Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 111. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача

111. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача


Згідно з ч.І ст. 373 ГК України правоволоділець несе субсидіар-ну відповідальність за вимогами, що заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем. Це положення спрямоване на захист прав споживачів товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються) користувачем. Законом встановлено субсидіарну відповідальність право-володільця за вимогами, що заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем за договором комерційної концесії. Загальні положення про субсидіарну відповідальність закріплені в ст.619 ЦК України.
До пред’явлення вимог до правоволодільця, який несе субсидіарну відповідальність, споживач повинен висунути вимогу до користувача. Якщо користувач відмовився задовольнити вимогу споживача, або споживач не одержав від нього протягом розумного строку відповідь на заявлену вимогу, споживач може заявити вимогу в повному обсязі до правоволодільця. Правоволоділець повинен до задоволення вимоги, заявленої до нього споживачем, сповістити про це користувача, а у випадку пред’явлення позову — заявити клопотання про залучення користувача до участі в справі. У випадку недотримання цих вимог правоволодільцем, користувач має право висунути проти регресної вимоги правоволодільця заперечення, що він мав проти споживача.
Солідарна відповідальність користувача і правоволодільця застосовується у випадку, коли користувач є виробником продукції (товарів) правоволодільця. Таким чином, якщо користувач не тільки продає, але і сам виробляє товар правоволодільця, то споживач має право заявити вимоги як обом сторонам, так і кожної з них. В цій ситуації виникає пасивне солідарне зобов’язання, яке надає споживачу (кредитору) право вимагати виконання від кожного з боржників у повному обсязі або від усіх боржників спільно. Якщо виконання, надане одним з боржників — користувачем або правоволодільцем, виявиться неповним, споживач вправі вимагати недоотримане з іншого боржника. Зобов’язання вважається виконаним тільки у випадку повного його виконання. Загальні питання солідарних зобов’язань регулюються ст.ст. 541, 543 ЦК України.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)