4.13. ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. КОРИБУТОВИЧІ


Напевно жодна гілка династії Гедиміновичів не викликала такої гострої полеміки як Корибутовичі. Традиції (чи родові легенди, як прийнято говорити нині) княжих родин Збаразьких, Вишневецьких, Порицьких і Воронецьких виводили походження цих родин від Корибута-Дмитра Ольгердовича. Ці традиції прийняв К.Стадніцкий (2050, s.50-162). Вже Ю.Вольф звернув увагу на проблеми, які виникають при спробі ототожнення князя Федора Корибутовича з князем Федором Несвізьким, від якого, напевно, походили названі князівські родини (2111, s. 155-158; 2112, s. 179,275-276). Багато енергії, ерудиції та таланту публіциста доклав Ю.Пузина, щоби довести тотожність Федька Несвізького з Федором Корибутовичем (1986; 1987; 1988; 1989). Він розглянув всі документальні, геральдичні і сфрагістичні джерела, відкидуючи аргументи своїх супротивників. Його позицію підтримали А.Прохазка (1974, s.243-245; 1975; 1976) та О.Галецкий (1835; 1838; 1839), прийняли її також С.М.Кучинський (1894, s.388) та З.Вдовішевський (2098, s. 16). Найбільш активно виступив супроти аргументів цих дослідників З.Л.Радзіміньский (2004; 2005; 2006). Однак його співставлення сфрагістичного та геральдичного матеріалів виглядали непереконливо, на що справедливо звернув увагу той же Ю.Пузина, а недавно і Т.Василевський, який вказав на подібність знаків князів Несвізьких, Корибутовичів і Чорторийських (2097А, s.50-51). Так само непереконливо, на наш погляд, виглядають деякі аргументи З. Радзіміньского, які випливають із зіставлення відомих документів обох Федорів. Немає нічого дивного у частій зміні політичної орієнтації окремих князів у ході міжусобної війни між Свидригайлом Ольгердовичем та Зигмунтом Кейстутовичем, особливо у періоди 1432-1435 рр. Таких прикладів надто багато. Подібно вели себе дрібні володарі у Франції в часи Столітньої війни чи у Англії в часи війн Червоної і Білої троянд. Більш серйозні аргументи проти Ю.Пузини висував В.Семкович (2022, s.200-204; 2023). Він відкинув один з найсильніших аргументів опонента — лист Свидригайла до великого магістра Ордену від 8.02.1432 р., де Федір Корибутович названий старостою подільським, що мало би не полишати сумнівів у тотожності Федора Корибутовича з Федором Несвізьким. Цей лист, опублікований А.Коцебу (1886, s.207), схоже, був написаний не Свидригайлом, а війтом з Братяну, що знижує надійність його інформації, але не заперечує її повністю (щодо помилки переписувача, то подібна версія дозволяє сумніватися чи не у кожному документі). Не відкидає можливості такої тотожності і версія стосовно Несвіча в повіті Луцькому (1862), про що здогадувався ще К.Стадніцкий (2050, s.107-108). Те ж саме можна сказати і стосовно передачі Лоска дочці Федора Корибутовича Анні, виданій за відомого литовського магната Петра Монтигірдовича (2023, s.207). Те, що інші нащадки не претендували на Лоск зовсім не свідчить про відсутність таких і виганення Корибутовичів. Маючи Збараж, Вишневець та інші землі, вони не мали неохідності боротися за спадщину, яка складала посаг їх сестер. Недавно ще раз звернувся до цієї проблеми Я.Тенговський (2074, s. 125-135). Його аргументація також не здатна, на наш погляд, заперечити можливість тотожності Федька Несвізького чи Несвіцького з Федором Корибутовичем. Зигмунт Корибутович довший час у 1411-1417 рр. жив у Кракові, мав там свій двір, і був близьким до Ягайла, який розглядав його як можливого спадкоємця, тому не дивно і відповідний тон у листі короля, розчарування поведінкою князя і погроза позбавити маєтностей. Іван Несвізький же був просто одним з родичів, серед яких було немало бідних (про що можна навести досить прикладів). Подібно і у листі Свидригайла від 16.04.1433 р.останній виділив Ярослава Лугвенійовича не тільки тому, що цей був його «рідним» племінником (Ольгердовичі — нащадки Уляни трималися окремо від решти Ольгердовичів), але й тому, що його батько як старший і більш заслужений з братів уступив великокнязівський престол Свидригайлові. В українській історіографії ця проблема розглядалася побіжно, головним чином на підставі матеріалів «генеалогічної війни» Ю.Пузини та його противників. Молчановський відстоював думку тотожності Федька Несвізького з Федором Корибутовичем (1137, с.378). М.Грушевський вагався і залишив це питання відкритим (568, с.479-480, 510-516). Н.Яковенко прийняла версію Ю.Пузини і вважає Вишневецьких, Збаразьких та ін. князівські родини Ольгердовичами (1700, с.299-303). Ми також погоджуємося з цією думкою і вважаємо, що гіпотез істориків при відсутності джерел, які могли би їх суттєво підтримати, явно мало, щоби відкинути традицію відомих князівських родин, не кажучи про ті джерела, які дозволяють її підтримати. Що ж стосується інших князів Несвізьких, нащадків турово-пінських Рюриковичів, про яких ми писали вище, то вони, схоже вигасли на межі XIV-XV ст. Все це не означає, що полеміка навколо нащадків Корибута-Дмитра Ольгердовича остаточно завершена.

ГЕДИМІНОВИЧІ. ОЛЬГЕРДОВИЧІ. КОРИБУТОВИЧІ

III

1. КОРИБУТ-ДМИТРО ОЛЬГЕРДОВИЧ († бл.1405)

IV

2. МАРІЯ КОРИБУТІВНА

Видана за Федора Львовича, князя новосильського і воротинського († після 1455 р.) (714, с. 310). Записана у Києво-Печерському пом’янику (поз. 169).

3. ІВАН КОРИБУТОВИЧ († після 1431)

Князь несвіцький (?-після 1431 рр.). Помер невдовзі після 1431 р. Його вдова вийшла за кн. Бориса Олександровича Глинського (2051, s. 102-103). Міг отримати Несвіж після вигаснення місцевих Рюриковичів із спадкоємницею яких міг одружитися або, скоріше, Несвіч на Волині від Свидригайла Ольгердовича.

4. ЗИГМУНТ КОРИБУТОВИЧ († 30.08.1435)

Князь-намісник чеський (1422-1423, 1424-1431 рр.). Виховувався при королівському дворі, можливо як заложник. У битві під Грюнвальдом очолював 51-у польську хорогву, яка йшла під литовським гербом «Погоня». Відзначився у військових діях 1410-1414 рр., мав окремий двір у Кракові у 1411-1417 рр. і розглядався як можливий спадкоємець Владислава Ягайла. У 1418 р. разом з князем Федором Острозьким прибув у Чехію до гуситів, які висунули його претендентом на королівську корону і, навіть, проголосили королем. Не зумівши переконати Ягайла виступити на стороні гуситів, звинувачений у зв’язках із Свидригайлом, втік у землі Ордену, навчав орденські війська гуситських методів війни. У 1434 р. перебрався до Свидригайла. У битві біля Вількомира 29-30.08.1435 р. порененим потрапив у полон до поляків і був вбитий (1826; 2031; 1384, с.200-261).

5. ОЛЕНА КОРИБУТІВНА († після 2.03.1449)

До 6.01.1407 р. видана за Яна II, князя ратиборського († 1424 р.).

6. ФЕДІР КОРИБУТОВИЧ († бл.1442)

Князь кременецький (1432-1435 рр.), подільський (1432-1434 рр.), несвіцький [?] (1435 -бл.1442 рр.). До 1434 р. був активним прихильником Свидригайла Ольгердовича. Зрадив йому, намагаючися зберегти Кременецьке князівство, але невдовзі повернувся. У битві біля Вількомира потрапив у полон і пробув в ув’язненні до загибелі Зигмунта Кейстутовича (257, s.96). Традиція приписує йому заснування Винниці, Збаража та Вишнівця. Дружину звали Анастасією. Вона померла після мужа. Дискусія навколо питання чи був Федір Корибутович тотожний Федькові Несвізькому триває.

V

7. ІВАН ІВАНОВИЧ НЕСВІЦЬКИЙ († після 1467)

Князь предзельницький (1438 — після 1467 рр.).

Бл. 1438 р. одружився з Ярохною Бібельською (2112, s.404). Я.Тенговський пропонує датувати шлюб часом до 1410 р. на підставі грамоти подільського і теребовельського старости Петра Влодковича від 9.03.1410 р., у якій згадується «Iwan ducis Nieswieczensis Bibelski», хоча король Ягайло, який згідно цієї грамоти мав перебувати у Теребовлі, за даними краківських гродських книг перебував у той час у Львові. Дослідник пропонує вірити грамоті внесеній в Коронну Метрику (2074, s. 130-132), де цілком вистачає прикладів внесення як фальсифікатів так і дискусійних документів. Інформація з «Найдавніших книг і рахунків міста Кракова», якою користувався А.Гонсьоровський, виглядає надійнішою (1814, s.53), інакше доведеться припускати, що князь Іван та його дружина (яка померла після 1462 р.) жили більше 80 років. Сам Я .Тенговський дійшов до висновку, що Ярохна, напевно, не була дочкою Ходка Бібельського († бл. 1393 р.), а скоріше його сина Грицька Ходковича. Звідси також випливає, що датування Ю.Вольфа ближче до вірогідності. Найстаріші записи в Коронній метриці, що стосуються Поділля, починаються з 1447 р. Родина Давидовських, яка була зацікавлена у внесенні грамоти у Метрику, також була пов’язана з Бібельськими, тому навіть якщо у оригіналі грамоти згадувався батько князя предзельницького, його могли записати Бібельським по асоціації з сином.

8. ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ НЕСВІЦЬКИЙ († після 1467)

Князь несвіцький (бл. 1442 — після 1467 рр.). У 1467 р. одружився з Анастасією, дочкою Івана Мушати.

9. ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ НЕСВІЦЬКИЙ († до 1463)

10. АННА ФЕДОРІВНА НЕСВІЦЬКА

Після смерті батька була видана за земського маршалка Петра Монтигірдовича († бл. 1460 рр.), який займав цей уряд у 1434-1459 рр. Після смерті першого мужа вийшла за князя Януша незнаного походження, якого також пережила (2112, s. 178).

11. ВАСИЛИСА ФЕДОРІВНА НЕСВІЦЬКА

Коли сестра Анна виходила заміж була ще юною і віддана матір’ю під опіку зятя, який мав її видати заміж і вивінувати.

12. МАРІЯ ФЕДОРІВНА НЕСВЩЬКА

Разом з сестрою була передана під опіку зятя. Згадана у Києво-Печерському пом’янику (поз.256).

VI

13. ЯЦЬКО ІВАНОВИЧ НЕСВІЦЬКИЙ († після 1478)

Князь прездільницький (1478-?).

14. МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ НЕСВІЦЬКИЙ († після 1478)

Згаданий у Києво-Печерському пом’яиику (поз.252) з дружиною Агафією (поз.253).

15. ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ НЕСВІЦЬКИЙ († 1474)

Князь збаразький [?] (до 1463 ? — 1474 рр.). Згаданий під 1463 р.

16. СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ, КОЛОДЕНСЬКИЙ († 1481)

Кн. колодяженський (колоденський) (до 1463 — після 1480 рр.) і збаразький (1474 — після 1480 рр.).

17. СОЛТАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († 1472)

Князь вишневецький (? -1472 рр.). Мав незнаних з імен дочок.

VII

18. БОРИС ЯЦЬКОВИЧ НЕСВІЦЬКИЙ [?] князі НЕСВІЦЬКІ

Князь несвіцький (початок XVI ст.).

Його нащадки дрібні князі НЕСВІЦЬКІ вигасли у XVI ст.

19. МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ-ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

Князь вишневецький (1474 — бл.1517 рр.), староста брацлавський (1500-1507 рр.). Помер бл.1517 р. Записаний у Києво-Печерському пом’янику (поз.257).

20. СЕМЕН СТАРШИЙ ВАСИЛЬОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († після 1482)

Князь збаразький (1474 — після 1482 рр.).

Бл. 1460 р. одружився з Марією Ровенською († бл. 1517 р.).

21. СЕМЕН СЕРЕДНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († після 1477)

22. СЕМЕН МАЛИЙ ВАСИЛЬОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († після 1488)

23. ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († після 1514)

Князь порицький (1474 — після 1514 рр.). Записаний у Києво-Печерський пом’яник (поз.259, 292), згідно якого його хрестильне ім’я було Єрофей.

24. МАРІЯ ВАСИЛІВНА ЗБАРАЗЬКА

Видана за Івашка Яновича Владику. Записана у Києво-Печерському пом’янику (поз.258).

25. АНАСТАСІЯ СЕМЕНІВНА († до 1516)

Видана за князя Семена Юрійовича Гольшанського († 1505 р.).

VIII

26. АНДРІЙ СЕМЕНОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († після 1528)

-Анна Гербурт

Князь збаразький (після 1482 — після 1528 рр.).

27. КАТЕРИНА СЕМЕНІВНА ЗБАРАЗЬКА

~ Якуб Вертецький

IX

28. МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († 1574)

~ 1). NN, дочка кн.Козеки; 2). Анна Деспотівна

Князь збаразький (після 1528 — 1574 рр.), староста кременецький (1560-1574 рр.).

29. СТЕФАН АНДРІЙОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († 1585)

~ 1). кн. Анна Янівна Заберезинська; 2). кн. Анастасія Михайлівна Мстиславська; 3). Дорота

Фірлей

Князь збаразький (після 1528 -1585 рр.), каштелян троцький (1566-1585 рр.), воєвода вітебський (1555-1564 рр.), троцький (1566-1585 рр.).

30. ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († 1580)

~ 1). Щасна Юріївна Насиловська; 2). Варвара Михайлівна Козинська

31. МАРГАРИТА АНДРІЇВНА ЗБАРАЗЬКА († до 1555)

~ Станіслав Чермінський

32. ЄЛИЗАВЕТА АНДРІЇВНА ЗБАРАЗЬКА († після 1555)

~ 1). Вацлав Баворовський; 2). Валентій Вкринський

33. ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († бл.1582)

~ Софія Пшилуцька

Справця Київського воєводства (1573-1574 рр.).

34. МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († до 1554)

35. NN АНДРІЇВНА ЗБАРАЗЬКА

~ Богуш Короткий

X

36 ЯНУШ МИКОЛАЙОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († 1608)

~ кн. Анна Матвіївна Четвертинська

Князь збаразький (1574-1608 рр.), староста кременецький (1574-1608 рр.), пінський (1581-1590 рр.), воєвода брацлавський (1576-1608 рр.).

37. МАРУША МИКОЛАЇВНА ЗБАРАЗЬКА († до 1620)

~ Василь Петрович Загоровський.

38. ПЕТРО СТЕФАНОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († 1569)

~ Барбара Йорданівна

39 БАРБАРА СТЕФАНІВНА ЗБАРАЗЬКА († 1602)

~ Габріель Тенчинський

40. ЯНУШ ЮРІЙОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († після 1580)

41. СОФІЯ ЮРІЇВНА ЗБАРАЗЬКА († після 1561)

42. МАРУША ЮРІЇВНА ЗБАРАЗЬКА († 1603)

~ Микола Нарушевич

43. АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА ЗБАРАЗЬКА († після 1591)

~ Роман Волович

44. ГАЛЬШКА ЮРІЇВНА ЗБАРАЗЬКА († після 1608)

~ Людовік Менкіцький

45. КАТЕРИНА ЮРІЇВНА ЗБАРАЗЬКА († до 1608)

~ Микола Белжецький

46. СТЕФАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († бл.1605)

~ Катерина Сулима

47. КОСТЯНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ ЗБАРАЗЬКИЙ († після 1590)

~ Барбара Ходоровська

48.ПЕТРО ВЛАДИСЛАВОВИЧ КОРИБУТОВИЧ-ЗБАРАЗЬКИЙ († бл.1604)

~ кн. Єва Вишневецька

49. МАГДАЛИНА ВЛАДИСЛАВІВНА ЗБАРАЗЬКА († до 1618)

~ Вацлав Шемет

50. КАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА ЗБАРАЗЬКА († після 1618)

~ Щасний Харленський

51. АННА ВЛАДИСЛАВІВНА ЗБАРАЗЬКА († після 1637)

52. NN ВЛАДИСЛАВІВНА ЗБАРАЗЬКА

~ Матей Єло-Малинський

XI

53. ЮРІЙ (ЄЖІ) ЗБАРАЗЬКИЙ († 1631)

Князь збаразький (1608-1631рр.), староста пінський (1590-1631 рр.), сокальський (1607-1631 рр.), крайчий коронний (1612-1619 рр.), підчаший коронний (1619-1631 рр.), каштелян краківський (1620-1631 рр.) (1788).

54. КРИШТОФ ЗБАРАЗЬКИЙ (* 1580 † 1627)

Князь збаразький (1608-1627 рр.), староста кременецький (1608-1627 рр.), конюший коронний (з 1615 р.)

КОРИБУТОВИЧІ. ВИШНЕВЕЦЬКІ

Таблиця складена на підставі досліджень К.Пулаского (1981), А.Бонєцкого (1765, s.367-377), Ю.Вольфа (2112, р.537-576), Н.Яковенко (1700, s.300-301) з незначними нашими уточненнями.

VII

1. МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ († бл.1517)

VIII

2. ІВАН МИХАЙЛОВИЧ († 1542)

~ 1). Анастасія СеменівнаОлізарович; 2). Магдалина Деспотівна Князь вишневецький (бл. 1517-1542 рр.).

3. ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ († 1533)

~ 1). NN Деспотівна; 2). кн. Анастасія Василівна Жилинська

4. ФЕДЬКО МИХАЙЛОВИЧ († 1549)

~ 1). кн. Богдана Юріївна Гольшанська-Дубровицька; 2). кн. Марина Путятич-Друцька Князь вишневецький (1542-1549 рр.).

5. ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ († 1555)

~ Катерина Скорутянка, Князь вишневецький (1549-1555 рр.), староста річиський (1532-1555 рр.).

IX

6. ЗИГМУНТ ІВАНОВИЧ († 1552)

7. ДМИТРО-БАЙДА ІВАНОВИЧ († 1563)

Князь белевський (1557-1559 рр.), господар Молдови (1563 р.), староста канівський і черкаський, отаман Війська Запорозького (1551-1557,1559-1563 рр.).

8. АНДРІЙ ІВАНОВИЧ († 1584)

~ Євфимія Юріївна Вербицька

Князь вишневецький (1555-1584 рр.), староста любецький (1580-1584 рр.), каштелян волинський (1568-1572 рр.), воєвода брацлавський (1572-1576рр.), волинський (1576-1584 рр.).

9. КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ († 1574)

~ Анна-Ельжбета Сверщ

Староста житомирський (l 571-l 574 pp.).

10. КАТЕРИНА ІВАНІВНА († бл.1580)

~ до 1539 Григорій Олександрович Ходкевич († 1572)

11. ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА († після 1569)

~ Іван Шимкович

12. МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ († 16.10.1584)

~ Гальшка Юріївна Зенов’євич

Князь вишневецький (1584 рр.), староста канівський і черкаський (1559-1580 рр.), любецький (1584 р.), каштелян брацлавський (1580-1581 рр.), київський (1581-1584 рр.). Точна дата смерті встановлена на підставі копії А.Кальнофойського (поз. 17) напису на надгробку у Києво-Печерській Лаврі.

13. МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ († 1565)

Згідно реєстру ктиторів А.Кальнофойського (поз.51) його другим іменем було Боніфацій.

14. ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (* 1543 † 3.04.1577)

~ кн. Олександра Андріївна Капуста

Точні дати народження і смерті встановлені на підставі копії А.Кальнофойського (поз. 19) напису на надгробку у Києво-Печерській Лаврі.

15. СТЕФАНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА († 1558)

~ Лукаш Куренецький

X

16. АННА АНДРІЇВНА († після 1594)

~ до 1581 Микола Павлович Сапєга († 1599 р.)

17. ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА († після 1613)

~ 1). кн. Юрій Іванович Чорторийський; 2). Ян Лагодовський

18. КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ (* 1564 † 1641)

~ 1). Анна Василівна Загоровська; 2). Урсуля Мнішек; 3) Катерина Корнякт; 4) Гелена Струсь Староста черкаський (1620-1638 рр.), воєвода белзький (1636-1638 рр.), руський (1638-1641 рр.).

19. СОФІЯ АНДРІЇВНА (* 1568 † 1619)

~ 1) Ян Пац; 2) Криштоф-Вацлав Шемет

20. ГАЛЬШКА АНДРІЇВНА (* 1569 † 1596)

~ 1584 р.кн.Микола-Криштоф Радзивіл (* 1549† 1616)

21. ОЛЕКСАНДРА КОСТЯНТИНІВНА († до 1582)

~ кн. Микола Радзивіл (* 1546 † 1589)

22. АННА КОСТЯНТИНІВНА († 1593)

~ 1591/93 Ян Замойський († 1619 р.)

23. ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ († 1594)

~ Олена Єловицька Князь вишневецький (1584-1594 рр.), староста черкаський і канівський (1580-1594 рр.), любецький (1584-1594 рр.).

24. МИХАЙЛО КОРИБУТ МИХАЙЛОВИЧ († 1615)

~ кн. Раїна Єреміївна Могила

Князь вишневецький (1594-1614 рр.), староста овруцький (1603-1615 рр.).

25. ЮРІЙ КОРИБУТ МИХАЙЛОВИЧ († 1618)

~ Федора Чапліч

Каштелян київський (1609-1618 рр.).

26. МАРИНА МИХАЙЛІВНА († після 1629)

~ кн. Федір Григорович Друцький-Горський

27. СОФІЯ МИХАЙЛІВНА († після 1613)

~ Остафій Тишкевич

28. АДАМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОРИБУТОВИЧ († 1622)

~ Олександра Ходкевич

29. ЄВА ОЛЕКСАНДРІВНА († бл.1618)

~ кн. Петро Збаразький († бл. 1604)

XI

30. ЯНУШ (* 1598 † 1636)

~ Євгенія-Катерина Тишкевич

Староста кременецький (1627-1636 рр.), конюший коронний (з 1633 р.).

31. МАР’ЯНА († 1624)

~ 1620 р. Якуб Собєський (* 1580 † 1646)

32. ОЛЕНА († 1660)

~ Станіслав Варшицький

33. ЄЖІ († 1641)

~ Євфросинія Тарновська

34. ОЛЕКСАНДР († 1639)

Староста черкаський (1638-1639рр.), кор. ротмістр

35. ТЕОФІЛЯ († 1645)

~ Петро Шишковський

36. ЄРЕМІЯ-МИХАЙЛО КОРИБУТ (* 1612 † 1651)

~ 1639 р. Грізельда-Констанція Замойська (* 1623 † 1672)

Князь вишневецький і лубенський (1615-1651 рр.), староста гадяцький (1634-1651 рр.), воєвода руський (1634-1651 рр.).

37. АННА († бл.1648)

~ Збігнєв Фірлей

38. ГАЛЬШКА ЮРІЇВНА († до 1624)

39. ХРИСТИНА († 1654)

~ 1). Миколай Єло-Малинський; 2). Петро Данилович

XII

40. ДМИТРО-ЄЖІ (* 1631 † 1682)

~ 1). Мар’яна Замойська († 1668 р.);2). 1671 кн. Теофіля Людвіка Заславська († 1709 р.) Князь вишневецький (1673-1682 рр.), староста білоцерківський, кам’янецький, солецький, струмилівський, брагімський, любомельський, стражник коронний (1658-1667 рр.), воєвода белзький (1660-1678 рр.), краківський (1678-1680 рр.), каштелян краківський (1680-1682 рр.), гетьман польний коронний (1667-1676 рр.), гетьман великий коронний (1676-1682 рр.).

41. АННА (* † 1632)

42. БАРБАРА (* † 1632)

43 КОСТЯНТИН-КРИШТОФ (* 1633 † 1686)

~ 1). Урсула-Тереза Мнішек († 1668 р.); 2). Анна Ходоровська († 1711 р.) Князь вишневецький (1682-1686 рр.), воєвода подільський (1673-1676 рр.), брацлавський (1676-1678 рр.), белзький (1678-1686 рр.).

44. КОНСТАНЦІЯ († 1669)

~ Самуель Лєщинський

45. МІХАЛ-ТОМАШ КОРИБУТ (* 1640 † 1673)

~ 1670 р. Марія-Елеонора Габсбург (* 1653 † 1697) Князь вишневецький (1651-1673 рр.), король польський (1669-1673 рр.).

XIII

46. САЛОМЕЯ

Черниця

47. ЄВГЕНІЯ († після 1681)

~ 1667 р. Станіслав Конєцпольський († 1682 р.)

48. СОФІЯ († 1681)

~ Вацлав Лєщинський

49. ЯНУШ-АНТОНІЙ (* 1678 † 1741)

~ 1704 p. Теофіля Лєщинська (* 1680 † 1757)

Князь вишневецький (1686-1741 рр.), староста пінський, підчаший литовський (1697-1699 рр.), маршалок надвірний литовський (з 1699 р.), каштелян віленський (1702-1703 рр.), воєвода віленський (1704-1706 рр.), краківський (1706-1726 рр.), каштелян краківський (1726-1741 рр.).

50. ФРАНЦІСКА

~ Казимір Тарло

51. МИХАЙЛО-СЕРВАСІЙ (* 1680 † 1744)

~ 1). 1695 р. кн. Катерина Дольська († 1725 р.); 2). 1725 р. кн. Магдалина Чорторийська († 1728 р.); 3). 1730 р. кн. Текла-Роза Радзивіл (* 1703† 1747).

Князь вишневецький (1741-1744 рр.), староста пінський, волковиський, глинянський, тухольський, вільківський, кірсненський, метельський, мерецький, каштелян віленський (1703-1706 рр.), воєвода віленський (1706-1707, 1735-1744 рр.), гетьман польний литовський (1702-1703 рр.), гетьман великий литовський (1703-1707, 1730, 1735-1744 рр.), канцлер литовський (з 1720 р.).

XIV

52. УРСУЛЯ-ФРАНЦІСКА (* 1705 † 1753)

~ 1725 р. кн. Михайло Казимир Радзивіл (* 1702 † 1762)

53. АННА (* 1700 † 1732)

~ 1721 р. кн. Иосиф Огінський (* бл.1693 † 1736)

54. ЄЛЬЖБЕТА (* 1701 † 1770)

~ 1722 р. Міхал Замойський (* бл. 1679† 1735)

КОРИБУТОВИЧІ. ВОРОНЕЦЬКІ. ПОРИЦЬКІ. ВОЙНИЧ-ВОРОНЕЦЬКІ

Таблиця складена на підставі досліджень А.Бонєцкого (1765, s.256-259, 387), Ю.Вольфа (212, s.393-396, 577-584), Н.Яковенко (1700, с.302-303) з незначними нашими уточненнями. Центром уділу Воронецьких було с.Ворончин у Луцькому повіті, Порицьке і Тристенське князівства також були волинськими уділами.

VII

1. ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († після 1514)

VIII

2. ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1577)

Князь воронецький (після 1514 — після 1577 рр.).

3. ЄВФРОСИНІЯ ФЕДОРІВНА ПОРИЦЬКА († після 1544)

~ кн. Василь Іванович Кожанович-Велицький

4. ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († бл.1560)

~ Барбара Уханська

Князь порицький (1526-1560 рр.).

5. СОФІЯ ФЕДОРІВНА ПОРИЦЬКА († після 1529)

~ NN Ляховський

6. ВОЙНА ФЕДОРОВИЧ ВОРОНЕЦЬКИЙ († бл.1565)

Князь тристенський (1526-1565 рр.).

IX

7. ЯКУБ ВОРОНЕЦЬКИЙ († 1598)

Кор. секретар (1568 р.), біскуп київський (1585-1588 рр.).

8. МИХАЙЛО ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1586)

~ Барбара Гіжанка

Князь воронецький (1577 — після 1586 рр.).

9. АНДРІЙ ВОРОНЕЦЬКИЙ († бл.1580)

Kop. секретар (1577 р.), лєнчинський канонік (з 1577 р.).

10. ЯНУШ ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1603)

11. ОЛЕКСАНДР ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1582)

Плебан.

12. ЯНУШ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († 1570)

~ кн. Анна Сангушко-Коширська Князь порицький (1560-1570 рр.).

13. МАТВІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († до 1566)

~ Олена Залеська

14. ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († після 1570)

15. ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († бл.1586)

~ Анна Баворовська

16. МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († до 1566)

17. ВАРВАРА ОЛЕКСАНДРІВНА ПОРИЦЬКА († після 1594)

~ 1). Ян Монтовт; 2). Олександр Семашко

18. КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА ПОРИЦЬКА († 1585)

~ Єрофій Гойський

19. АННА ОЛЕКСАНДРІВНА ПОРИЦЬКА († після 1597)

~ Мацей Левицький

20. СТАНІСЛАВ ВОЙНИЧ-ВОРОНЕЦЬКИЙ († до 1598)

~ 1). NN Хом’як; 2). NN Гулевич

Князь тристенський (бл. 1565 — до 1598 рр.).

21. ЛЕВ ВОЙНИЧ-ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1597)

~ 1). Марина Андріївна Куневська; 2). Христина Боговитіна

Підстароста кременецький (1566-1568 рр.), кременецький гродський суддя (1584-1597 рр.).

22. СОФІЯ ФЕДОРІВНА ВОЙНИЧ-ВОРОНЕЦЬКА († після 1569)

X

23. МИКОЛА ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1602)

Князь воронецький (після 1586 † після 1602 рр.).

24. СТЕФАН ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1614)

Князь воронецький (після 1586 † після 1614 рр.).

25. ЯКІВ ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1621)

Князь воронецький (після 1586 † після 1621 рр.).

26. ФЛОРІАН-ТОМАШ ВОРОНЕЦЬКИЙ (* 1586 † 1615)

Пріор.

27. БАРБАРА ВОРОНЕЦЬКА

28. АННА ВОРОНЕЦЬКА

29. КАТЕРИНА ВОРОНЕЦЬКА

30. ЯНУШ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († 1614)

~ Беата Лясота

Князь порицький (1583-1614 рр.).

31. МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († 1621)

~ Анна Подгорецька

Князь порицький (1583-1621 рр.).

32. СТЕФАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († 1640)

~ Катерина Дмитрівна Єловицька Князь порицький (1583-1640 рр.).

33. ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПОРИЦЬКИЙ († 1618)

~ Анна Ієронімна Горностай

Князь порицький (1583-1618 рр.).

34. БАРБАРА ОЛЕКСАНДРІВНА ПОРИЦЬКА († після 1625)

~ кн. Андрій Козека

35. ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА ПОРИЦЬКА

~ NN Загоровський

36. ЯНУШ СТАНІСЛАВОВИЧ ВОРОНЕЦЬКИЙ († до 1604)

Князь тристенський (до 1598 — до 1604 рр.).

37. ПЕТРО СТАНІСЛАВОВИЧ ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1597)

38. СТАНІСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ ВОРОНЕЦЬКИЙ († до 1606)

~ Ельжбета Богуш

39. ТОМАШ СТАНІСЛАВОВИЧ ВОРОНЕЦЬКИЙ († до 1604)

40. ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ ВОРОНЕЦЬКИЙ († 1641)

~ NN Микулинська

Князь тристенський (до 1604-1621 рр.), воронецький (1621-1641 рр.).

41. МАРИНА СТАНІСЛАВІВНА ВОРОНЕЦЬКА

~ NN Білостоцький

42. ОЛЕКСАНДРА СТАНІСЛАВІВНА ВОРОНЕЦЬКА

~NN Шашкевич

43. АПОЛОНІЯ СТАШСЛАВІВНА ВОРОНЕЦЬКА

~ NN Савич

44. АВДОТІЯ СТАШСЛАВІВНА ВОРОНЕЦЬКА († після 1627)

~ Микола Шашкевич

45. АННА І СТАШСЛАВІВНА ВОРОНЕЦЬКА

-NN Mopeндa

46. АННА II СТАШСЛАВІВНА ВОРОНЕЦЬКА

~NN Трипільський

47. МАРІЯ СТАШСЛАВІВНА ВОРОНЕЦЬКА

~ NN Рогозинський

XI

48. СОФІЯ-ІЗАБЕЛА ПОРИЦЬКА († після 1637)

~ Криштоф Конецпольський († 1660 р.)

49. ПАВЛО СТАНІСЛАВОВИЧ ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1630)

войський київський.

50. МАТВІЙ ВОЙНИЧ-ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1613)

~ Анастасія Гулевич, Підвоєвода київський (1584-1592 рр.), стольник київський (з 1592 р.).

51. СТЕФАН ВОЙНИЧ-ВОРОНЕЦЬКИЙ

XII

52 СТЕФАН ВОЙНИЧ-ВОРОНЕЦЬКИЙ князі ВОРОНЕЦЬКІ

~ кн. Барбара Сокольська

Його нащадки князі ВОРОНЕЦЬКІ у XVII ст. стали писатися ВОЙНИ і втратили князівський титул.

53 МИХАЙЛО ВОРОНЕЦЬКИЙ († після 1648) князі ВОРОНЕЦЬКІ

~ Констанція Стемпковська

Підстароста володимирський (1638-1648 рр). Його нащадки князі ВОРОНЕЦЬКІ вигасли у XVII ст.

54. ЛЕВ ВОРОНЕЦЬКИЙ

55. КАТЕРИНА ВОРОНЕЦЬКА

~ Семен Вітовський

56. ОЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЦЬКА († після 1604)

~ 1). Іван Болбас; 2). Криштоф ЄловицькийПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Князівські династії Східної Европи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження (Леонтій Войтович)