Задачі


1. Розрахуйте податковий тягар від ПДВ за методом ДМХ, якщо відомо, що податкова ставка становить 20 %, ціна на товар до її введення — 50 грн., а після введення — 100 грн. Обсяг попиту на даний товар на ринку до введення податкової зміни становив 1000 грн., а після до-рівнював 500 грн.

2. Визначіть втрату суспільного добробуту, що спричинена перерозподілом у доходах при зростанні податкових ставок, якщо рівнорозподілений еквівалентний дохід — 240 грн., а середній дохід — 800 грн.

3. Розрахуйте ступінь економічної нерівності в умовній економіці, якщо в ній існує лише 10 сімей, рівень доходу яких є варіативним: 100 грн., 150 грн., 200 грн., 250 грн., 500 грн., 1000 грн., 1200 грн., 1250 грн., 1500 грн., 2000 грн. Чи справедливе оподаткування в цій економіці, якщо до податкових змін ступінь економічної нерівності був дещо меншим? А якщо цей показник був дещо більшим?

4. Визначте, чи буде податок справедливим, якщо його ставка зменшилась на 5 % за умов, що в період до податкових змін в умовній економіці було 5 сімей з доходами $100; $200; $300; $400; $500; а після пода ткових змін їх доходи дещо зросли: відповідно $120; $215; $310; $405; $500.

5. Використовуючи умову задачі 3, розрахуйте показник суспільного добробуту, базуючись на: а) теорії утилітаризму; б) теорії соціальної справедливості Ролза. Результати порівняйте, зробіть висновки, які можна було б використати при розробці податкової політики.

6. Використовуючи умову задачі 3, розрахуйте показник суспільного добробуту, якщо оціночний параметр становить: а) ? = 1; б) ? = 0,01; в) ? = –1. Одержані результати прокоментуйте з позицій справедливості оподаткування за різних умов.

Задача 1 2 3 4 5 6
а б а
Відповідь 10 000 0,7 – 0,43 Ні 8150 100 8150


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)