які ознаки використовують для класифікації у страхуванні?
 15. За яким формами здійснюється страхування в Україні?


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Cтрахування (конспект лекцій)