Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Завдання та запитання для самоперевірки

Завдання та запитання для самоперевірки


 • Поясніть, як функціонує та з яких підсистем складається бюджетний механізм в Україні.
 • Перелічіть основні важелі та методи формування, розподілу та використання бюджетних ресурсів, що використовуються в Україні.
 • Розкрийте роль бюджетного стимулювання, санкціонування та нормування як базових елементів функціонування бюджетного меха-нізму.
 • Дайте характеристику основних форм, методів та інструментарію розподілу доходів та видатків бюджетів.
 • Як здійснюються міжбюджетний розподіл та перерозподіл видатків та доходів бюджетів?
 • Назвіть основні методи бюджетного регулювання доходів та видатків. Поясніть їх специфіку стосовно різних рівнів бюджетів в Україні.
 • Назвіть основні принципи розмежування доходів та видатків між бюджетами. Яким чином їх застосування відображується на пропорціях розподілу видатків?
 • Що таке поточні та капітальні видатки?
 • Що таке закріплені та регулюючі доходи?
 • Складіть типову схему розподілу доходів та видатків:

а) державного бюджету України;

б) бюджету АРК;

в) бюджету області;

г) бюджету міста державного підпорядкування;

д) бюджету міста обласного підпорядкування;

е) бюджету району;

є) бюджету міста районного підпорядкування;

ж) бюджету селища;

з) бюджету села.

 • Що таке міжбюджетні трансферти? Поясніть їх роль у міжбюджетних відносинах, охарактеризуйте їх види та специфіку застосування.
 • Назвіть основні принципи та методи бюджетного фінансування, що використовуються в Україні.
 • Дайте характеристику кошторисного фінансування. Що являє собою Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи?
 • Дайте характеристику державним інвестиціям щодо їх складу, структури, джерел та механізму державного інвестування.
 • Якими методами та у яких формах здійснюється фінансова підтримка державних підприємств?
 • Навіщо створюється Резервний фонд Кабінету Міністрів України та яка його функціональна спрямованість?
 • Перелічіть основні методи та економічні важелі механізму використання бюджетних ресурсів.
 • У яких випадках та з якою метою використовується бюджетне секвестрування? Що таке захищені статті видатків бюджету?
 • Поясніть економічний зміст, призначення та методи бюджетного моніторингу.
 • Перелічіть основні показники бюджетної статистики. Що таке державні квоти? Які види державних квот ви знаєте та навіщо вони вираховуються?
 • Що таке касове виконання бюджету? Розкрийте його зміст з урахуванням реалій бюджетного процесу в Україні.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)