Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 45. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Підтвердження відповідності і сертифікація продукції та послуг. Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні та екологічні стандарти і вимоги

45. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Підтвердження відповідності і сертифікація продукції та послуг. Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні та екологічні стандарти і вимоги


На територію України дозволяється імпорт тільки тих товарів, які за своїми технічними, фармакологічними, ветеринарними і екологічними характеристиками не порушують мінімальних умов відповідних стандартів і вимог, що діють на території України. У випадку відсутності національних стандартів і вимог України на певний товар застосовуються відповідні міжнародні стандарти і вимоги або іноземні стандарти і вимоги, що діють у ведучих краї-нах-експортерах зазначених товарів. Технічні, фармакологічні, санітарні, фітосанітарні, ветеринарні та екологічні стандарти і вимоги, а також процедури їх застосування не можуть використовуватися з метою створення нетарифних бар’єрів для здійснення ЗЕД. Розроблені в Україні стандарти і вимоги повинні публікуватися в загальнодоступних засобах інформації в Україні не менш ніж за 60 днів до набрання ними чинності, а в надзвичайних ситуаціях, що представляють загрозу життю і здоров’ю населення, тваринному і рослинному світу, у ситуаціях екологічного лиха зазначені стандарти і вимоги набирають чинності з моменту їх опублікування. У випадку невиконання цієї вимоги відповідні органи державної виконавчої влади несуть матеріальну відповідальність перед суб’єктами ЗЕД за шкоду, заподіяну їм несвоєчасною публікацією інформації про введення нових стандартів і вимог (ст. 18 Закону про ЗЕД). Питання стандартизації продукції (крім ядерних матеріалів і фармацевтичної продукції) регулюються Законом від 17.05.2001 р. “Про стандартизацію”.
Товари, імпортовані в Україну, підлягають обов’язкової сертифікації на предмет підтвердження їх відповідності фармакологічним, санітарним, фітосанітарним, ветеринарним і екологічним нормам, якщо відповідні вимоги діють і стосовно аналогічних товарів національного виробництва відповідно до законів України. Підтвердження відповідності продукції — це діяльність з метою гарантування того, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам (Закон від 17.05.2001 р. “Про підтвердження відповідності”). До імпортованих товарів в Україні застосовується національний режим сертифікації. Іноземні суб’єкти господарської діяльності можуть пред’являти сертифікати, що засвідчують відповідність товару стандартам і вимогам, що діють у країні іноземного експортера, у випадку, якщо Україна уклала угоду з відповідною державою про взаємне визнання результатів сертифікації товарів (ст.18 Закону про ЗЕД). Так, наприклад, застосовується Угода країн СНД про проведення погодженої політики в області стандартизації, метрології і сертифікації (Москва, 13.03.1992 р.).
Система сертифікації продукції в Україні була введена з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я і майна громадян і навколишнього природного середовища, сприяння споживачу в компетентному виборі продукції, створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві і міжнародній торгівлі (Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”). Перелік продукції, що підлягає обов’язкової сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації (нині — Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики) від 30.08.2002 р. № 498.
Відповідність продукції (товару), ввезеної і реалізованої на території України, обов’язковим вимогам норм і стандартів, що діють в Україні, повинна підтверджуватися сертифікатом або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, виданим або визнаним Державним комітетом України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держпотребстандартом) або уповноваженим (акредитованим) ним органом. Держпотребстандарт на підставі виданих сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання іноземного сертифіката включає сертифіковану продукцію до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції. Уповноваженими органами сертифікації є ряд науково-дослідних установ і випробувальних центрів. Особливий порядок для видачі сертифікатів на відповідність характеристик товарів нормам законодавства України встановлений для фармацевтичних продуктів, косметичних препаратів і засобів особистої гігієни, ветеринарних препаратів, хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив та ін. Відмова у видачі сертифікатів або свідоцтв повинна бути обґрунтованою і виданою заявникові у встановленому порядку у письмовій формі. У випадку незгоди з відмовою, заявник вправі оскаржити відмову в спеціальну апеляційну комісію або в судовому порядку.
Органи митного контролю здійснюють митне оформлення для вільного використання на митній території України імпортних товарів на підставі даних реєстру або на підставі сертифікату відповідності товару (продукції) чи його копії або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката чи його копії (Порядок митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1997 р. № 1211).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)