Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Завдання та запитання для самоперевірки

Завдання та запитання для самоперевірки


 • Розкрити місце і роль бюджетно-податкової політики як однієї зі складових фінансової політики держави.
 • Чи є правомірним ототожнення понять «бюджетно-податкова політика» та «фіскальна політика»? Викладіть власну точку зору.
 • Дайте характеристику цільової спрямованості бюджетно-податкової політики в Україні на сучасному етапі.
 • Розкрийте суперечності бюджетно-податкової політики, використовуючи фактичні матеріали з періодики. Спробуйте визначити, чи можливо взагалі, якщо так, то яким чином подолати ці суперечності?
 • Назвіть основні функції бюджетно-податкової політики. Розкрийте їх зміст.
 • Розкрийте проблему ефективності бюджетно-податкового регулювання. Назвіть відносні межі цієї ефективності. Обґрунтуйте їх необхідність.
 • Що означають мінімально та максимально допустимі межі перерозподілу доходів? Якими чинниками вони визначаються?
 • На вашу думку, чи відбувається в Україні бюджетна та податкова реформи? У чому їх суть та мета?
 • Що таке Бюджетний кодекс України? З яких розділів, частин він складається ? Які має переваги чи недоліки?
 • Розгляньте таблицю 2 «Зведений баланс фінансових ресурсів України». Розрахуйте питому вагу фінансових ресурсів за джерелами їх формування та напрямами використання. Проаналізуйте зміни, що відбулися. Зробіть висновки.
 • Заповніть таблиці 3, 4, 5, 6.

Таблиця 2

ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, тис. грн.

Показники 1999 р. 2000 р.
Напрями формування фінансових ресурсів
Ресурси бюджетів 26700 34252
Ресурси підприємств організацій 27324 37265
з них:
прибуток (після сплати податку) 13324 12265
амортизаційні відрахування 13500 25000
відрахування підприємств і організацій на шляхові роботи
Ресурси фондів без коштів, що спрямовуються до Державного бюджету 10068,5 13148,4
з них:
доходи Державного позабюджетного фонду приватизації 266,2 160
доходи Пенсійного фонду 8770,5 11745,8
доходи Фонду соціального страхування 1031,8 1242,6
Довгострокові кредитні ресурси на розвиток народного господарства, надані банками України 390 670
Кошти іноземних інвесторів для розвитку народного господарства України 1625 3000
Кредити міжнародних фінансових організацій та кредити, отримані на двосторонній основі 2008,4 3840
Усього доходів 68115,9 92175,4

Закінчення табл. 2

Показники 1999 р. 2000 р.
Напрями використання фінансових ресурсів
Видатки бюджетів 29200 35492
Видатки підприємств, організацій 27324 37265
з них:
кошти, що залишаються в розпорядженні підприємств (прибуток після сплати податку та амортизаційні відрахування) 27324 37265
видатки на шляхові роботи
Видатки фондів (без бюджетних коштів) 1301,1 3148,4
з них:
видатки Державного позабюджетного фонду приватизації 266,2 160
видатки Пенсійного фонду 0003,1 1745,8
видатки фонду соціального страхування 1031,8 1242,6
Видатки на реалізацію національних програм розвитку народного господарства за рахунок довгострокових кредитів 390 670
Видатки іноземних інвесторів для розвитку народного господарства України 1625 3000
Використано кредитів міжнародних фінансових організацій 2008,4 3840
Усього видатків 1848,5 3415,4
Недостача фінансових ресурсів 3732,6 1240

Таблиця 3

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Рівнівлади Загальнодержавні органи управління Основні повноваження відповідно до Конституції України та Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
Законодавча влада Верховна Рада України

Органи місцевого самоврядування

Виконавча влада Кабінет Міністрів України

Місцеві державні адміністрації

Таблиця 4

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Органи Основні функції згідно з чинним законодавством
Міністерство фінансів України
Рахункова палата України
Державне казначейство
Державна контрольно-ревізійна служба
Державна податкова адміністрація

Таблиця 5

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВУ ПОЛІТИКУ В РОЗВИНУТИХ РИНКОВИХ КРАЇНАХ

Країна Основні державні органи Основні функції
США
Великобританія
Німеччина
Франція
Італія

Таблиця 6

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Законодавчий акт Дата прийняття Стаття чи розділ Зміст основних положень
Конституція України
Закон України «Про бюджетну систему України»
Закон України «Про податкову систему України»
Закон України «Про державний бюджет України» (на відповідний рік)
Закон України «Про місцеве самоврядування»
Бюджетний кодекс України
Митний кодекс України
Податковий кодекс України


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)