Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> 2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни Тема 1. Бюджетно-податкова політика як складова фінансової політики держави

2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни Тема 1. Бюджетно-податкова політика як складова фінансової політики держави


…Стан і динаміка державних фінансів визначаються рішеннями держави і діями публічної влади.

Поль Марі Годме

Основна проблематика Цілі
  • Фінансова політика держави: сутність і складові
  • Бюджетно-податкова політика: економічний зміст, завдання і цільова спрямованість
  • Відносні межі ефективності бюджетно-податкового регулювання та фактори, що їх визначають
  • Організаційне, законодавче та інформаційне забезпечення бюджетно-податкової політики
Ефективна бюджетно-податкова політика в цілому визначає економічну політику дер жави, виступає одним з ключових факторів забезпечення реальних змін у національному господарстві.

Незважаючи на те, що бюджет і податки мають багатовікову історію, їх теоретичне осмислення розпочинається тільки в ХVІІ ст., а постановка та наукове обґрунтування проблеми впливу державного бюджету країни на її економічний розвиток з метою вирішення певних завдань — з 1-ї половини ХХ ст.

Виходячи з реалій нинішнього господарювання в Україні і тієї теоретичної бази, що описує дану проблему, тема 1 зосереджує увагу студентів на таких цільових установах:

  • ознайомитися в цілому з проблемою, дослідити, як її подано в монографічній і періодичній літера-турі;
  • з’ясувати термінологічний апарат, що описує проблему;
  • виявити основні державні органи, які формують і реалізують бюджетно-податкову політику, розглянути їх субординацію та основні функції;
  • ознайомитися із законодавчими актами, що ре-гулюють бюджетні відносини та оподаткування в Україні, спробувати знайти в них суперечності і недоліки та з’ясувати можливості їх удосконалення


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)