4.18. ГЕДИМІНОВИЧІ. ЛЮБАРТОВИЧІ


Традиція родини князів Сангушків і Сангушків-Ковельських, зафіксована старійшими польськими геральдиками С.Окольським, В.Кояловичем, смоленським католицьким біскупом Єронім Сангушко, який бл. 1640 р.написав генеалогію князів Сангушків, виводять родини князів Сангушків, Сангушків-Каширських та Сангушків-Ковельських від волинського князя Любарта Гедиміновича. Й.Бельський у своїй «Хроніці» згадав про іншого Любарта — ніби-то сина Ольгерда (205, s.257). Цього незнаного з інших джерел Любарта Ольгердовича зробив предком Сангушків Я.Суша, погоджуючи родинну версію і одночасно піднімаючи престиж Сангушків як «нащадків» Ольгерда (стор.27-29 виданої у 1646 р. в Замосці праці). У його книжці також записано, що «великий князь Любарт Федір» був внесений у Холмський пом’яник (стор.54). Цікаво, що у виписках князівських родин з цього пом’яника, зробленого Л.Кішкою на початку XVIII ст., у блоці родини Сангушків немає імен ні Федора ні Любарта.

Ю. Вольф, який знав, що Любарта Ольгердовича не існувало, прийняв цю версію у дещо іншому вигляді. Він вважав, що родина князів Сангушків походить від князя Сангушка Федьковича, який був сином ратненського князя Федора Ольгердовича, другим іменем якого ніби-то було ім’я Любарт (2112, s.454-455). Для підкріплення своєї аргументації він опирався на дуже ненадійний реєстр Ольгердовичів, приведений у Я.Длугоша, де є Любарт Ольгердович, але відсутній Федір Ольгердович. Цей реєстр не збігається з літописними версіями, які мають підтвердження в актових документах. Ні літописи, ні актові документи, ні будь-які інші джерела Любарта Ольгердовича не знають.

У полеміці взяли участь А.Лонгінов (1017), П.Іванов (721), З.Л.Радзіміньский (2000; 2001; 2002; 2003), Б.Горчак (1817), Д.Козіцкий (1887), Б.Вільчинський (2101), І.Крип’якевич (906, с.92) та інші. Більшість з них підтримали гіпотезу Ю.Вольфа, не додаючи, однак, свіжих аргументів. Тільки З.Л.Радзіміньский висунув гіпотезу, ніби у Федора Ольгердовича був син Федюшко, який отримав у 1431 р. Володимирське князівство. Ця гіпотеза безпідставна (568, с.169-170, 516). У 1431 р. Володимирське князівство було повернене Федорові Любартовичу про що є пряма вказівка Длугоша (230, t.3-4, р.446, 454).

Отож ні Ю.Вольфу, ні З.Л.Радзіміньскому, ні іншим дослідникам, які вивчали цю проблему, не вдалося довести існування князя Любарта Ольгердовича чи його тотожність з Федором Ольгердовичем, а без цього версія походження Сангушків від ратненського князя зовсім бездоказова. Крім того дослідники не звертали увагу на грамоту Ягайла від 24.04.1426 р. та поминання князя Федора Любартовича з монастирського синодика фрагменти якого виявив А.Петрушевич в палітурках декількох стародруків та рукописів (ЛНБ ім.В.Стефаника, відділ рукописів, АСП-266, с. 1-3). Відшукавши і проаналізувавши ці джерела, І. Мицько прийшов до висновку, що походження Сангушків від Федора Любартовича сумнівів не викликає (1120, с.51-53).

Генеалогічна таблиця нащадків Любарта Гедиміновича розроблена на базі ґрунтовних досліджень Ю.Вольфа (2112, s.422-455), Н.Яковенко (1700, с.294-296), раніше опублікованої нами таблиці (505, табл.50), з урахуванням матеріалів пом’яників, у першу чергу Супральського.

ГЕДИМІНОВИЧІ. ЛЮБАРТОВИЧІ. САНГУШКИ

II

1. ЛЮБАРТ-ДМИТРО ГЕДИМІНОВИЧ († 1384)

III

2. ФЕДІР ЛЮБАРТОВИЧ (* бл.1351 † після 1.06.1431)

~ Анастасія

Великий князь волинський (1383-1390), князь сіверський (1393-1405 рр.), жидачівський (бл.1405 — 1431 рр.), волинський (1431 р.). На підставі запису у Києво-Печерському пом’янику (поз.213) можна припускати, що його хрестильним іменем було Мануїл.

3. ІВАН ЛЮБАРТОВИЧ (кінець XIV ст.)

Записаний у Любецькому пом’янику (поз.93) та пом’янику, віднайденому А.Петрушевичем.

4. ЛАЗАР ЛЮБАРТОВИЧ († після 1386)

Згаданий у записі на флорентійському Псалтирі з 4.08.1384 р. (1455А, N 347, с.349) і відомому документі з 1386 р. (201, t.l, N 8, s.8). Записаний у пом’янику, віднайденому А.Петрушевичем та у Супральському пом’янику (поз.58), звідки випливає, що другим іменем його було Роман. У грамоті та у пом’янику Петрушевича поставлений попереду Семена.

5. СЕМЕН ЛЮБАРТОВИЧ († після 1386)

Згаданийу записі на флорентійському Псалтирі з 4.08.1384р. (1455А, N 347, с.349) та документі з 1386 р. (201, 1.1, N 8, s.8), записаний у пом’янику, віднайденому А.Петрушевичем та Києво-Печерському пом’янику (поз.214).

IV

6. ДМИТРО-САНГУШКО ФЕДОРОВИЧ († 1455)

Князь луцький (бл. 1431 — 1433 рр.), ратненський і каширський (1433-1455 рр.). Записаний у Супральському (поз.57, 63) та Києво-Печерському (поз. 125) пом’яниках. Останнє дозволяє припускати, що хрестильним або чернечим іменем князя було Іоаким.

7. АНДРУШКО ФЕДОРОВИЧ († 1435)

Князь коропецький (?- 1431 рр.), жидачівський [?] (1431-1435 рр.).

8. МИТЬКО ФЕДОРОВИЧ († після 1442)

~кн. Федора

Князь курашський (до 1435-після 1442рр.).

9. ГУРКО ФЕДОРОВИЧ († після 1429)

~ NN, сестра Олександра Носа, кн. пінського

Князь краснічинський.

V

10. МАРІЯ САНГУШКІВНА

Записана у Супральському пом’янику (поз.67).

11. ПАВЛО-КАРОЛЬ САНГУШКОВИЧ [?] († 1439)

Князь ковельський [?] (1390-1439 рр.). Існування його не є певним.

12. АННА САНГУШКІВНА

Записана у Супральському пом’янику (поз.62) та Холмському пом’янику (поз.6) як схимниця.

13. ВАСИЛЬ САНГУШКОВИЧ († до 1475)

Князь ратненський (1455 — до 1475 рр.), намісник брацлавський і винницький (1443-1445 рр.). Записаний у Києво-Печерському (поз. 126) та Супральському (поз.65) пом’яниках.

14. ЛЕВ САНГУШКОВИЧ

Записаний у Супральському пом’янику (поз.64). Можливо тотожний Борисові, записаному у Холмському пом’янику (поз.6).

15. ІВАШКО САНГУШКОВИЧ († до 1475)

Князь каширський (1455 -1470/75 рр.). Записанийу Києво-Печерському пом’янику (поз. 127). Можливо, що його хрестильне або чернече ім’я було Ананія.

16. ОЛЕКСАНДР САНГУШКОВИЧ († після 1491)

~ NN, вдова по Антонію Волотовичу (може Агата, записана у Холмському пом’янику)

Князь каширський (до 1475 — після 1491 рр.), староста володимирський (бл.1480 р.), намісник кременецький (1484-1490 рр.). Записаний у реєстрі ктиторів Києво-Печерського монастиря А.Кальнофойського з хрестильним іменем Олексій.

17. МИХАЙЛО САНГУШКОВИЧ († після 1511)

Князь ковельський (після 1455-після 1511 рр.). ЗаписанийуСупральськомупом’янику (поз.65). Можливо хрестильне ім’я Пилип, а чернече — Сильвестр (Холмський пом’яник).

18. ІВАН ГУРКОВИЧ († після 1465)

Князь краснічинський (після 1429 -1433 рр.), лосятицький.

19. ОЛЕКСАНДР ГУРКОВИЧ († після 1433)

Князь краснічинський (після 1429 — 1433 рр.).

20. ВАРВАРА ГУРКІВНА († між 22.02.1482/ 9.02.1497)

~ після 1446 р. Болеслав IV Болеславич (* після 1421 † 10.09.1454), кн. варшавський, черський, цеханівський і ломжицький (з 1428 р.), плоцький (з 1444 р.).

VI

21. МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ († після 1490/до 1501)

-Анна Копач

Князь каширський (після 1491 -до 1501 рр.). Записаний у Супральському пом’янику (поз. 73). Можливо тотожний Олексієві, внесеному у Холмський пом’яник (поз.6).

22. АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ († 1534)

~ кн. Ксенія-Марія Іванівна Острозька

Князь каширський (до 1501 -1534 рр.), намісник кременецький (1498-1502 рр.), брацлавський і винницький (1500-1501 рр.), староста володимирський (1508-1531 рр.), маршалок Волинської землі (1522-1534 рр.). Записаний у Супральському пом’янику (поз.27, 68).

23. КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Записана у Супральському пом’янику (поз.74).

24. МАНУЇЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Записаний у Супральському пом’янику (поз.75) як Мануїл-Єпифаній. Напевно в ранні роки прийняв чернецтво. Ману’ш, як хрестильне ім’я, характерне для Любартовичів.

25. ІВАН МИХАЙЛОВИЧ († бл.1516)

~ Анастасія Семенівна Олізаревич

Князь ковельський (після 1511 — бл. 1516 рр.).

26. ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ САНГУШКО-КОВЕЛЬСЬКИЙ († бл.1558)… 17

~ 1). Ганна Скорутянка; 2). Софія Андріївна Лозка

Князь ковельський (бл. 1516 -1540 рр.).

VII

27. АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ САНГУШКО-КАШИРСЬКИЙ († 1560)

~ 1). Ганна ВасилівнаХребтович; 2). кн.Богдана Михайлівна Мстиславська

Князь каширський (1534-1560 рр.), староста луцький (1542-1560 рр.), ключник, городничий і мостівничий луцький (1546-1560 рр.), справця Київського воєводства (1540-1542 рр.), маршалок господарський (1522-1547 рр.).

28. АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА († 1559)

~ кн. Семен Богданович Одинцевич

Записана у Холмському пом’янику (поз.6) та Супральському пом’янику (поз.80). Другим іменем, напевно, було Огрофена.

29. НЕВИДАНА МИХАЙЛІВНА († після 1558)

~ кн. Іван Андрійович Полубенський

Можливо записана у Холмському пом’янику (поз.6) під хрестильним іменем Василиса.

30. РОМАН АНДРІЙОВИЧ († 1517)

Намісник брацлавський і винницький (1516-1517 рр.). Записаний у Супральському пом’янику

(поз. 33,70). Можливо, що хрестильне ім’я було Іоаким.

31. ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ († 1547)

~Анна Деспот

Староста володимирський (1531-1547 рр.), брацлавський і винницький (1544-1547 рр.), маршалок Волинської землі (1535-1547 рр.). Записаний у Супральському пом’янику (поз.31, 83).

32. СОФІЯ АНДРІЇВНА († 1540)

~ кн. Федір Іванович Заславський

Записана у Супральському пом’янику (поз.34,90). Напевно хрестильне ім’ябуло Фетинія.

33. NN АНДРІЇВНА († до 1547)

~ кн. Федір Михайлович Чорторийський

Записана у Супральському пом’янику (поз.30, 78). Можливо хрестильне ім’я було Анастасія.

34. МАРІЯ АНДРІЇВНА († після 1551)

~ кн. Юрій Іванович Гольшанський-Дубровицький

Записана у Супральському пом’янику (поз.29, 77).

35. АННА АНДРІЇВНА

Записана у Супральському пом’янику (поз.84). Можливо, що хрестильне ім’я було Феодосія.

36. ФЕДОРА АНДРІЇВНА († після 1557)

~ Богуш Боговитин

Записана у Супральському пом’янику (поз.28).

37. ВАСИЛИСА АНДРІЇВНА († бл.1577)

~ кн. Андрій Семенович Соколинський

Записана у Супральському пом’янику (поз.36,79).

38. ОЛЕНА АНДРІЇВНА († після 1561

~ 1). кн. Петро Тимофійович Мосальський; 2). Станіслав Скоп

Записана у Супральському пом’янику (поз.32).

39. МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

Записаний у Супральському пом’янику (поз.35, 76). Напевно у молодому віці став ченцем під іменем Елевферія.

40 ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ САНГУШКО-КАШИРСЬКИЙ († 1555)

~ Анастасія Іванівна Горностай

41. АННА ВАСИЛІВНА († після 1545)

~ кн. Юрій Головня-Острожецький

42. МАРИНА ВАСИЛІВНА († після 1562)

~ Микола Кашрович-Кунча

43. МАГДАЛИНА ВАСИЛІВНА († після 1589)

~ 1). Іван Кміта-Стратович; 2). Григорій Волович

VIII

44 ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ САНГУШКО-КАШИРСЬКИЙ († 1565)

~ 1.). кн. Анна Василівна Полубенська; 2). кн. Анастасія Василівна Жилинська

Князь каширський (1560-1565 рр.), маршалок господарський (1553-1565 рр.).

45. АННА І АНДРІЇВНА († після 1546)

~ 1). Іван Єловицький; 2). кн. Богуш Федорович Корецький

Записана в реєстрі ктиторів Києво-Печерського монастиря А.Кальнофойського (поз.57) як Аксинія.

46. АННА II АНДРІЇВНА († 1580)

~ Микола Павлович Сапєга

47. ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ († 1554)

~ кн.Гальшка Іллівна Острозька

Староста житомирський (1548-1552 рр.), черкаський і канівський (1552-1554 рр.).3аписаний у Супральському пом’янику (поз.82). Друге ім’я мав Данило.

48. АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ († після 1547)

Записаний у Супральському пом’янику (поз.93).

49. РОМАН ФЕДОРОВИЧ (* бл.1537 † 1571)

~ Олександра Григорівна Ходкевич, Староста житомирський (1557-1571 рр.), воєвода брацлавський (1566-1571 рр.), гетьман польний литовський (1567-1571 рр.).

50. ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ († 1564)

51. ФЕДОРА ФЕДОРІВНА († до 1575)

~ Петро Богданович Загоровський

52. МАРИНА ФЕДОРІВНА († після 1547)

Записана у Супральському пом’янику (поз.89).

53. АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ САНГУШКО-КОВЕЛЬСЬКИЙ († 1591)

~ Софія Павлівна Сапєга

54. ФЕДОРА ГРИГОРІВНА († після 1616)

~ 1). кн. Зигмунт Матушович Гедройц; 2). Петро Стабровський

IX

55. ЛЕВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ САНГУШКО-КАШИРСЬКИЙ († 1571)

~ Ганна Миколаївна Остик

Князь каширський (1565-1571 рр.).

56. ФЕДІР-РОМАН РОМАНОВИЧ († 1592)

57. МАРИНА РОМАНІВНА († після 1583)

58. ОЛЕКСАНДРА РОМАНІВНА († 1602)

~ кн. Януш Янушович Заславський

59. ФЕДОРА РОМАНІВНА († бл.1598)

~ 1). Станіслав МартиновичРадзиміньский; 2). кн. Олександр Пронський; 3). Андрій Лєщинський

60. СЕМЕН-САМУЕЛЬ АНДРІЙОВИЧ САНГУШКО-КОВЕЛЬСЬКИЙ († 1638) князі САНГУШКИ-ЛЮБАРТОВИЧІ

~ 1). Анна Завіша; 2). Гелена Корвін-Гонсевська

Маршалок оршанський (з 1620 р.), каштелян вітебський (1621-1626 рр.), воєводавітебський (1625-1626 рр.). Писався Сангушко-Любартович-Ковельський. Від нього походять князі САНГУШКИ-ЛЮБАРТОВИЧІ, нащадки яких ще живуть.

61. ОЛЕНА АНДРІЇВНА († після 1643)

~ кн. Криштоф Жижемський

62. ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА

X

63. ГРИГОРІЙ ЛЬВОВИЧ САНГУШКО-КАШИРСЬКИЙ († 1601)

~ кн. Софія Ярославівна Головчинська

Князь каширський (1571-1601 рр.), каштелян любачівський (1597 р.) і брацлавський (1598-1601 рр.).

XI

64. АДАМ-ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ САНГУШКО-КАШИРСЬКИЙ († 1653)

~ Катерина Уханська

Князь каширський (1601-1653 рр.), староста володимирський (1601-1625 рр.),каштелян київський (1618-1621 рр.), воєвода подільський (1621-1630 рр.),волинський (1630-1653 рр.). Писався «Ольгердович Сангушко-Каширський», віддаючи данину новій версії походження роду.

65. ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА (* 1594 † 1625)

Черниця.

66. АННА ГРИГОРІВНА († після 1634)

~ Єжи КрасицькийПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Князівські династії Східної Европи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження (Леонтій Войтович)