Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 146. Порівняльна реклама

146. Порівняльна реклама


Одним із складів правопорушень, що належать до неправомірного використання ділової репутації суб’єкта підприємництва в конкуренції, є недобросовісна порівняльна реклама.
Згідно зі ст. 7 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції” порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами або діяльністю іншого суб’єкта господарювання.
Отже, порівняльна реклама може бути визначена як реклама, що безпосередньо або за змістом вказує на конкурента або товари (послуги), діяльність конкурента.
Виходячи з цієї норми, сама по собі порівняльна реклама правомірна. Порівняльна реклама не є незаконною як така. Вона є дозволеною, якщо рекламодавець не порушує при цьому права інших осіб та чинне законодавство.
Здійснення порівнянь у рекламі не є незаконним, якщо інформація, що стосується товарів, робіт або послуг, спирається на факти, є точною, безсторонньою і корисною з погляду забезпечення споживача потрібною інформацією.
Порівняльна реклама є правомірною в тому ступені, у якому вона відповідає наступним вимогам: товари, що порівнюються в рекламі, повинні бути дійсно порівняними один з одним; схожі характеристики або компоненти мають порівнюватися безпосередньо один з одним; пропоновані порівняння мають відноситися до істотних характеристик або компонентів з погляду споживача; відмінності повинні бути значними і виражатися кількісно.
За змістом Закону, неправомірним може бути визнане порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги не підтверджені фактичними даними, є недостовірними, необ’єктивними та некорисними для інформування споживачів.
Порівняльна реклама є важливим засобом зміцнення конкуренті, тому суб’єктам господарювання, які бажають використовувати її, має бути надане таке право, за умови, що заяви, що містяться у рекламі, правдиві та обґрунтовані.
Однак порівняння в рекламі іноді приводяться тільки щодо однієї з характеристик товару або іншим недобросовісним чином. Це призводить до критичного погляду на порівняльну рекламу, що часто сприймається як недобросовісна, вводить в оману і завдає шкоди конкуренції, обмежує права споживачів.
Практика свідчить про те, що недобросовісна реклама є одним з найбільш розповсюджених порушень в Україні. Серед розглянутих справ про недобросовісну конкуренцію справи про недобросовісну рекламу складають переважну більшість, значна кількість з них стосується недобросовісної порівняльної реклами. Такі справи складали до 60 відсотків усіх розглянутих Антимонопольним комітетом України справ про недобросовісну конкуренцію.
Як видно, порівняльна реклама має як переваги, так і недоліки. Саме по собі це не має приводити до заборони, а, навпаки, до її ретельного і продуманого правового регулювання для того, щоб протидіяти проявам негативних властивостей порівняльної реклами.
Використання порівняльної реклами в Україні дозволено (при певних вищевказаних умовах), для сприяння подання переваг різних товарів. Однак з урахуванням того, що порівняльна реклама може бути недобросовісною і тому завдавати шкоди конкуренції, конкурентам і мати негативний вплив на вибір споживачів, її регулювання повинне бути максимально деталізованим у законах України “Про захист від недобросовісної конкуренції” та “Про рекламу”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)