Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> Вступ

Вступ


Ускладнення відносин у сфері вітчизняної економіки, пов’язане із завершенням переходу від планово-розподільчої до змішаної (або соціально орієнтованої ринкової) економіки, відбилося і на їх правовому регулюванні. Кодифікація господарського законодавства в результаті прийняття 16 січня 2003 р. Господарського кодексу України, що набув чинності з 1 січня 2004 p., вирішила низку важливих проблем господарського законодавства, проте не усунула всіх прогалин, колізій, застарілих норм.
Складність правового регулювання сфери господарювання, зумовлена об’єктивними чинниками (динамізмом та різноманітністю господарських відносин), підвищує вимоги до майбутніх фахівців з правознавства щодо знань основ господарського права та практичних навичок застосування норм господарського законодавства у повсякденній правозастосовній практиці, в регулюванні господарських відносин на локальному рівні (при розробці установчих та внутрішніх документів суб’єктів господарювання, господарських договорів).
Навчальна дисципліна “Господарське право” покликана забезпечити опанування студентами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення господарської діяльності та управління нею.
Перший підручник з господарського права був виданий в Україні в 1985 р. за редакцією завідувача кафедри господарського права Київського державного університету імені Тараса Шевченка професора Побірчєнка І. Г.— засновника першої в СРСР кафедри господарського права.
Протягом останніх років видано кілька підручників та навчальних посібників з господарського та підприємницького права провідними правознавцями – професором В. С. Щербиною, професором Н. О. Сстіахметовою, авторським колективом за редакцією академіка В. К. Мамутова та ін.
Пропонований курс лекцій з господарського права підготовлений (з врахуванням останніх змін у господарському законодавстві) Вінник О. М.~ доцентом кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка брала участь у розробці двох проектів Господарського кодексу України, в т. ч. другого, що набув чинності з 1 січня 2004 р. При підготовці навчального посібника використано досвід викладання курсу “Господарське право” студентам юридичного та економічного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх 8 років.
Вивчення студентами основних правових інститутів господарського права має грунтуватися на вже одержаних знаннях з теорії держави та права (для студентів неюридичних спеціальностей – основ права), конституційного та інших галузей права, що вивчаються на перших двох курсах.
Для поглиблення вивчення окремих тем з курсу господарського права, написання курсових, дипломних та магістерських робіт до кожного розділу навчального посібника пропонується список літератури (нормативно-правові акти, збірники законодавства та його коментарі, наукові статті, монографії, підручники та навчальні посібники).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)