Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 107. Форма і реєстрація договору комерційної концесії

107. Форма і реєстрація договору комерційної концесії


Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі, шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами і скріпленого печатками. Укладання договору комерційної концесії в спрощеній письмовій формі — шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв’язку не допускається під загрозою його недійсності. Підстави і наслідки визнання договору недійсним закріплені в ст.ст. 207-208 ГК України.
Договір комерційної концесії в обов’язковому порядку підлягає державній реєстрації органом, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, що виступає за договором як правоволоділець. Якщо правоволоділець зареєстрований як суб’єкт господарювання не в Україні, договір комерційної концесії реєструється органом, який зареєстрував користувача. Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців” від 15.05.2003 р. державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців здійснюється державним реєстратором у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районної, районної міст Києва і Севастополя державної адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи — підприємця.
На ці органи покладений і обов’язок реєстрації договорів комерційної концесії відповідно до ст. 367 ГК України.
Існує певна специфіка регулювання відносин сторін договору комерційної концесії з третіми особами до його державної реєстрації. Сторони договору мають право посилатися на договір тільки з дня його державної реєстрації. За відсутності державної реєстрації договір комерційної концесії не має сили у відносинах з третіми особами, насамперед зі споживачами товарів (робіт, послуг), однак має силу у взаємовідносинах сторін договору. Дане положення, закріплене у ст. 367 ГК України, передбачено з метою захисту прав споживачів, тому що користувач ще не має права використовувати наданий йому договором комерційної концесії комплекс виключних прав, однак дозволяє сторонам до реєстрації договору проводити необхідну підготовчу роботу на підставі договору, що вважається укладеним до державної реєстрації.
Через те, що правове регулювання договору комерційної концесії здійснюється нормами двох нормативно-правових актів — Господарського кодексу України і Цивільного кодексу України, сторони при укладанні договору повинні керуватися нормативними положеннями цих актів.  Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)