Задачі


1. Використовуючи методичні матеріали Кабінету Міністрів України «Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік», розрахуйте обсяг та питому вагу кошика закріплених та власних доходів бюджету м. Рівне за звітними даними, якщо існує така інформація:

Прибутковий податок з громадян — 3039 тис. грн.;

Плата за землю — 1992 тис. грн.;

Державне мито — 548,9;

Плата за ліцензію та сертифікати — 3,7;

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємництва — 2,2;

Плата за торговельний патент на деякі види бізнесу — 1,8;

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва — 100;

Місцеві податки та збори — 1448,1;

Податок на промисел — 100;

Надходження дивідендів — 20;

Кошти від приватизації майна — 1300.

2. Розрахуйте прогнозний обсяг доходів Полтавської області, якщо відомо, що розрахунковий обсяг закріплених доходів, що визначається за допомогою індексу податкоспроможності на 2001 рік, становить 282 223,5 тис. грн., обсяг фіксованого сільськогосподарського податку — 3080,4 тис. грн., а обсяг надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної влас-ності — 5071,7 тис. грн., обсяг кошика власних доходів бюджету на 2000 рік, затверджених місцевими радами, становить 20 995,7 тис. грн., обсяг надходжень плати за утримання дітей в школах-інтернатах — 32,5 тис. грн., розрахунковий коефіцієнт співвідношення кошика власних доходів = 0,75.

3. Використавши результати попередньої задачі, розрахуйте трансферт вирівнювання до бюджету Полтавської області, якщо обсяг видатків загального фонду прогнозується на плановий бюджетний рік 418 685,9 тис. грн.

Чи матиме Полтавщина бюджетний надлишок, щоб передати його до Державного бюджету? Визначте форму трансферту вирівнювання.

4. Розрахуйте обсяг субвенцій з державного бюджету, що має отримати Львівська область на 2001 рік у складі загального та спеці-ального фонду її бюджету, якщо відомо, що на збереження історичної забудови у центральній частині м. Львова держава планує витратити 10 млн грн. Також відомо, що на Львівщині проживає 306,9 тис. чол. ветеранів війни та праці (за даними на 1.01.2000 р.), що становить 4,892 % їх загальній кількості по Україні, обсяг видатків на надан-ня пільг населенню на оплату електроенергії, газу та житлово-комунальних послуг по Україні планується на 872 771,2 тис. грн. Крім того, кількість отримувачів субсидій на житлово-комунальні послуги становить 209 025 чол., причому середньомісячний розмір субсидії — 77,050 грн., кількість отримувачів субсидій на газ — 15 908 чол., річний розмір їх — 55,750 грн.

5. Розрахуйте обсяг видатків на надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям для м. Києва, якщо прогнозний обсяг видатків, що необхідні для цього, становить (умовно) 101 тис. грн., прогнозний обсяг даних видатків по Україні — 298 124,8 тис. грн., а обсяг видатків на надання даної допомоги за попередній період — 280 223,6 тис. грн.

6. Використовуючи таблицю, розрахуйте темп зростання видатків на фінансування соціальної сфери та питому вагу їх у загальних витратах у зведеному бюджеті на 2001 рік. Зробіть висновки.

Найменування 2000 рік 2001 рік Темп зростання, %
Обсяг, тис. грн. Питома вага у загальних витратах, % Обсяг, тис. грн. Питома вага у загальних витратах, %
Всього — видатки зведеного бюджету 42323,0 < /p> 52913,6
Соціальна сфера — всього 17259,6 23653,7
у тому числі:
Освіта 5976,0 8230,6
Охорона здоров’я 4578,7 5598,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 6157,8 9146,4
Культура і мистецтво 379,8 496,6
Фізкультура і спорт 167,3 181,4
Наука 544,4 769,0
Задачі 1 2 3 4 5 6
Варіанти відповідей 66,48 %33,52 % 306 154,9 112 531 236 847,4 94,9 44,7 %; 15,5 %; 10,5 %; 17,3 %; 0,9 %; 0,3 %; 1,5 %


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)