Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 142. Відповідальність суб’єктів природних монополій та органів, які регулюють їх діяльність

142. Відповідальність суб’єктів природних монополій та органів, які регулюють їх діяльність


Відповідно до Закону України “Про природні монополії” від 20.04.2000 р. відповідальність суб’єктів природних монополій як юридичних осіб складається в сплаті штрафу, а також вилученні незаконно отриманих прибутків і виручки відповідно до передбачених підстав (вчинене правопорушення). Крім цього, збитки, завдані діяльністю чи бездіяльністю суб’єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.
Національні комісії регулювання діяльності суб’єктів природних монополій накладають штрафи на суб’єктів природних монополій за:
– несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій, — у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
– ненадання інформації органам, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних — у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
– невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій, та порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов) — у розмірі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Сплачені в тридцятиденний термін з дня одержання рішення про накладення штрафу суми зараховуються до Державного бюджету України.
У противному разі штраф стягується за рішенням суду, а за кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.
Прибуток, одержаний суб’єктами природних монополій у результаті порушення норм Закону України “Про природні монополії”, вилучається в судовому порядку до Державного бюджету України, а також виручка, одержана ними у результаті порушення встановлених органами, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій, рівня цін (тарифів), вилучається до відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.
Ст. 18 Закону передбачає адміністративну відповідальність посадових осіб суб’єктів природних монополій за низку вчинених ними правопорушень.
Характерним є зміст ст. 20 Закону України “Про природні монополії” від 20.04.2000 р., у якій передбачений загальний імператив — відповідальність відповідно до чинного законодавства посадових осіб органів, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій, за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю. У порядку, передбаченому цивільним законодавством, встановлена необхідність відшкодування збитків, які були завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій, та які порушують норми Закону “Про природні монополії”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)