Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 117. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

117. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)


Відповідно до Указу Президента України “Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні” від 07.11.1994 р. № 659 був введений облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності усіх форм власності, предметом яких є певні види товарів.
Реєстрація обов’язкова для тих товарів, предметом яких є:
– товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України;
– товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачено добровільні обмеження експорту з метою запобігання демпінгу;
– товари походженням з України, щодо яких здійснюються антидемпінгові процедури;
– товари походженням з України, імпорт яких до інших країн квотується, контингентується, ліцензується відповідно до законодавства цих держав або нормативних актів економічних угруповань, митних союзів;
– товари походженням з України, експорт яких здійснюється у рамках бартерних (товарообмінних) операцій або операцій із зустрічною торгівлею.
Цим Указом затверджене Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Для відмови в реєстрації можуть бути наступні підстави:
– відсутність низки документів, необхідних для реєстрації;
– невідповідність умов договору (контракту) законодавству України;
– застосування до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності санкцій відповідно до ст. 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;
– наявність заборони з боку закордонних держав щодо ввезення відповідних товарів походженням з України;
– вичерпання імпортних квот (контингентів), установлених іноземними державами, митними союзами на ввезення відповідних товарів походженням з України;
– застосування режиму індивідуального ліцензування до іноземного контрагента суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно зі ст. 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється у строк не більш як сім робочих днів з дати подання.
Документи, подані на облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розглядаються тільки на предмет відповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту з метою належного заповнення картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідності контрактних цін індикативним та на предмет відсутності застосування до сторін контракту чинних на момент подання документів спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
Відмова в реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) допускається лише у разі неподання всіх вищевказаних документів або невідповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту, які мають бути зазначені в реквізитах картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту), та випадках, передбачених абз. 4-8 ч. 1 п. 7 Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого Указом Президента України від 07.11.94 р. № 659/94.
Докладно процедуру обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів регулює Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів, затверджений наказом Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)