Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Тестові завдання

Тестові завдання


1. Методи використання грошових ресурсів державних фондів:

а) стосуються механізму розподілу бюджетних ресурсів;

б) включають дотації на субвенції;

в) включають встановлення нормативів та лімітів;

г) бувають класичні та сучасні.

2. Бюджетні призначення є:

а) інструментом бюджетного фінансування;

б) інструментами проведення бюджетної експертизи;

в) інструментами механізму обліку та контролю;

г) інструментами механізму розподілу бюджетних ресурсів;

д) інструментами механізму використання бюджетних ресурсів.

3. Бюджетне секвестрування означає:

а) бюджетний розпис доходів;

б) бюджетний розпис видатків;

в) установлення порядку використання коштів;

г) інструмент механізму використання бюджетних ресурсів.

4. Що виступає інформаційною базою для аналізу бюджетної політики країни:

а) бюджетна класифікація;

б) бюджетний облік;

в) бюджетний моніторинг;

г) бюджетна статистика.

5. Система інструментів бюджетного аналізу — це:

а) бюджетна статистика;

б) бюджетна класифікація;

в) бюджетний облік;

г) бюджетний моніторинг.

6. Грошові кошти, що надаються нижчому бюджету з чітко визначеним кінцевим призначенням:

а) дотація;

б) субвенція;

в) субсидія;

г) податковий кредит.

7. Фінансування заходів щодо соціального захисту населення на рівні місцевого бюджету належить до:

а) видатків розвитку;

б) поточних видатків;

в) дотацій;

г) субвенцій.

8. Найпоширеніший метод субсидіювання в Україні:

а) податковий кредит;

б) метод цільового призначення державних фондів;

в) встановлення нормативів та лімітів використання грошових коштів;

г) метод фінансового контролю.

9. Метод обов’язкової мобілізації фінансових коштів реалізується через:

а) збір податків;

б) проведення лотерей;

в) випуск державних облігацій;

г) збір мита.

10. Бюджетне санкціонування є інструментом:

а) системи міжбюджетного розподілу;

б) бюджетного моніторингу;

в) розподілу бюджетних ресурсів;

г) формування бюджетних ресурсів.

11. Державні квоти є інструментом:

а) бюджетного моніторингу;

б) бюджетної статистики;

в) бюджетного розпису доходів та видатків;

г) бюджетного нормування.

12. Серед методів формування грошових коштів провідна роль належить:

а) обов’язковому методу мобілізації;

б) методу добровільної мобілізації;

в) методу фінансування з позабюджетних фондів;

г) методу секвестрування.

13. Витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності — це:

а) видатки розвитку;

б) поточні видатки;

в) субвенції;

г) видатки на розширене відтворення.

14. Непряме субсидіювання здійснюється шляхом:

а) податкової політики;

б) кредитної політики;

в) через податковий кредит;

г) виділення дотацій.

15. Нецільова безвідплатна допомога, що видається місцевому бюджету у випадку перевищення видатків над доходами:

а) субвенція;

б) дотація;

в) субсидія;

г) податковий кредит.

Запитання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Варіанти відповідей в д г б а б б а а, г г б а а а, б б


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)