Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності

2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльностіУ правового регулювання іноземних інвестицій немає свого методу, тобто застосовується, відповідно, метод правового регулювання тієї або іншої галузі права, що існує в правовій системі приймаючої держави і держави інвестора. Симбіоз методу правового регулювання різних правових галузей не може формувати ні оригінального методу правового регулювання, ні окремої галузі права. З погляду концепції публічного і приватного права, регулювання інвестиційної діяльності торкається сфери як приватного, так і публічного права, тут може застосовуватися приватно-правовий і публічно-правовий методи.
У системі права України правове регулювання інвестиційної діяльності є галуззю національного законодавства, але не виступає як галузь права. Щодо міжнародного права, — то тут існує доктрина міжнародного інвестиційного права. Якщо суб’єктом-інвестором виступає держава або міжнародна (міжурядова) організація, — відносини регулюються міжнародним публічним правом. В умовах України “горизонтальні” інвестиційні відносини регулюються цивільним правом, а на зовнішньому (зовнішньоекономічному) рівні — міжнародним приватним правом. Відносини, тісно пов’язані з інвестиційними, регулюються підприємницьким правом, а також адміністративним і фінансовим правом та їх підгалузями — митним, податковим та ін. В умовах зарубіжних країн з іншими правовими системами інвестиційні і тісно пов’язані з ними відносини регулюються відповідними галузями їх національного права.
У правовій науці України відносини по інвестуванню складають предмет різних галузевих правових наук: господарського, підприємницького і комерційного права, конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, міжнародного права.
У системі правових навчальних дисциплін правове регулювання інвестицій виступає як комплексна дисципліна, предметом якої є питання, що відносяться практично майже до всіх правових навчальних дисциплін.
Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)