Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Запитання та завдання для самоперевірки

Запитання та завдання для самоперевірки


1. Що означає бюджетна безпека? Які основні її індикатори?

2. Опишіть категорії державних видатків і способи їх фінансування. Як збільшення державних видатків, що фінансується за рахунок підвищення податків, впливатиме на інвестиції приватного сектору?

3. Державний бюджет об’єднує державні закупки товарів і послуг і трансфертні платежі в загальну категорію загальних видатків. Чому при виборі інструментів бюджетно-податкової політики необхідно розрізняти державні закупки і трансферти?

4. Поясніть, чому курс на постійну збалансованість державного бюджету є надто жорсткою вимогою щодо фіскальної політики? Які проблеми виникають при спрямованості бюджетно-податкової політики на щорічну збалансованість бюджету?

5. Назвіть основні концепції бюджетного дефіциту.

6. Назвіть основні макроекономічні чинники, що зумовлюють бюджетний дефіцит. Опишіть модель бюджетного дефіциту з їх урахуванням.

7. Дайте характеристику статичної та динамічної регресійної моделі бюджетного дефіциту. Обґрунтуйте необхідність економічного моделювання та його значення для України.

8. Яким чином може зростати державний борг? Чому державний борг є тягарем для економіки? Які основні напрями впливу державного боргу на економіку вам відомі?

9. Поясніть, чому уряд намагається фінансувати державні видатки повністю за рахунок податків, хоча існує можливість для цього позичати кошти населення? Які існують методи фінансування бюджетного дефіциту? Що таке монетизація дефіциту?

10. Чому виникає таке явище, як квазіфіскальні витрати і квазіфіскальний дефіцит? Яким чином квазіфіскальна діяльність держави впливає на оцінку бюджетно-податкової політики?

11. Розкрийте методи скорочення зовнішньої заборгованості. Якому з методів ви віддали б перевагу і чому саме?

12. Розкрийте економічний зміст основних форм реалізації бюджетно-податкової політики.

13. Що означає внутрішній і зовнішній лаг бюджетно-податкової політики? Як, на ваш погляд, можна забезпечити стабільність бюджетно-податкової політики?

14. Що означає «ефект витіснення»? Поясніть та наведіть приклади.

15. Що означає «тягар боргу»? Поясніть та наведіть приклади.

16. Назвіть основні пріоритетні соціальні програми сучасної політики державних видатків в Україні.

17. Розкрийте взаємозалежність між державним боргом і бюджетним дефіцитом.

18. Що таке інфляційний податок? Хто його сплачує? Назвіть причини його виникнення.

19. Що таке сеньйораж? Поясніть, яким чином він виникає?

20. Назвіть стандартні індекси заборгованості. Розкрийте значення цих індикаторів.

21. Якщо валовий борг у відсотках до ВВП становить 60 %, а до річного експорту товарів та послуг — 300 %, сукупні платежі щодо обслуговування боргу у відсотках до річного експорту товарів та послуг — 30 %, відсоткові платежі по обслуговуванню зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг — 30 %. Визначіть, до якої категорії країн (з надмірним чи з помірним рівнем заборгованості) належить дана країна. Обґрунтуйте, використавши методику Світового банку.

22. Використовуючи таблицю і методику Світового банку визначте, до якої категорії (з надмірним чи помірним рівнем заборгованості) належать перелічені країни: Чехія, Польща, Албанія, Білорусь, Росія, Україна. Обґрунтуйте та порівняйте результати. Зробіть висновки.

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ КРАЇН ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ, %

Країни Борг/експорт, % Борг/ВВП, % Платежі/експорт, %
1995 р. 1996 р. 1997 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р.
Чехія 59 68 67 34 38 38 13,1 10,3 12,8
Польща 162 139 117 37 31 26 14,3 6,7 7,6
Албанія 179 165 277 27 37 45 23,0 6,0 6,4
Білорусь 39 22 18 19 10 10 4,3 3,4 2,5
Росія 124 115 121 34 28 26 4,7 6,7 7,3
Україна 46 43 44 22 25 20 11,0 8,8 6,4


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)