Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин

2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин


У сфері господарювання можуть виникати й інші відносини, що не мають усіх ознак господарських відносин, а відтак не регулюються Господарським кодексом та нормами інших нормативно-правових актів господарського законодавства. До таких відносин ст. 4 ГК, зокрема, відносить:
– майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України;
– земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря (регулювання таких відносин здійснюється відповідними кодексами та законами: земельні — Земельним кодексом від 25.10.2001 p., гірничі — Кодексом “Про надра” від 27.07.1994 p., лісові – Лісовим кодексом від 21.01.1994 p., водні- Водним кодексом від 06.06.1995 p., відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу (законами: від 25.06.1991 р. “Про охорону навколишнього природного середовища”, від 03.03.1993 р. “Про тваринний світ”, від 09.04.1999 р. “Про рослинний світ”), територій і об’єктів природно-заповідного фонду – Законом від 16.06.1992 р. “Про природно-заповідний фонд України”, атмосферного повітря – Законом від 16.10.1992 р. “Про охорону атмосферного повітря”);
– трудові відносини – Кодексом законів про працю та іншими актами трудового законодавства;
– фінансові відносини за участі суб’єктів господарювання, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів (їх регулювання здійснюється Бюджетним кодексом від 21.06.2001 р. та низкою законів і підзаконних нормативно-правових актів);
– адміністративні та інші відносини управління за участю суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо суб’єкта господарювання (регулювання таких відносин здійснюється Кодексом законів про адміністративні право порушення, низкою законів: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про міліцію” та ін.).
Елементи господарських відносин мають місце (або можуть мати місце) в діяльності особистих селянських господарств: останні виробляють сільськогосподарську продукцію переважно для задоволення особистих потреб членів такого господарства (членів сім’ї), проте у разі реалізації надлишків такої продукції та надання послуг зеленого туризму селянське господарство виступає як суб’єкт господарювання зі специфічним правовим статусом, що визначається спеціальним Законом – “Про особисте селянське господарство”, від 15.05.2003 р.
Суміжними з господарюванням є народні промисли, яким також притаманні риси цієї діяльності – виробництво (зазвичай на професійних засадах) з метою реалізації за плату третім особам предметів художніх промислів, хоча і з відмінними рисами: творчим характером такої діяльності; додатковою метою (збереження народних художніх промислів і спадкоємного розвитку традицій народного мистецтва у певній місцевості), особливістю матеріальних благ, що виробляються при цьому, – художні вироби декоративно-вжиткового призначення. Особливість господарської діяльності, пов’язаної з народними промислами, визначається Законом України від 21.06.2001 р. “Про народні художні промисли”.  Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)