Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 3.5. Орендне підприємство

3.5. Орендне підприємство


Орендне підприємство – це підприємство у формі господарського товариства, створеного членами трудового колективу державного, комунального чи іншого підприємства з метою оренди та експлуатації цілісного майнового комплексу останнього для здійснення господарської комерційної діяльності.
Характерними рисами орендного підприємства є:
– господарська організація корпоративного типу;
– діє на підставі ГК (ст. 115), законів “Про господарські товариства”, “Про оренду державного та комунального майна”, установчих документів, договору оренди;
– має форму господарського товариства;
– учасниками такого товариства є члени трудового колективу підприємства (структурного підрозділу підприємства), майно якого передається в оренду;
– створення членами трудового колективу господарського товариства з метою оренди майнового комплексу державного підприємства, на якому вони працюють, зумовлене участю в ньому більш ніж 50% членів трудового колективу;
– учасники господарського товариства – орендного підприємства повинні брати обов’язкову трудову участь у виробничо-господарській діяльності такого підприємства;
– діє на базі орендованого цілісного майнового комплексу державного, комунального чи іншого підприємства;
– функціонує на базі змішаної власності: державної чи комунальної (основними фондами, що належать державі чи територіальній громаді, володіє і користується на підставі договору оренди) та колективної (цінні папери і грошові кошти бере на підставі договору кредиту; сировину, паливо, матеріали викуповує; прибуток, що залишається в розпорядженні такого підприємства після сплати податків, інших обов’язкових платежів та відсотків за банківський кредит, а також усе набуте за рахунок нього належить такому підприємству на праві власності).
Орендодавцем щодо майнових комплексів державних підприємств виступають: Фонд державного майна України (щодо підприємств державної власності); Рада міністрів Автономної Республіки Крим – щодо підприємств, майно яких перебуває у власності цієї республіки; органи управління комунальним майном, уповноважені органами місцевого самоврядування, – щодо підприємств комунальної форми власності.
Крім загальних підстав припинення діяльності, притаманних будь-якій господарській організації, орендне підприємство має ще додаткову – розірвання або припинення договору оренди без наступної пролонгації.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)