Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності

2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності


У правового регулювання іноземних інвестицій немає свого методу, тобто застосовується, відповідно, метод правового регулювання тієї або іншої галузі права, що існує в правовій системі приймаючої держави і держави інвестора. Симбіоз методу правового регулювання різних правових галузей не може формувати ні оригінального методу правового регулювання, ні окремої галузі права. З погляду концепції публічного і приватного права, регулювання інвестиційної діяльності торкається сфери як приватного, так і публічного права, тут може застосовуватися приватно-правовий і публічно-правовий методи.
У системі права України правове регулювання інвестиційної діяльності є галуззю національного законодавства, але не виступає як галузь права. Щодо міжнародного права, — то тут існує доктрина міжнародного інвестиційного права. Якщо суб’єктом-інвестором виступає держава або міжнародна (міжурядова) організація, — відносини регулюються міжнародним публічним правом. В умовах України “горизонтальні” інвестиційні відносини регулюються цивільним правом, а на зовнішньому (зовнішньоекономічному) рівні — міжнародним приватним правом. Відносини, тісно пов’язані з інвестиційними, регулюються підприємницьким правом, а також адміністративним і фінансовим правом та їх підгалузями — митним, податковим та ін. В умовах зарубіжних країн з іншими правовими системами інвестиційні і тісно пов’язані з ними відносини регулюються відповідними галузями їх національного права.
У правовій науці України відносини по інвестуванню складають предмет різних галузевих правових наук: господарського, підприємницького і комерційного права, конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, міжнародного права.
У системі правових навчальних дисциплін правове регулювання інвестицій виступає як комплексна дисципліна, предметом якої є питання, що відносяться практично майже до всіх правових навчальних дисциплін.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)