Головна Головна -> Підручники -> Підручник Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ 7.1. Вимоги до сучасного керівника

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ 7.1. Вимоги до сучасного керівника


Етика управління — це культура життя і співпраці з людьми, така організація людських колективів, за якої кожен може творчо, максимально самовіддано виконувати посильну справу.
Щоб запобігти можливим негативним наслідкам через невиважені дії того чи іншого керівника соціально-економічної системи будь-якого рівня, розробляються і втілюються в практику відповідні правила і вимоги.
На сьогодні існує достатня кількість так званих “моделей” керівника, розроблених спеціалістами, які включають відповідні професійні та морально-особистісні вимоги. При цьому кожна така модель створювалася на основі практики. їх суть полягає в тому, що виділяються основні риси, вимоги, якими повинен володіти сьогоднішній керівник, менеджер: організаторсько-ділові риси, професійні, особистісні якості, риси характеру.
Моделі керівника є основою професіограм на штатні посади, на всі конкретні керівні посади з урахуванням особливостей діяльності даної організації, фірми, підприємства.
Так, модель керівника, запропонована В.М. Шепелем, включає три блоки якостей керівника:
– загальні якості (високий рівень інтелекту, фундаментальні знання, достатній досвід);
– конкретні якості (ідейно-моральні: світогляд, культура, мотивація; науково-професійні: знання, досвід, компетенція; організаційні якості: уміння добирати і розставляти кадри, планувати роботу, забезпечувати контроль; психофізичні якості: добре здоров´я, схильність до системного мислення, тренована пам´ять тощо);
– специфічні особистісно-ділові якості (комунікабельність, емпатичність, стресостійкість, красномовство тощо).
Р. Л. Кричевський виділяє такі якості сучасного керівника:
– високий професіоналізм. Це є основою формування і підтримання авторитету керівника;
– відповідальність і надійність. Дефіцит цих якостей ми постійно відчуваємо в нашому повсякденному житті;
– упевненість у собі, уміння впливати на своїх підлеглих. Успіх управлінської діяльності багато в чому визначається саме цією рисою, тому що, по-перше, у тяжкій ситуації можна покластися на такого керівника; по-друге, упевненість керівника передається підлеглим, і вони діють відповідним чином; і, по-третє, це важливо при контактах з іншими керівниками;
– самостійність. Керівник повинен мати свою позицію, свою особисту точку зору на ті чи інші проблеми і підтримувати таку самостійність у підлеглих;
– творче вирішення завдань, прагнення до успіху. Це залежить від інтелекту керівника та його мотивації.
Керівник корпорації “Дженерал моторе” Р. Гсрстенберг визначає такі риси, якими має володіти менеджер:
– компетентність — кожен менеджер повинен знати, як на високому професійному рівні виконувати свою роботу;
– високий ступінь відповідальності в усіх справах та збереження при цьому власної гідності;
– чуття нового та вміння йти на розумний ризик;
– гнучкість, чуття оточуючого, гостре сприйняття виникаючих потреб, відчуття часу, подій;
– висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все найдосконалішим чином.
Отже, щоб максимально проявити себе обізнаним зі справою керівником, завоювати довіру партнерів, необхідно дотримуватися ряду порад:
– не лякайтесь важкорозв´язуваних завдань;
– серед багатьох завдань і проблем виберіть головні, пріоритетні та сконцентруйте на них увагу;
– розкладіть велику проблему на ряд менших і послідовно їх розв´язуйте;
– умійте за необхідності сказати тверде “ні”;
– починайте робочий день з вирішення найбільш важких і неприємних справ;
– хто чітко планує, той виграє;
– приділяйте постійну увагу своєму здоров´ю;
– щодня виділяйте час для вивчення спеціальної літератури, підвищення професійного рівня;
– постійно аналізуйте власне життя, вчіться на власних помилках;
– уважно слухайте інших, але рішення приймайте самі;
– прагніть до ділових стосунків, відокремлюючи їх від дискусій і суперечок, що не стосуються справи;
– не втручайтесь у торги. Розбирайтесь спочатку з проблемами, а потім з людьми;
– визначайте суть інтересів у процесі ділового спілкування та підприємництва;
– при наближенні неприємностей сміливо йдіть назустріч, щоб або їх заблокувати, або, у крайньому разі, послабити неприємні наслідки;
– необхідно повсякденно запитувати себе: “Чи завжди я надаю достатньо уваги людям?”, а також не забувати, що досягти чогось значного і великого можна лише тоді, коли ви навчитесь обмежувати себе.
Ділова кар´єра керівника
Кар´єра в широкому розумінні цього слова означає успішне просування в області якоїсь діяльності.
Кар´єра керівника — це індивідуально усвідомлені та змінювані позиції і поведінка, пов´язані з трудовим досвідом і діяльністю протягом його життя.
До основних цілей ділової кар´єри керівника з точки зору його життєвих позицій відносять:
– відповідальність професії і займаної посади рівню самооцінки керівника;
– отримання морального задоволення;
– повага зі сторони соціального оточення (рідних, знайомих тощо);
– творчий характер діяльності, досягнення відносної незалежності;
– гідна оплата управлінської праці;
– наявність вільного часу для самовдосконалення, відпочинку виховання дітей тощо;
– наявність різних пільг, що є додатковим стимулом для діяльності;
– потенційна можливість гідного життя після виходу на пенсію.  Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)