4.10. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. ВОЛОДИМИРОВИЧІ. ОЛЕЛЬКОВИЧІ-СЛУЦЬКІ. БЕЛЬСЬКІ


Таблиця нащадків Володимира Ольгердовича розроблена на підставі досліджень К.Стадницкого (2050,s. 121-192), Ю.Вольфа (2112, з.327-336), О.Зиміна (711,с. 124-126) та Н.Яковенко (1700, с.297) з деякими нашими уточненнями.

ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. ВОЛОДИМИРОВИЧІ

III

1 ВОЛОДИМИР ОЛЬГЕРДОВИЧ († бл.1398)

IV

2. ОЛЕКСАНДР (ОЛЕЛЬКО) ВОЛОДИМИРОВИЧ († 1454)

~ Анастасія Московка, дочка Василя Дмитровича, вел. кн. володимирського (22, т. l, N 28, c.41).

Князь слуцький і копильський (після 1398 — 1440 рр.), вел. кн. київський (1440-1454 рр.). Підтримував Свидригайла Ольгердовича, у 1432-1440 рр. утримувався в ув’язненні у Кернові, а дружина та сини Семен і Михайло — в Утянах. Після відновлення Київського князівства проявив себе розумним і стійким продовжувачем батьківської політики (669, с. 103). Партія Олелька Володимировича змусила Казимира Ягеллончика, присланого намісником, прийняти великокнязівський престол. Незважаючи на властиву Гедиміновичам релігійну толерантність (у 1411 р. під-твердив даровизну батька київському домініканському монастиреві (662, с.99)), відмовився визнати рішення Флорентійської унії і прогнав митрополита Ісидора. Записаний з дружиною у Києво-Печерському пом’янику (поз.20, 51, 129, 133, 150, 152). Перед смертю прийняв чернецтво під іменем Алексія.

3. ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († після 1446)

~ 1422 Василиса, дочка кн. Андрія Гольшанського († до 1484)

Князь бельський (1420-1435 рр.), новгородський (1445-1446 рр.). У 1408 р. брав участь у виправі Вітовта на Москву. У 1420 р. отримав землі з центром у Білій під Оршею. Прихильник Свидригайла

Ольгердовича. У 1432 р. підписав мир з Орденом. У 1435 р. під Вількомиром потрапив у полон до Зигмунта Кейстутовича і пробув в ув’язненні до 1440 р. Згідно запису у Києво-Печерському пом’янику (поз. 131) можна вважати, що його хрестильне ім’я було Ілля.

4. ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА († 1396)

~ Василь Михайлович, кн. кашинський († 1382 р.).

Ім’я встановлено на підставі запису у Києво-Печерському пом’янику (поз. 148).

5. АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ († після 1455)

~ Марія

Князь могильовський (бл. 1420 — після 1455 рр.). Вперше згаданий у 1386 р. як учасник коронації Ягайла. У 1435 р. підписався під угодою з Орденом. Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.39, 130) разом з дружиною (поз. 149). У 1445 р. в цьому монастирі вони з дружиною склали заповіт.

V

6. СЕМЕН ОЛЕЛЬКОВИЧ (* 1420 † 1471)

~ Марія, дочка Івана Гаштольда.

Князь слуцький (1440-1454 рр.), вел. кн. київський (1454-1471 рр.). Похований у реставрованому ним Успенському соборі Києво-Печерського монастиря. Згідно копії напису на могилі А.Кальнофойського реставрація храму була закінчена 3.12.1470 р. Проводив активну незалежну політику, титулувався «з ласки Божої великий князь київський». Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.52, 128, 134) разом з дружиною (поз. 159).

7. ФЕДЬКА ОЛЕЛЬКІВНА († після 1480)

~ Семен Юрійович [походження його невідоме]

8. ЄВДОКІЯ ОЛЕЛЬКІВНА († 1468)

~ 5.07.1463 р. Стефан III, господар Молдови († 1504 р.) (163, с.26, 63-64, 70, 106-107, 118). Молдовські джерела датують її смерть 1468 р. (163, с.64, 70, 107).

9. NN ОЛЕЛЬКІВНА

~ кн. Юрій Федорович Пронський

10. МИХАЙЛО ОЛЕЛЬКОВИЧ СЛУЦЬКИЙ († 30.08.1481)

Князь копильський (1440-1454 рр.), слуцький (1454-1481 рр.), новгородський 1470-1471 рр.). Страчений після провалу змови проти Казимира Ягеллончика. Змовники хотіли вбити великого князя на весіллі у Ф.І.Бельського і відновити Київське князівство. Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.42, 52, 135, 286) разом з дружиною Анною (поз. 160).

11. АНАСТАСІЯ [?] ІВАНІВНА БЕЛЬСЬКА († до 1495)

~ Іван Ходкевич

Ім’я встановлене на підставі запису у Києво-Печерському пом’янику (поз. 165).

12. ІВАН ІВАНОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († до 1476)

Князь бельський (після 1440 — до 1476 рр.). Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.47, 136).

13. МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († до 1476)

У родовідних названий Янушем. Можливо, що це його католицьке ім’я, бо він єдиний з братів, якого не внесли до Києво-Печерського пом’яника.

14. ФЕДІР ІВАНОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († після 1503)

~ 1). 1481 р. кн. Анна Семенівна Кобринська; 2). 01.1498р. Анна Василівна, кн. рязанська. Князь бельський (до 1476 -1481 рр.). Емігрував у Московську державу, отримав володіння розкидані по різних областях. Першу дружину мусив покинути, втікаючи у Москву. Одружився вдруге після кількох невдалих спроб добитися дозволу на її виїзд. Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.43, 68).

15. РОМАН ІВАНОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ

Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.44, 137). В інших джерелах не згадується. Напевно помер молодим.

16 СЕМЕН ІВАНОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († після 1с2.04.1520/до 1522)

~ Ірина, дочка кн. Івана Юрійовича Патрикеєва

Князь бельський (1481 -1520/22 рр.). Отримав Бельське князівство після втечі старшого брата. У 1495 р. виграв процес з Олександром Ходкевичем за спадщину по сестрі і об’єднав всі землі Бельського князівства. У 1500р. визнав московський протекторат (135, с.ЗЗЗ). Литва звинувачувала його у зраді, але він мотивував свої вчинки тим, що його змушували перейти у католицьку релігію (22, т. 1, N 179, с.207). За перемир’ям 1503 р. Бельське князівство було визнане за Москвою. По смерті Семена за московською практикою успадкування воно перейшло до великого князя. Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.45).

17. ГЛІБ АНДРІЙОВИЧ († після 1455)

Князь могильовський [?] (після 1455 — ? рр.).

18. ЄВДОКІЯ АНДРІЇВНА († після 16.06.1446)

Один раз згадана в документі датованому 16.06.1446 р. (22, т. 1, N 46).

VI

19. ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ ОЛЕЛЬКОВИЧ-СЛУЦЬКИЙ († 4.06.1495)

Князь пінський (1471-1495 рр.). Точна дата смерті встановлена на підставі копії напису з надгробка А.Кальнофойського (поз.4). Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.46).

20. СОФІЯ СЕМЕНІВНА ОЛЕЛЬКІВНА-СЛУЦЬКА († 1483)

~ Михайло Борисович, вел. кн. тверський

21. ОЛЕКСАНДРА СЕМЕНІВНА ОЛЕЛЬКІВНА-СЛУЦЬКА († 1518)

~ Федір Іванович Боровський, кн. пінський († 1521 р.). Згідно запису у Києво-Печерському пом’янику (поз.242) хрестильне ім’я її було Олена.

22. СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ ОЛЕЛЬКОВИЧ-СЛУЦЬКИЙ († 14.11.1503)

~ Анастасія, дочка кн. Івана Лугвенійовича Мстиславського

Князь слуцький (1481 -1503 рр.). Записаний у Києво-Печерському (поз.48, 287) та Супральському (поз.20, 21) синодиках. Згідно останнього його хрестильне ім’я було Прохор.

23. ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († 1551)

~ NN, дочка І.А. Челядніна

Князь бельський (1520/22 -1551 рр.), моск. боярин (з 1519 р.), єдиний боярин серед служилих князів вел. кн. московського Василя Івановича. У 1533 р. був призначений одним з опікунів Івана Грозного (1011А, с.70-71). До смерті у 1551 р. зберіг становище удільного князя.

24. ІВАН ФЕДОРОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († 1541)

~ NN, дочка кн. М.Д.Щенятєва

Московський боярин (з 1534 р.), видний військовий діяч, один з вождів боярського управління у Московській державі у часи малолітства Івана Грозного. Убитий за наказом Шуйських (117, с.265; 136, с.42, 141; 155, т.31,стб.167).

25. СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († після 1542)

Князь жижморський (1534 — після 1542 рр.). У джерелах згадується з 1528 р. Влітку 1534 р., перебуваючи у полку, який стояв у Серпухові, втік у Литву, де отримав уділ. Пізніше втік до ординців.

26. ФЕДОРА ГЛІБІВНА († після 1485)

~ кн. Іван Семенович Кобринський

VII

27. ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ ОЛЕЛЬКОВИЧ-СЛУЦЬКИЙ († 17.04.1542)

~ 1531 кн. Олена Миколаївна Радзивіл

Князь слуцький (1503-1542 рр.). Записаний у Супральському пом’янику (поз.22).

28. ОЛЕКСАНДРА СЕМЕНІВНА ОЛЕЛЬКІВНА-СЛУЦЬКА († після 1556)

~ 1523 кн. Костянтин Іванович Острозький († 1530 р.)

29. ІВАН ДМИТРОВИЧ БЕЛЬСЬКИЙ († 1562)

~ NN, дочка кн. Василя Шуйського

Князь бельський (1551 — до 1560 рр.), моск. боярин. Втратив удільні права, отримавши взамін

володіння під Володимиром на Клязьмі (1373, c.209).

30. ЄВДОКІЯ ДМИТРІВНА БЕЛЬСЬКА

~ Михайло Якович Морозов, моск. боярин († бл. 1574)

VIII

31. СЕМЕН ЮРІЙОВИЧ ОЛЕЛЬКОВИЧ-СЛУЦЬКИЙ († 1560)

~ Гальшка Острозька († 1582 р.)

Князь слуцький (1542-1560 рр.).

32. ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ ОЛЕЛЬКОВИЧ-СЛУЦЬКИЙ († 9.11.1578)

~ Катерина Тенчинська

Князь слуцький (1560-1578 рр.). Похований у Києво-Печерському монастирі 12.04.1579 р.

IX

33.ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ ОЛЕЛЬКОВИЧ-СЛУЦЬКИЙ (*17.08.1559 † 6.05.1586)

~ Барбара Кішка

Князь слуцький (1579-1586 рр.). Напис на надгробку, скопійований А.Кальнофойським, не залишає сумнівів, що він був найстаршим з синів Юрія Юрійовича.

34. ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ ОЛЕЛЬКОВИЧ-СЛУЦЬКИЙ († 26.06.1591)

Князь слуцький (1579-1591 рр.).

35. ІВАН-СЕМЕН ЮРІЙОВИЧ ОЛЕЛЬКОВИЧ-СЛУЦЬКИЙ († 29.04.1592)… 32

~ Софія Мелецька

Князь слуцький (1579-1592 рр.).

X

36. СОФІЯ ЮРІЇВНА ОЛЕЛЬКІВНА-СЛУЦЬКА (* 1.05.1586 † 9.03.1612)

~ 1.11.1600 кн. Януш Радзивіл († 1620 р.)

Княгиня слуцька (1592-1612рр.).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Князівські династії Східної Европи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження (Леонтій Войтович)