ДЖЕРЕЛА


1. Архівні матеріали

Archives: Ministere des Relations Exterieures, Paris:

a) Correspondance Politique Pologne, Vol. CXIX, CXXII

b) Correspondance Politique Suede, Vol. CXIV, CXX

Haus, Hof, u. Staatsarchiv, Wien:

Russland, Karton 1-20

Public Record Office, State Papers Foreign, London:

a) Austria, SP. 80, Vol. 29

b) Hamburg, SP. 82, Vol. 21

c) Poland, SP. 88, Vol. 16, 17

d) Russia, SP. 91, Vol. 4-6

e) Sweden, SP. 95, Vol. 17

Riksarkivet, Stockholm:

a) Cosacica I

b) Cosacica II

2. Бібліографія

АНДРУСЯК, M., До історії правобічних козаків, Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, (у дальшому “ЗНТШ”), Львів, 1930, т. 100.

— Іван Мазепа та Іван Скоропадський, “Літопис Червоної Калини”, Львів, 1933, ч. І.

— Зв’язки Мазепи з Станіславом Лещинським і Карлом XII, “ЗНТШ”, (1933), т. 152.

— Мазепа та Правобережжя, “Вістник”, 1938.

— Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч, “Праці Українського Наукового Інституту (у дальшому “ПУНІ”), Варшава, 1939, т. 7.

АНТОНОВИЧ, В., Коротка історія козаччини, Чернівці, 1912.

БАНТЫШ-КАМЕНСКІЙ, Д., История Малороссии, Москва, 1822, т. III, IV.

— Историчники малороссийской истории, Москва, 1858, ч. 2 (1691—1722).

— Обзор внешних сношений России (по 1880 год), Москва, 1898, 4 т.

— Жизнь Мазепы, Москва, 1832.

БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ, СССР на фоне прошлого России, Вашингтон, 1973.

БІДНОВ, В., Марія Магдалина, мати гетьмана Мазепи, “ПУНІ”, т. 46, (1938).

Церковна анатема на гетьмана Івана Мазепу, “ПУНІ”, т. 47.

БОГОСЛОВСКИЙ, М. М., Петр І. Матеріялы для биографии, Москва, 1941 —1948, 4 т.

БОРЩАК, І., Мазепа. Людина й історичний діяч, “ЗНТШ”, т. 152, (1933), с. 1—33.

Шведчина в тогочасній французькій пресі, “Українські вісті”, Париж 1927, ч. 36.

Шведчина і французька дипломатія, “Все-Українська Академія Наук, Історична секція”, т. 27, Київ, 1929.

Вивід прав України, “Стара Україна”, Львів 1925, І—II.

Пилип Орлик. Головні дати життя, акції і бібліографії, “Стара Україна”, VII—VIII, 1924.

ВИНАР, Л., Андрій Войнаровський, Мюнхен, 1962.

ВИШНЕВСЬКИЙ, Л., Мазепа: історія життя і зради, “Наука і суспільство”, 1985, ч. 9, с. 34—37.

ВОЗНЯК, М., Бендерська комісія по смерти Мазепи, “ПУНІ”, т. 46, с. 106—138.

ГОЛОБУЦКИЙ, В. А., Запорожское козачество, Київ, 1957.

ГРУШЕВСЬКИЙ, М., Історія України Руси, Нью Йорк, 1956, т. VI.

Шведсько-український союз 1708 р., “ЗНТШ”, 1909, т. 92, с. 7—20.

Виговський і Мазепа, “Літературно-науковий Вістник”, 1909, т. 46, ч. 12, с. 417—428.

До портрета Мазепи, “ЗНТШ”, 1909, т. 92, с. 246—8.

ДАБЫЖА, А. В., Мазепа — князь и его шляхетскій и княжескій герби, “Киевская старина, 1885, т. XIII, с. 714—718.

Донесения и другия бумаги чрезвычайнаго посла английскаго при русском дворе

Чарльза Витворта, с. 1704 г. по 1708 г., и с 1798 г. по 1711 г,, “Сборник Императорскаго Русскаго Историческаго Общества” (Сборник), Ст. Петербург, 1884, 1886, т. 39, 50.

ДОНЦОВ, Д., Похід Карла XII. на Україну, Лондон, 1955.

ДОРОШЕНКО, Д., Мазепа в історичній літературі і житті, “ПУНІ”, (1938), т. 46. с. 3—34.

ДЯДИЧЕНКО, В. Д., Украинское казацкое войско в конце XVII. — начале XVIII, в., “Полтава. Сборник статей”, Москва, 1959.

ЕВАРНИЦКІЙ, Д. И., История запорожских казаков, Ст. Петербург, 1892, 1895, 1897, 3 томи.

ЄНЗЕН, А., Три листи Мазепи, “ЗНТШ”, 1909, т. 92, с. 239—241.

КАМАНИН, И., Мазепа и его прекрасная Елена, “Кіевская старина”, 1886, т. XI, с. 522—535.

КОЗАЧЕНКО, А. И., События 1708—1709 гг. на Украине в освещении украинской дворянско-буржуазной историографии, “Полтава. Сборник статей”, Москва: Академія Наук СССР, Москва, 1959, с. 323—358.

КОСТОМАРОВ, Н., Мазепа и мазепинцы. Полное собрание сочинений, Ст. Петербург, 1905, т. VI.

КРУПНИЦЬКИЙ, Б., Гетьман Мазепа в освітленню німецької літератури його часу, “Записки чина св. Василія Великого”, 1932, т. IV, с. 292—316.

З донесень Кайзерлінґа 1708—1709 рр., “ПУНІ”, 1939, т. 47, с. 24—35.

Шведи і населення на Україні в 1708—1709 рр. “ПУНІ”, т. 47, с. 13—23.

Карл XII в старій і новій шведській літературі, “ПУНІ”, 1938, т. 46, с. 68—82.

Мазепа в світлі шведської історіографії, “ПУНІ”, т. 46, с. 83—93.

Українська історична наука під Советами, (1925—1950), Мюнхен, 1957.

Пляни Мазепи у зв’язку з плянами Карла XII перед українським походом шведів, “ПУНІ”, т. 46, с. 106—133.

КРЫЛОВА, Т. К., Полтавская победа и русская дипломатия, “Петр Великий. Сборник статей”, Ленинград-Москва, 1947.

ЛАЗАРЕВСКІЙ, А., Заметки о портретах Мазепы, “Кіевская старина”, 1899.

ЛОТОЦЬКИЙ, О., Справа правосильности анатемування гетьмана Івана Мазепи, “ПУНГ, т. 47, с. 57—68.

ЛУЦІВ, В., Гетьман Іван Мазепа, Торонто, 1954.

МАЦЬКІВ, Т., Гравюра І. Мазепи з 1706 р., “Український Історик”, 1966, т. III, ч. 1—2, с. 69—72.

У 260-ліття українська шведського договору, 1708—1709, “Фенікс”, 1970, т. XIII, ч. 15—16,с.82—89.

Україна в звітах англійського посла з Москви, 1705—1710, “Український Історик”, 1972, т. IX, ч. 1—2, с. 43—56, ч. 3—4, с. 72—84.

Чи Мазепа справді запросив Карла XII в 1708 р.?, “Науковий Збірник на пошану проф. О. Оглоблина”, Нью Йорк, Українська Вільна Академія Наук (УВАН), 1977, т. III, с. 329—340.

Князь Іван Мазепа Гетьман України, 1639—1709, “Український Історик”, 1979, т. XVI, ч. 1—4, с. 56—68.

Гетьман Іван Мазепа у працях М. Грушевського, “Український Історик”, 1984, т. XXI, ч. 1—4, ч. 111—122.

Гетьман Мазепа в оцінці М. Костомарова, “Український Історик”, 1986, т. XXIII, ч. 3—4, с. 5—24.

НИКИФОРОВ, Л. Н., Внешная политика Росии в последние годы северной войны, Москва, 1959.

Русско-английские отношения при Петре I, Москва, 1959, також по німецьки , Ваймар, 1954.

ОГЛОБЛИН, О., Гетьман Іван Мазепа та його доба,Нью Йорк-Париж-Торонто, “ЗНТШ”, т. 170, 1960.

Петрик — ханський гетьман України, “Збірник Історично-Філологічної Секції Все-Української Академії Наук”, ч. 89, Київ, 1930, с. 40—63. (Дальшу літературу про повстання Петрика див. Оглоблин, Гетьман Іван Мазепа…, с. 190—1.)

ОЛЯНЧИН, Д., Гетьман Іван Мазепа в освітленні творів Ґ. Нордберґа і Г. Адлерфельта, “Християнський Голос”, ч. 27—65, липень 1958—червень 1960.

ПЕЛЕНСЬКА, X., Польська легенда про Мазепу, “Віднова”, 1985, ч. 3, с. 79—86.

Петр Великий. Сборник статей, Ленинград-Москва, 1947.

Письма и бумаги императора Петра Великого, Ст. Петербург-Москва, 1887—1956, 10 т. [Див. Письма и бумаги императора Петра Великого. Т.VIII. (июль-декабрь 1708 г.). ]

ПЛАТОНОВ, С. Ф., Лекции по русской истории, Ст. Петербург, 1913.

ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО, Н., Історія України, Мюнхен, 1976.

Полтава. Сборник Статей, Москва, 1959.

ПРІЦАК, Щ., Іван Мазепа і княгиня Анна Дольська, “ПУНІ”, 1939, т. 47, с. 102—117.

ПУНІ — Праці Українського Наукового Інституту, Варшава, 1938—9, т. 46—47.

ПУШКАРЕВ, С. Г., Обзор русской истории, Нью Йорк, 1953.

РЫЛЕЕВ, К. Ф., Войнаровскій, Москва, 1825.

СІЧИНСЬКИЙ, В., Іван Мазепа — людина і меценат, Філядельфія, 1951.

Автентичний портрет гетьмана Мазепи, “Україна”, 1950, ч. 3, с. 192—4.

Гравюри на честь Мазепи і гравіровані портрети гетьмана, “ПУНІ”, 1938, т. 46, с. 154—5.

СЛАВУТИЧ, Я., Дует Мазепи й Мотрі, “Зібрані твори, 1938—1978”, Едмонтон: В-во Славута, 1978, с. 148—155.

СОЛОВЬЕВ, С. М., История России с древнейших времен, Москва, 1962, т. VII, VIII.

СТАРЧЕВСКИЙ, А., Справочный энциклопедическій словарь, Ст. Петербург, 1853, т. VII.

ТАРЛЕ, Е. В., Северная война и шведское нашествие на Россию, Москва, 1958.

ТОКАРЖЕВСЬКИЙ-КАРАШЕВИЧ, І., Походження і герб гетьмана Мазепи, “ПУНІ”, т. 46, с. 53—63.

ТОМАШІВСЬКИЙ, С., Мазепа і австрійська політика, “ЗНТШ”, 1909, т. 92, с. 144—5.

Незвісний лист Мазепи до міста Львова, “ЗНТШ”, 1908, т. 37, с. 7—8,

Із записок Каролинців, “ЗНТШ”, 1909, т. 92, с. 66—92.

З донесень австрійського посла Плеєра в Москві 1708 і 1709 рр., “ЗНТШ”, 1909, т. 92, с. 242—244.

УСТРЯЛОВ, Н. Исторія Царствованія Петра Великого, Ст. Петербург, 1856—1863, 6т.

ШУТОЙ, В. Е., Борьба народных масс против нашествия армии Карла XII, 1700—1709, Москва, 1958.
BIBLIOGRAPHY

Aa TER and de BAS, Het Staatsche Leger, 1568—1795, Breda, 1913, Vol. VII. ADLERFELT, G., Histoire militaire de Charles XII, roi de Suède, Amsterdam, 1740, 4 Vols.

The Military History of Charles XII, King of Sweden, London, 1740, 3 Vols.

Leben Carls des XII., Königs von Schweden…, Frankfurt — Leipzig, 1740—1742,

3 Vols.

Allgemeiner Porträt Katalog, Hamburg, 1931. ANDERSON, C. M., Mazeppa as known in Legend and in History. A Czarevitch of the Eighteen Century, London, 1913.

ANDREWS, A., The History of British Jouranlism, London, 1859.

ANDRUSIAK, M., Ivan Mazepa, Hetman of Ukraine, “The Ukrainian Quarterly”, Vol. III, No. l, 1946, pp. 31—37.

BABINSKI, Hubert, P., The Mazeppa Legend in European Romanticism, New York-London, 1974.

BANKS, J., A History of the Life and Reign of Czar Peter the Great, Emperor of all Russia, London, 1740.

BARDILI, J. W., Des Weylland Durchl. Printzens Maximilian Emannuds Hertzog in Württemberg und Obristen über ein Schwedisch Dragoner Regiment, Reisen und Campagnen durch Teutschland, in Fohlen, Lithauen, roth und weiss Reussland, Wolhynien, Severien und Ukraine. Nebst der Reise-Beschreibung von Pultava durch das Dzikie Pole nach Bender, Stuttgart, 1730.

BEAUPLAN, Vasseur, de G., Description d’Ukraine, qui sond plusieurs Provinces du Royaume Pologne…, Rouen, 1651, 1660, 1661, Paris 1861; A Description of the Ukraine, Collection of Voyages and Travels, London, 1704, 1752, New York, 1959.

BINGEL, H., Das Theatrum Europaeum, ein Beitrag zur Publizistik des XVII. u. XVIII. Jahrhuderts, Berlin, 1909.

BORSCHAK, E., Early Relations between England and Ukraine, “The Slavonic and East European Review”, Vol. I, No. 28, (1931), pp. 138—160.

L’Ukraine dans la Litterature de l’Europa occidentale, “Le Monde Slave”, Vol. Х, 1933, pp. 120—144, 300—315.

BORSCHAK, E., & MARTEL, R., La Vie de Mazeppa, Paris, 1931.

The Boston News-Letter, a weekly, Boston, 1704—1771.

BRIGHAM, Clarence, S., History and Bibliography of American Newspapers 1690—1820, Worchester, 1947, Vol. I.

The British Apollo: or Curious Amüsements for the Ingenious. То which are added the most

Material Occurences Foreign and Domestick, a semiweekly, London, 1708—1710.

British Diplomatie Instructions, 1689—1789, ed. by J.F. Chance, London, 1922, Vol, I.

BRUCE, H., Memoirs of Peter Henry Burce, a Military Officer in the Services of Prussia, Russia, and Great Britain, Dublin, 1783.

BRÜCKNER, A., Literatura Polska, Paris, 1947.

BRÜCKNER, A., Peter der Grosse, Onckens Allgemeine Geschichte, Berlin, 1879, Vol.VI.

BÜSCHING, A., Fr., Unterschiedene Abschnitte aus neuen verbesserten Nachrichten von dem Russischen Reich, “Magazin für die neue Historie und Geographie”, Halle, 1776, Vol. X, pp. 279—364.

BYRON, George, Gordon, Lord, The Works of Lord Byron: with his Leiters and Journals and his Life, by Thomas Moore, esq., London, 1832.

The Complete Poetical Works of Byron, Ed. by Paul E. More, Boston, Houghton-Mifflin, 1935.

CHANCE, Ames, Frederick, George I and the Northern War, London, 1909.

COLEMAN, Marian, Moore, Mazeppa: Polish and American: A Translation of Slowacki’s “Mazeppa”, together with a brief survey of Mazeppa in the U.S., Cheshire, Conn., Cherry Hill Books, 1966.

Mazeppa, Traitor or ‘Splendid Rebel’, “Alliance Journal”, 9, (1955), pp. 18—26.

COLLYER, A.D., Notes on the Diplomatie Correspondence between England and Russia in the first half of the 18th Century, “Royal Historical Society”, (hereafter “RHS”), 1900.

CONSENTIUS, E., Die Berliner Zeitungen, Berlin, 1904.

The Daily Courant, London, 1702—1709.

Dansk Biografisk Leksikon, Copenhagen, 1936, Vol. IX.

DEFOE, D., The History of the Wars of His Present Majesty Charles XII, King of Sweden… by a Scots Gentleman in the Swedish Service, London, 1715.

An Impartial History of the Life and Action of Peter Alexowitz, the Present Czar of Muscovy; from his Birth down to this present Time, written by a British Officer in the Service of the Czar, London, 1728.

Dictionaire de Biographie Française, Vols. IV, V, VI, VII.

Dictionary of National Biography, Vols., I, VII, XIV, XXI.

DOROSHENKO, Dmytro, A Survey of Ukrainian History, ed. by O. Gerus, Winnipeg, 1975.

Die Ukraine und das Reich, neun Jahrhunderte deutsch-ukrainischen Beziehungen im Spiegel der deutschen Wissenschaft und Literatur, Leipzig, 1941.

DUCKMEYER, Fr., Korbs Diarium itmens in Moscoviam, und Quellen die es ergänzen, Berlin, 1910, Vol. I.

Die Europaeische Fama, welche den gegewaertigen Zustand der europaeischen Hoefe entdecket, Leipzig, 1704—1709.

VON ENGEL, J. Chr., Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Kosaken, Halle, 1796.

The Flying Post: or the Post-Master, tri-weekly, London, 1695—1709.

FELDMAN, J., Polska w dobie Wielkiej Wojny Pölnocnej, 1704—1709, Krakow, 1925.

FRYXEL, A., Lebensgeschichte Karls des XII, Braunschweig, 1861, Vol. IV.

GADE, A., Charles XII King of Sweden, Boston-New York, 1916.

Gazette de France, 1687—1709.

A General View of the Worlds of the Marrow of History, monthly magazine, London, 1700.

VON GLÜMER, H., Heinrich Huyssen, ein Essener…, Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen, Essen, 1910.

GORDON, A., The History of Peter thé Creat, Emperor of Russia…, Aberdeen 1755, 2 vols.

GRANT, James, The Newspaper Press: Ils Origin, Progress and Présent Position, London, 1871, Vol. I.

Des Grossen Herrens, Czaars und Grossfuersten von Moscau Petri Alexewitz… Leben und Thaten aus besonderen Nachrichten beschrieben von J. H. v. L., FrankfurtLeipzig, 1710, 2 vols.

HAINTZ, O., König Karl XII, von Schweden, Berlin, 1958, 3 Vols.

Karl XII von Schweden im Urteil der Geschichte, Berlin, 1936.

HASSINGER, Erich, Brandenburg-Preußen, Schweden und Rußland, München, 1953.

HATTON, R. M., Charles XII of Sweden, New York, 1968.

Captain James Jefferyes’s Leiters to the Secretary of State Whitehall, from the Swedish Army, 1707—1709, “Historiskit Magasin”, Vol. XXV, No. l, 1953, pp. 1-93.

VAN HAVEN, P., Nye ogforbedrede Efterraetininger от dem russiske Rige, Copenhagen, 1747, 2 vols., німецький переклад: Unterschiedene Abschnitte aus neuen verbesserten Nachrichten von dem Russischen Reich, “Magazin für die neue Historié und Geographie”, Halle, 1776, Vol. X, pp. 279—364.

HHS, Haus-Hof u. Staatsarchiv, Wien, Rußland, Karton 1—20.

Historische Remarques…, Hamburg, 1699—1708.

HOLUBNYCHY, L., Mazepa in Byron’s Poem and in History, “The Ukrainian Quarterly”, 1959, Vol. XV, No. 4, pp. 342—361.

HORN, D. B., British Diplomatie Représentatives, 1689—1789, London, 1932.

HRUSHEVSKY, M., A History of Ukraine, ed. by O. J. Frederiksen, New Haven: Yale University Press, 1948.

JACOB, Ilse, Beziehungen Englands zu Russland and zur Türkei in den Jahren 1718—1727, Basel, 1945, (Dissertation).

KENTRSCHYNSKYJ, B., The Political Struggle of Mazepa and Charles XII for Ukrainian Independence, “The Ukrainian Quarterly”, 1959, Vol. XV, No. 3, pp. 241—259.

Mazepa, Stockholm, 1962.

KIRCHNER, J., Die Grundlagen des deutschen Zeitschriftwesens, Leipzig, 1928, Vol. I.

Das deutsche Zeitschriftwesen, seine Geschichte und Probleme, Wiesbaden 1958.

KORB, J. G., Diarium itineris in Moscoviam…, Wien, 1700.

KRUPNYCKYJ, B., Hetman Mazepa und seine Zeit, 1687—1709, Leipzig, 1942.

— Miscellanea Mazepiana, “PUNI”, 1939, Vol. 47, pp. 90—92.

The Swedish-Ukrainian Treaties of Alliance 1708—1709, “The Ukrainian Quarterly”, 1956, Vol. XII, No. 2, pp. 47—57.

The Mazepists, “The Ukrainian Quarterly”, 1948, Vol. IV, No. 3, pp. 204—214.

LEWITTER, L. R., Mazeppa, “History Today”, 1957, Vol. VII, pp. 590—596.

The London Gazette, semiweekly, London, 1687—1709.

MACKIW, T., Mazepa in the Light of Contemporary English and American Sources, “The Ukrainian Quarterly”, Vol. XV, No. 4, 1959, pp. 346—362.

Mazepas Fürstentitel im Lichte seines Briefes an Kaiser L, “Archiv für Kulturgeschichte”, Vol. XLIV, No. 3, 1962, pp. 350—6; also in Ukrainian in “Ukrainskyj Istoryk”, Vol. III, No. 3—4, 1966, pp. 33—40, and in English in “National Papers”, Vol. CII, No. 2, 1979, pp. 95—9.

Mazepa im Lichte der zeitgenössischen deutschen Quellen, München, 1963, “ZNTS”, Vol. 174.

A Biographical Sketch of Prince Mazepa, 1639—1709, “The Ukrainian Review”, Vol. XII, No. 4, 1965, pp. 60—83.

Reports on Mazepa in Colonial America, “The New Review”, 1966, Vol. VI, No. l, pp. 14—21.

Prince Mazepa: Hetman of Ukraine in Contemporary English Publications, 1687—1709, Chicago, 1967.

English Reports on Mazepa, 1687—1709, New York-München-Toronto, 1983.

Ivan Mazepa — Hetman der Ukraine und Reichfürst des Heiligen Römischen Reiches (1639—1709), “Jahrbuch der Ukrainekunde”, München, 1983. MARRIOT, J. A., Sir, Anglo-Russian Relations, 1689—1709, London, 1944.

MASSIE, R. K., Peter the Great, His Life and World, New York, 1980.

MEDIGER, W. A., Mecklenburg, Rußland und England-Hannover, 1706—1721, Hildesheim, 1967.

MILLINGTON, J., The True Story of Mazepa, London, 1884.

Modern History, or a Monethly Account of all Considérable Occurences, Civil, Ecclesiastical and Military; with all Natural, and Philosophical Productions and Transactions, London, 1687—1688.

The Monthly Register, or, Memoirs of the Affairs of Europe, London, 1704.

MOORE, J. B., A Checklist of the Writings of Daniel Defoe, Bloomington, 1960.

MORRISON, S., The English Newspaper, some Account of the Physical Developments to Journals Pnnted in London between 1622 and the Présent Day, Cambridge, 1932.

MOTT, F. L., American Jouranalism, New York, 1950.

Neu-Eröffneter Historischer Bilder-Saal…, Nürnberg, 1699—1709.

DE LA NEUVILLE, F., Relation curieuse et nouvelle de Moscovie…, The Hague, 1966, also the English translation: An Account of Muscovy äs it was in the Year 1699, London, 1699.

NORDBERG, G. A., Konug Karl XII’s Historia, Stockholm, 1740, 2 vols, also German translation: Leben Carl des -Zwoelften Koenigs in Schweden, Hamburg, 1745—1751, 3 vols.

NORDMANN, C. J., Charles XII et l’Ukraine de Mazepa, (Dissertation), Paris, 1958.

O’CONNOR, B., History of Poland, London, 1698.

Passages from the Diary of General Patrick Gordon, Aberdeen, 1859.

PASEK, Jan, Gh., Pamietniki, Krakow, 1929.

PAULS, John, Two Treatments of Mazeppa: Ryleyev’s and Pushkin’s, “Slavic and East European Studies”, Vol. 7, 1963, pp. 97—109.

Pushkin’s Poltava, New York, 1962.

The Tragedy of Motrya Kochubey, “The Ukrainian Review”, Vol. XII, No. 3, 1965, pp. 73—83.

PERRY, J., The State of Russia under the présent Czar, London, 1716.

PONIATOWSKI, Stanislaw, Remarques d’un seigneur Polonais sur l’histoire de Charles XII, The Hague, 1741.

Remarks on M. de Voltaire’s History of Charles XII, London, 1741.

The Post-Boy, with the Freshest Advices, Foreign and Domestick, tri-weekly, London, 1695—1709.

The Post-Man: and the Historical Account, tri-weekly, London, 1695—1709.

Der Post-tägliche Mercurius…, Wien, 1703—1709.

PRUTZ, R. E., Die Geschichte des deutschen Journalismus, Hanover, 1845, Vol. I.

PRO- Public Record Office, London.

RIKSARKIVET, Stockholm, Cossacica II.

SCHUMANN, H., Der Hetmanstaat, 1654—1764, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1936, Vol. I, pp. 499—548.

SHAFIROV, P. P., A Discourse Concerning the Just Causes of the War between Sweden and Russia: 1700—1721, Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications, 1973.

SICHYNSKYJ, V., Ukraine in Foreign Comments and Descriptions, New York, 1953.

SIEBMACHER, F., Großes und allgemeines Wappenbuch, Nürnberg, 1887, Vol. I.

SIERCZYK, W. A., Historia Ukrainy. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1979.

Stockholminske Post-Tidender, Stockholm, 29.XII.1708, No. 52.

STÖKL, G., Die Enstehung des Kosakentums, München, 1953.

VON STRAHLENBERG, P. J., Das Nord und Oestliche Theil von Europa und Asia…, Stockholm, 1730.

SUBTELNY, O., On the Eve of Poltava: The Leiters oflvan Mazepa to Adam Sieniawski, 1704—1708, New York, 1975.

Mazepa, Peter I and the Question of Treason, “Harvard Ukrainian Studies”, Vol. II, No. 2, (1978), pp. 158—183.

The Mazepists, New York, 1981.

SUMMER, B. H., Peter the Great and the Ottoman Empire, Oxford, 1949.

Tagesbuch des Generals Patrick Gordon, veröffentlicht durch Dr. M. C. Posselt, Moskau, 1849, Vol. I, St. Petersburg, 1851, 1853, Vol. II—III.

VERNADSKY, G., Bohdan: Hetman of Ukraine, New Haven: Yale University Press, 1941.

VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, Rouen, 1731.

WEBER, F. Chr., Das veränderte Rußland, Frankfurt-Leipzig, 1721, Vol. I, Hannover, 1739—1740, Vol. II—III.

WHITHWORTH, Gh., An Account of Russia as it was in the Year 1710, Strawberry Hill, 1758.

WOJCIK, Z., Dzikiepola w ogniu, Warszawa, 1973.

Historia powszechna, XVIXVII wieku, Warszawa, 1973.

Historia dyplomacji polskiej, 1572—1795, Warszawa, 1982, Vol. II.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687-1709 (Теодор Мацьків)