Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економічний аналіз (Болюх М. А., Бурчевський В.З.) скачати онлайн-> 12.4. Аналіз структури випуску продукції

12.4. Аналіз структури випуску продукції


Нерівномірність виконання плану з окремих видів продукції призводить до негативних змін її структури. Дотримання планової структури — це дотримання у фактичному обсязі випуску продукції запланованих співвідношень між окремими її видами.

Таблиця 12.6

Виконання плану виробництва за структурою, тис. грн

Вид продукції Випуск продукції у звітному періоді Фактичний обсяг продукції за плановою структурою (підсумок гр. 4 • гр. 3) Залікова сума
за планом фактично
тис. грн питомавага, % тис.грн питома вага, %
1 2 3 4 5 6 7
А 1600 19,1 1570 18,5 1624 1570
Б 2100 25,0 2150 25,3 2125 2125
В 400 4,8 400 4,7 408 400
Г 900 10,7 1081 12,7 909 909
Ж 500 5,9 349 4,1 502 349
З 700 8,3 686 8,1 705 686
Інші 2200 26,2 2264 26,6 2227 2227
Усього 8400 100 8500 100 8500 8266

Використовуючи вихідні дані табл. 12.4, побудуємо нову таблицю — 12.6. У залік виконання плану виробництва кожного виробу (табл. 12.6, гр. 7) береться менша величина показника порівняння граф 6 і 4. Отриманий результат (гр. 7) ділять на величину фактичного випуску товарної продукції. Коефіцієнт додержання планової структури (Кстр) становить:

Кстр = 8266 / 8500 = 0,972.

Проте цей показник за сучасних умов не має суттєвого значення. Більший інтерес становить вплив структурних (частіше асортиментно-структурних) зрушень на ключові показни ки підприємства (рис. 12.2).

Схема впливу асортиментно-структурних  зрушень на головні показники підприємства

Рис. 12.2. Схема впливу асортиментно-структурних зрушень на головні показники підприємства

Виконаємо розрахунки впливу фактора асортиментно-структурних зрушень у виробництві та можливих інших факторів на обсяг товарної продукції. Вихідні дані для цього розрахунку вміщено в табл. 12.7.

Таблиця 12.7

Дані про виконання плану виробництва продукції

Будівельні суміші За планом Фактично Фактичний обсяг за плановою структурою і плановими цінами (гр. 6 • гр. 4), тис. грн Фактичний обсяг і структура, але за плановимицінами (гр. 7 • гр. 4), тис. грн
кількість, т питома вага, % ціна, за 1 т грн сума, тис. грн. кількість, т питома вага, % ціна, за 1 т грн сума, тис. грн(гр. 7 • гр. 9)
за плановою структурою * за фактичноюструктурою
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Х 2000 80 454 908 2240 2500 89,3 416 1040 1016,96 1135
Y 100 4 280 28 112 120 4,3 300 36 31,36 33,6
Z 400 16 660 264 448 180 6,4 500 90 295,68 118,8
Усього 2500 100 480 1200 2800 2800 100 416,43 1166 1344 1287,4

* Підсумок графи 7 помножити на відповідні суми рядків у графі 3.

На підставі табл. 12.7 (графи. 5, 10, 11 і 12 ) побудуємо розрахункову таблицю ланцюгових підстановок (табл. 12.8).

Таблиця 12.8

Вартість товарної продукції за різних умов, тис. грн

Виріб Планові обсяг, структура й ціни Фактичний обсяг, планові структура й ціни Фактичні обсяг і структура, але планові ціни Фактичні обсяг, структура й ціни
X 908 1016,96 1135 1040
Y 28 31,36 33,6 36
Z 264 295,68 118,8 90
Усього 1200 1344,0 1287,4 1166

Способом ланцюгових підстановок підрахуємо вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції:

  • Вплив зміни обсягу випуску продукції в натуральному вираженні

1344 – 1200 = + 144 тис. грн.

  • Вплив зміни структури випу ску продукції

1287,4 – 1344 = – 56,6 тис. грн.

  • Вплив зміни цін

1166 – 1287,4 = – 121,4 тис. грн.

Усього: – 34 тис. грн.

Розрахунок цих факторів можна виконати і способом абсолютних різниць:

1. Вплив обсягу випуску продукції:

(2800 – 2500) 480 = + 144 000 грн.

2. Вплив зміни структури випуску продукції:

(1 287 400/2 800 – 480) 2 800 =

= (459,79 – 480) 2 800 = – 56 588 грн.

3. Вплив зміни цін:

(416,43 – 459,79) 2800 = – 121 408 грн.

Усього: – 33 996 грн.

Таким чином, зміна структури випуску продукції вплинула негативно (– 56,6 тис. грн), падіння цін у середньому зменшило випуск товарної продукції ще на 121,4 тис. грн і лише збільшення випуску продукції в натуральному вимірі було позитивним (+144 тис. грн).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економічний аналіз (Болюх М. А., Бурчевський В.З.)