Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю 1. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності

Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю 1. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності


Господарська діяльність (як і будь-яка інша) вимагає організації та керівництва.
Слово “організація” означає налагодження, впорядкування, приведення чогось в систему. Організація господарської діяльності – це система заходів, спрямованих на раціональне поєднання в часі і просторі всіх елементів господарської системи відповідного рівня: економіки країни, господарської системи певного регіону (Автономної Республіки Крим, певної територіальної громади), суб’єкта господарювання.
Будь-яка господарська система складається з елементів (складових або підсистем): суб’єкти (суб’єкти господарювання, оргайи управління та контролю, споживачі); майнова база (матеріальні ресурси, необхідні для функціонування системи); нормативна система, що визначає правила її функціонування, в т. ч. правовий статус суб’єктів, правові режими майна, правові форми взаємовідносин між суб’єктами, відповідальність тощо; інформаційна система, що забезпечує двосторонній зв’язок між центром системи та/або її елементами та інші складові.
Господарські системи можуть бути різних рівнів: вищого – економіка країни (макроекономіка), середнього – економіка певного регіону, локального – суб’єкти господарювання, проміжних – господарські об’єднання, промислово-фінансові групи та інші об’єднання суб’єктів господарювання. Складність господарської системи обумовлює, відповідно, і складність та рівень регулювання.
Загальнодержавний рівень застосовується для забезпечення функціонування економіки країни в цілому та визначення параметрів діяльності її складових (суб’єктів господарювання, їх об’єднань, органів управління різного рівня); регіональний рівень має враховувати специфіку господарської системи конкретного регіону в межах закріплених в законі повноважень; на локальному та проміжному рівнях суб’єкти господарювання та їх об’єднання з врахуванням вимог вищих рівнів регулювання визначають особливість господарських зв’язків між собою, власні параметри діяльності тощо.
Управління будь-якою господарською системою здійснюється в різних формах. До них належать: нормативне регулювання (тобто встановлення правил здійснення господарської діяльності конкретної системи); планування (визначення з фіксацією у відповідному правовому документі основних напрямів і конкретних результатів діяльності господарської системи певного рівня); управління поточними справами (вирішення конкретних організаційних питань); контроль (встановлення ступеня відповідності фактичних напрямів і результатів діяльності учасників господарської системи певного рівня встановленим правилам, виявлення порушень, вжиття заходів щодо їх усунення).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)