Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 147. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції

147. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції


Другим видом правопорушень, що визнаються недобросовісною конкуренцією в ст.ст.34-35 ГК і главі 3 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції”, є створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
Закон називає 8 складів правопорушень, що належать до цього виду:
– дискредитація суб’єкта господарювання;
– купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;
– схилення до бойкоту суб’єкта господарювання;
– схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);
– схилення суб’єкта господарювання до розірвання договору з конкурентом;
– підкуп працівника постачальника; підкуп працівника покупця (замовника);
– досягнення неправомірних переваг у конкуренції (статті 8—15).
Найпоширенішим у практиці України серед цього виду правопорушень є дискредитація суб’єкта господарювання. Вона визначена в ст. 8 Закону як поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою або діяльністю суб’єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання.
Діловою репутацією вважається оцінка професійних якостей, суспільна оцінка діяльності суб’єкта господарювання та його продукції (товарів, робіт, послуг), що набута протягом тривалого часу.
Отже, дискредитацію підприємця можна визначити як дії, пов’язані з поширенням неправдивих, неточних або перекручених, неповних відомостей, що здатні завдати шкоди суспільній оцінці його професійної діяльності.
Виходячи зі змісту закону, вина правопорушника та наявність збитку для ділової репутації підприємця внаслідок його дискредитації не є необхідними елементами складу правопорушення, достатня вірогідність завдання збитку.
Купівля-продаж товарів, виконання робіт і надання послуг із примусовим асортиментом — це купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту.
Схиленням до бойкоту суб’єкта господарювання вважається спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних зв’язків із цим суб’єктом господарювання.
Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, до надання постачальником конкуренту покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без достатніх на те підстав.
Схиленням суб’єкта господарювання до розірвання договору з конкурентом іншого суб’єкта господарювання є вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання суб’єкта господарювання — учасника договору до невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов’язань перед цим конкурентом шляхом надання або пропонування суб’єкту господарювання — учаснику договору, безпосередньо або через посередника, матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.
Підкуп працівника постачальника — це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових або не-майнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових обов’язків, що випливають з укладеного чи пов’язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або може призвести до отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником). Ті самі дії щодо працівника покупця (замовника) вважаються його підкупом.
Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого суб’єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджене рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.  Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)