Головна Головна -> Підручники -> Підручник Гетьман Іван Мазепа та його доба (Оглоблин О.) скачати онлайн-> БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ О. ОГЛОБЛИНА ПРО І. МАЗЕПУ 1

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ О. ОГЛОБЛИНА ПРО І. МАЗЕПУ 1


1927

«Договір Петра Іваненка (Петрика) з Кримом 1692 року». Ювілейний Збірник на пошану акад. Д.І. Багалія, т.1, Київ, ВУАН, стор.720-744.

1928

«До історії повстання Петра Іваненка (Петрика)». Збірник Історично-Філологічного Відділу УАН, кн. XIX, Київ, ст.226-230.

«До історії української політичної думки на початку XVIII віку». Збірник Історично-філологічного Відділу УАН, кн. XIX, Київ, ст.231-241.

1929

«Ескізи з історії повстання Петра Іваненка (Петрика)». Київ: ВУАН, 65 ст.

«Мазепа й повстання Петра Іваненка (Петрика)». Збірник Історично-Філологічного Відділу УАН, кн. XXIII, Київ, стор. 189-219.

«Орлик і Петрик. До історії повстання Петра Іваненка)». Збірник Історично-Філологічного Відділу УАН, кн. XXѴ, Київ, стор. 301-307.

1930

«Петрик — ханський гетьман України (1692). Студії з Криму: Збірник Історично-філологічного відділу УАН, ч. 89, Київ, стор. 39-104.

1938

«Україна в кінці XVII — в першій чверті XVIII ст.» Комуністична освіта, № 12.

«Розгром шведських окупантів під Полтавою». Піонерія, № 9.

«Семен Палій». Піонерія, № 11.

«Героїчна сторінка з історії двох братніх народів». Комуніст, № 168.

1939

«Україна в часи Петра І». Київ, 58 стор.

«Полтавская битва». Москва, 32 стор.

«Полтавськая битва». Харків, 32 стор.

«Україна в кінці XVII і в першій чверті XVIII ст.». Комуністична освіта, № 1, стор. 44-45.

«Боротьба руського і українського народів проти шведського вторгнення в 1708 — 1709 рр.». Більшовик України, №7, стор. 55-65.

1940

«Боротьба російського і українського народів проти шведського вторгнення в 1708 — 1709 роках». Полтавська битва. Труди наукової сесії Інституту Історії України, присвяченої 230-літтю Полтавської битви. Київ, АН УРСР, стор. 21-40.

«Боротьба старшинських угрупувань на Гетьманщині в кінці XVII ст. і виступ Петрика». Записки Історичного та Філологічного Факультетів Львівського державного університету ім. І. Франка, І, Львів, стор. 59-72.

1941

«Україна в кінці XVII — в першій чверті XVIII ст.», Київ, АН УРСР, 282 с.

«3. Україна в кінці XVII — на початку XVIII ст. 4. Україна в Північній війні. 5. Реформи Петра І і колоніальна політика царизму на Україні». Історія України. Короткий курс. Під ред. С.М. Білоусова і др. Київ, АН УРСР, стор. 106-118.

«К вопросу об измене Мазепы». Історик-марксист, V (93), Москва, стор. 47-60.

1946

«Пам’ятка українського церковного малярства часів Гетьмана Івана Мазепи» Бюлетень Богословсько-Педагогічної Академії УАПЦ, ч. 2, Мюнхен, стор. 22-24.

1947

«Українсько-шведський союз 1708 року». (Конспект). Бюлетень УВАН, ч. 11-12, стор. 24-26.

«Династична ідея в державно-політичній думці України-Гетьманщини XVII — XVIII ст.». Український літопис, ч. 5-6, Авґсбурґ, стор. 11-19.

1948

«1709 рік». Українська трибуна, 7 та 11 листопада.

1949

«Нові матеріали до історії повстання Петра Іваненка (Петрика)». Авґсбурґ, УВАН, 14 стор.

«1709 рік». Календарець Української Трибуни на рік 1949. Мюнхен, с. 17-38.

1951

«Western Europe and the Ukrainian Baroque an Aspect of Cultural Influences at the Time of Hetman Ivan Mazepa». The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., v.l, #2, New York, pp. 127-137.

«Династична ідея в державницько-політичній думці України-Гетьманщини XVII — XVIII ст.». Державницька Думка, ч.4, Філадельфія, стор. 40-52.

1952

«До проблеми іконографії гетьмана Івана Мазепи». (Резюме доповіді в НТШ, Нью-Йорк, 7.IV.1952). Свобода, 4.201. Те саме див. Україна, ч.8, Париж, стор. 692.

1953

«Трагедія Батурина». Вісник Організації Оборони Чотирьох Свобод України, ч. 4-5 (58-59). Нью-Йорк, стор. 21-22.

1954

«Чорноморська проблема в українській політиці гетьмана Івана Мазепи (1687 — 1709)». Український Самостійник, ч. 8 (214). Мюнхен.

1955

«З історії української державної думки доби Івана Мазепи». Вісник ООЧСУ, ч. 6 (80), Нью-Йорк, стор. 10-15*.

1957

«Українсько-кримський договір 1692 року». Вісник ООЧСУ, ч. 2 (100), Нью-Йорк, стор. 20-25.

1958

«Зрив з Москвою гетьмана Івана Мазепи». Альманах-календар Гомону України, Торонто, стор. 125-132.

«Книга проф. Маннінга про гетьмана Івана Мазепу». Українська Літературна Газета, ч. 10 (40), стор. 9 (Рец )

1959

«Гетьман Іван Мазепа і українська промисловість». Календар Свободи на Мазепинський рік 1959, Нью-Йорк, стор. 102-109.

«Дума гетьмана Івана Мазепи». Український православний календар на 1959 рік, Бавнд-Брук, Нью-Джерсі, УПЦ в США, стор. 94-96*.

«Династична ідея в державно-політичній думці України-Гетьманщини». Батьківщина, ч.3-4, 5-6, 7-8, Торонто.

«Гетьман Іван Мазепа і великостаршинська опозиція в кінці XVII століття». Вісник ООЧСУ, ч. 11 (133), Нью-Йорк, стор. 9-13.

«1709 рік», Вісник ООЧСУ, ч. 2 (124), ч.З (125), стор. 7-10, 6-9.

«The Year 1709». The Ukrainian Review, Vol. IV, pp. 19-30.

1960

Гетьман Іван Мазепа та його доба. Записки Наукового Товариства їм. Шевченка, т.170, Нью-Йорк; Париж; Торонто: Видавництво Організації Оборони Чотирьох Свобод України — Ліги Визволення України, 410 стор. 2

«The Year 1709». Ivan Mazepa: Hetman of Ukraine. New York, The Ukrainian Congress Committee of Amerika, pp. 47 — 56.

Бендерська конституція 1710 року». Вісник ООЧСУ, ч.5 (139), стор.4-11*.

1961

«The Theory of Moskow as the Third Rome in 16 th and 17 th Centuries». The Ukrainian Review, Vol.III, pp. 52-57.

1962

«Передмова до книги Любомира Винара: Андрій Войнаровський, Мюнхен, Вид-во Дніпрова Хвиля, стор. 5-7.

«Das Jahr 1709». Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart, № 10, S. 57-69.

1965

«Theodor Mackiw, Mazepa im Lichte der Zeitgenossischen Deutschen Quellen. Записки НТШ, т. 174, Мюнхен, 1963», Український Історик, ч.3—4 (7-8), 1965, стор. 97-98 (рец.).

1970

«Передмова» до видання: Кіндрат Рилєєв, Войнаровський. Історична поема. Переклад з російської мови Святослава Гординського. Клівленд-Торонто, Сьомий Курінь УПС ім. А. Войнаровського, стор. 7-10.

1971

Любомир Винар, Андрій Войнаровський, історичний нарис, Мюнхен, 1962». Записки Чину св. Василія Великого, т. VII (XIII), фасц.1-4, стор. 470-477 (рец.).

1972

«Два портрети діячів Мазепинської Доби». Український Історик, т. IX, ч.3-4 (35-36), стор. 7-23 (є окрема відбитка).

«Кіндрат Рилєєв і його поема Андрій Войнаровський». Вісник ООЧСУ, ч. 11 (284), стор. 19-20.

1975

Subtelny, Orest. On the Eve of Poltava: the Letters of Ivan Mazepa to Adam Sieniawski 1704 — 1708. Preface by Oleksander Ohloblyn. New York, UVAN, pp. 12-14.

1991

Гетьман Іван Мазепа і Москва. Студії з історії України: Статті і джерельні матеріяли. Ред. Л. Винар, Нью-Йорк, Київ, Торонто, 1995, стор. 131-161. Раніше друкувалось в Український Історик, т. XXVI, ч. 4 (104), 1989, стор. 7-16, т. XXVII, ч. 1-4 (104-107), 1990, стор. 45-54, т. XXVIII, ч. 1-2 (108-109), 1991, стор. 82-94.

Енциклопедичні гасла

«Мазепа Іван». Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. Гол. ред. Володимир Кубійович, Париж-Нью-Йорк: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1962, стор. 1430-1432.

«Mazepa Ivan». Encyclopedia of Ukraine, Edited by Danylo Struk, vol. III, Toronto: University of Toronto Press, 1999, pp. 353-355.

Бібліографія бібліографій

Винар, Любомир. «Олександер Оглоблин. Біо-бібліографічні матеріяли», Записки Чину св. Василя Великого, т. III, вип. 1-2, 1958, стор. 148-171 (є окрема відбитка).

Винар, Л. «Бібліографія праць проф. д-ра Олександра Оглоблина (1920 -1975)». Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина. Ред. Василь Омельченко. Нью-Йорк: УВАН у США, 1977, стор. 93-123.

Винар, Любомир. «Бібліографія праць про Олександра Оглоблина», Студії з історії України: Статті і джерельні матеріяли. Ред. Л. Винар, Нью-Йорк, Київ, Торонто, 1995, стор.395-401.

1 Ця вибрана бібліографія складена на основі упорядкованої проф. Л. Винарем: Винар, Л. «Бібліографія праць проф. д-ра Олександра Оглоблина (1920 — 1975)». Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина. Ред. Василь Омельченко. Нью-Йорк: УВАН у США, 1977, стор. 93 — 123. Знаком * помічені праці, що друкуються в нашому збірнику.

2 Рецензії: Кравців, Б. «Нова праця про гетьмана Івана Мазепу», Свобода, ч. 51, 1960; Чировський, Микола. «Праця проф. О. Оглоблина про Мазепу», Свобода, ч. 64, 1960; Бучинський, Дмитро. «Монографія про Мазепу та його добу», Українська думка, ч. 18 (683), 1960; Нагаєвський, І. «На шляхах української державности», Америка, ч.. 132-134, 1960; Тис-Крохмалюк, Ю. «Вартісна праця», Визвольний шлях, ч. 9 (155), 1960, стор. 1075-1076; Митрополит Іларіон. Віра і Культура, ч. 8/80, 1960; Лужицький, Григор, Київ, ч. 6, 1961, стор. 47-48; Білас, Лев. «Ідеологія як історія і як поезія (з приводу двох нових праць О. Оглоблина)», Сучасність, ч. 7, 1961, стор. 44-62; Добрянський, М. «Гетьман Мазепа та його доба. Говорить радіо Свобода», Мюнхен, 1962, стор. 203-205 (Радіопрограма 13.V.1961); Mudry, Vasyl. The Ukrainian Quarterly, vol. XVI, № l, pp. 81-83; Pelenski, Yaroslay. Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas, Bd. VIII, H. 3, 1960, S. 387-388; Slavutych, Yar. The Slavic and East European Journal, vol. IV, № 3, 1960; Scherer, Marie. Revue de Etudes Slaves, t. XXXIX, 1961, p. 58; Zelenko, Constantine. The Slavonic and East European Review, vol. XLV, № 104, pp. 242, 244-248; Полонська-Василенко, H. Analecta Ordinis S. Basilii Magni, vol. VII (XIII), fasc. 1-4, Romae, 1971, pp. 444-451.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Гетьман Іван Мазепа та його доба (Оглоблин О.)