Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 28. Торговельні палати

28. Торговельні палати


Торговельні (торгово-промислові) палати, що функціонують по всьому світі, — історично і добровільно сформована мережа незалежних недержавних організацій, що мають метою сприяти розвитку торгівлі на місцевому, національному і міжнародному рівнях. Загальновизнаним авторитетним міжнародним центром торговельних палат вважається Міжнародна торговельна палата в Парижі (МТП), рішеннями якої керуються практично у всіх країнах світу. МТП заснована в 1919 р. як діюча у всесвітньому масштабі організація приватного підприємництва. Цілями МТП є: заохочення торгівлі, інвестицій, вільних ринків і вільного руху капіталів; сприяння гармонійному розвитку і свободі міжнародної торгівлі, захист системи приватного підприємництва. Найважливішими функціями МТП є: гармонізація торговельної практики; розробка рекомендаційних кодексів поведінки в сфері бізнесу; розробка пропозицій і рекомендацій у сфері підприємництва, банківської справи, фінансів, страхування, транспорту, оподатковування, міжнародних інвестицій, інтелектуальної власності, маркетингу. На рівні країни, регіональному і місцевому рівнях створюються національні (наприклад, Торговельна палата СПІА), регіональні і місцеві торговельні палати (наприклад, Торговельна палата Великого Портленду, що поєднує місцеві торговельні палати південної частини штату Мен).
Відповідно до Закону від 02.12.1997 р. “Про торгово-промислові палати в Україні”, торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, що поєднує юридичних осіб, створених і діючих відповідно до законодавства України, і громадян, зареєстрованих як підприємці, а також їх об’єднання. ТПП України і регіональні ТПП діють у відповідності зі своїми статутами. ТПП України поєднує регіональні ТПП і координує їх діяльність. Члени регіональних ТПП одночасно є членами ТПП України. У сфері ЗЕД торгово-промислові палати мають право:
– представляти і захищати за дорученням своїх членів їх законні інтереси;
– надавати за дорученням українських і іноземних юридичних і фізичних осіб послуги, пов’язані з захистом їх прав і інтересів;
– проводити за замовленнями українських і іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів і визначати їх вартість;
– засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств та інші документи, пов’язані зі здійсненням ЗЕД;
– здійснювати декларування зовнішньоекономічних вантажів;
– засвідчувати обставини форсу-мажору відповідно до умов зовнішньоекономічних угод і міжнародних договорів України;
– засвідчувати торговельні і портові звичаї, прийняті в Україні;
– вести недержавний реєстр українських підприємців (з їх згоди), фінансове становище яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні і за її межами;
– організовувати міжнародні виставки, національні виставки іноземних держав і окремих іноземних фірм, виставки українських товарів за кордоном, семінари, конференції, ділові переговори за участю іноземних фірм;
– створювати з ініціативи учасників спору третейські суди;
– здійснювати інші повноваження, що не суперечать законодавству України. Так, ТТП України виступає гарантуючою організацією, що видає в Україні книжки (карнети) А.Т. А. відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення від 26.06.1990 р., до якої Україна приєдналася згідно з Законом України від 23.03.2004 р.
Методичні і експертні документи, видані торгово-промисловими палатами України, є обов’язковими для застосування на всій території України.  Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)