Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Завдання та запитання для самоперевірки

Завдання та запитання для самоперевірки


Сформулюйте головну мету податкової політики. Чим визначається її характер?

 1. Які елементи включає податковий механізм? Від яких чинників залежить його ефективність?
 2. Назвіть і розкрийте зміст функцій податків. Реалізація якої функції переважає в Україні? Відповідь обґрунтуйте.
 3. Перелічіть основні принципи, які лежать в основі формування податкової політики. Як діють ці принципи в українській економіці?
 4. Які відмінності існують між нормативно-правовою базою оподаткування і реальною податковою практикою?
 5. Якими показниками вимірюється податковий тягар?
 6. Які ви знаєте методи вимірювання податкового навантаження?
 7. Розкрийте зміст горизонтального та вертикального податкового режимів з погляду вирішення проблеми економічної нерівності. Назвіть приклади з податкової практики України.
 8. Якими показниками економічної нерівності користуються при формуванні податкової політики з метою реалізації справедливості в розподілі? Розкрийте їх недоліки та переваги.
 9. Розкрийте етапи аналізу розподілу податкового тягаря, а також основні його підходи та принципи.
 10. Якими показниками вимірюється нерівномірність розподілу податкового тягаря в Україні?
 11. Що означають перекладні і неперекладні податки? Від яких чинників це залежить? Наведіть приклади.
 12. Що розуміти під оптимальним податковим навантаженням? Якими методами, способами можна досягти його? Що ви знаєте про існуючі механізми вирішення проблеми оптимального оподаткування в Україні?
 13. У чому полягає зміст нинішньої податкової реформи в Україні?
 14. Розкрийте основні рекомендації МВФ щодо податкової політики в Україні. Які перешкоди стоять на шляху їх впровадження? Чи готова Україна до європейських податкових стандартів? Обґрунтуйте власну позицію.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)