Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Термінологічний словник

Термінологічний словник


Екологічні податки — стягнення з підприємств за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води й підземні горизонти, а також розміщення відходів у навколишньому середовищі.

Елементи оподаткування — складові (основні та додаткові) податкового механізму, що розкривають його зміст та особливості.

Індекс Аткінсона — показник, що вимірює втрату суспільного добробуту, яка спричинена нерівністю в доходах за певного рівня оподаткування.

Класифікація видів податків — групування податків за різними ознаками: формою оподаткування, економічним змістом об’єкта оподаткування, механізмом, суб’єктом, характером стягнення та ін.

Коефіцієнт Джині — демонструє ступінь економічної нерівності в доходах у країні у певний момент за певних умов.

Механізм оподаткування — сукупність нормативно-правових та організаційних форм, способів, методів та інструментів, що регламентують податкові відносини між економічними суб’єктами.

Оподаткування — узаконене державою обкладання податками юридичних осіб і громадян.

Оптимізація податкового навантаження — процес реформування податкового механізму, спрямований на забезпечення раціонального розподілу податкового тягаря між економічними суб’єктами, секторами та галузями економіки, між територіями та регіонами з урахуванням основних принципів оподаткування.

Податкова політика — політика держави в сфері оподаткування, яка передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей.

Податковий тягар — надмірне зниження рівня добробуту (навантаження) споживачів, що виникає внаслідок сплати податку.

Ступінь перекладності податків — часткове перенесення по-даткового тягаря з суб’єкта оподаткування на споживача або іншо-го суб’єкта, зумовлене видом податку, ринковими та іншими чин-никами.

Ухиляння від податків — свідомі дії платників податків, спрямовані на часткову несплату податків або повне їх приховування.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)