Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 22. Класифікація суб’єктів ЗЕД

22. Класифікація суб’єктів ЗЕД


При визначенні суб’єктів ЗЕД в Україні варто керуватися ст.З Закону про ЗЕД і ст.З78 ГК. До них відносяться:
– фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що володіють цивільною правоздатністю і дієздатністю відповідно до законів України і постійно проживають на території України;
– юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, що мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації і об’єднання усіх видів, включаючи акціонерні товариства та інші види господарчих товариств, асоціації, союзи, концерни, консорціуми, торгові доми, посередницькі і консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об’єднання, організації та ін.), у тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких знаходиться повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності;
– об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, що не є юридичними особами відповідно до законів України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
– структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, що не є юридичними особами відповідно до законів України (філії, відділення і т.п.), але які мають постійне місцезнаходження на території України;
– підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні та які мають постійне місцезнаходження на території України;
– інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України (наприклад, фактично суб’єктами ЗЕД є іноземні учасники угод, укладених відповідно до Закону від 14.09.1999 р. “Про розподіл продукції”, що не створюють в Україні структурних одиниць);
Україна в особі її органів, місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, що приймають участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, що приймають участь у господарській діяльності на території України, які діють як юридичні особи відповідно до законів України. Так, наприклад, реалізацію міжнародних договорів України по експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки здійснює Державний аґент, визначений Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах (ст.ст.78,79 Закону від 04.07.2002 р. “Про зерно і ринок зерна в Україні”). Таким чином, серед суб’єктів ЗЕД можна виділити:
а) юридичні особи, у тому числі ті, які спеціалізуються виключно на зовнішньоекономічних операціях (наприклад зовнішньоекономічні асоціації, торгові доми);
б) фізичні особи;
в) суб’єкти, що не є ні юридичними, ні фізичними особами;
г) держави, що виступають як юридичні особи;
д) територіальні громади та органи реґіонального управління.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)