Задачі


1. Розрахуйте циклічне бюджетне сальдо (дефіцит чи надлишок) за умов, якщо ВВП у стані повної зайнятості становить 1000 млрд грн., агрегована податкова ставка — 40 %, державні видатки — 180 млрд грн. У результаті проведення бюджетно-податкової політики ВВП досяг 800 млн грн., державні видатки — 280 млн грн. при незмінних по-даткових ставках.

2. Розрахувати обсяг бюджетного дефіциту, який може допустити держава, здійснюючи дискреційну бюджетно-податкову політику, якщо гранична схильність до споживання — 75 %, ВВП в умовах повної зайнятості — 1800 млрд грн., ВВП у поточному періоді — 800 млрд грн.

3. Розрахуйте прихований бюджетний надлишок, що виникає внаслідок відносно надлишкового оподаткування за умови зростання безробіття, якщо дефіцит бюджету в поточному році становив 1933,5 млн грн., податкові надходження до бюджету — 850,3 млн грн., кількість зайнятих у базовому році дорівнювала 13 797 тис. осіб, а у поточному скоротилась до 11 683 тис. осіб.

4. Розрахуйте інфляційний податок, що одержить уряд за умови, якщо індекс цін поточного року становитиме 170 %, індекс цін попереднього року — 120 %, обсяг реальних грошових залишків у поточному році — 25 млрд грн.

5. Розрахуйте сеньйораж, якщо пропозиція грошей за рахунок їх емісії зросла з 2163 млн грн. в 1994 р. до 5269 млн грн. у 1995 р., а темп інфляції становив 90 %.

6. Розрахуйте обсяг внутрішніх запозичень, що має здійснити держава з метою зменшення бюджетного дефіциту за відносно стабільних цін, якщо грошова база становить 277,5 млн грн., зовнішні запозичення в іноземній валюті — 266,68 млн дол., валютний курс — 5,5 грн. за $1, дефіцит бюджету — 3964,1 млн грн., що дорівнює 10 % ВВП. Плановий граничний розмір дефіциту бюджету — 3 % ВВП.

7. Розрахуйте темп інфляції, зумовлений емісійним фінансуванням бюджетного дефіциту, якщо в поточному періоді ВВП дорівнює 12 180 млн грн., грошовий агрегат М3 — 8500 млн грн., граничний розмір бюджетного дефіциту — 3 % ВВП, реальна відсоткова ставка — 10 %, темп економічного зростання за поточний період — 6 %, базовий дефіцит бюджету (без урахування відсоткових платежів) — 20 % до ВВП.

8. Розрахуйте темп інфляції, зумовлений емісійним фінансуванням бюджетного дефіциту, якщо обсяг дефіциту становить 5 млрд грн., що дорівнює 20 % ВВП, реальні грошові залишки — 25 млрд грн., плановий граничний розмір дефіциту бюджету — 3 % ВВП.

9. Розрахуйте фактичний рівень фінансування дефіциту бюджету на основі запозичень, якщо відомо, що плановий розмір дефіциту бюджету — 1240 млн грн., а фактичний його розмір склав на 120 % більше, зовнішніх запозичень, залучених від Світового банку, — 1591,4 млн грн., від країн ЄС — 264,8 млн грн., погашено за поточний період зовнішнього боргу — 1580,9 млн грн., здійснено внутрішніх запозичень — 3158,1 млн грн., сплачено по внутрішніх боргах — 1773,1 млн грн., зміна в обсягах готівкових залишків — –589,4 млн грн.

Задачі 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Відповіді –180 –250 151,8 10,4 3982,1 1030,67 40 % 20 % 1070,9;72 %


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)