Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Тема 6. Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн

Тема 6. Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн


…Державні фінанси — це мистецтво передавати гроші з рук в руки до тих пір, поки вони не зникнуть.

Роберт Сарнофф

Основна проблематика Цілі
  • Особливості бюджетного устрою та бюджетної системи зарубіжних країн
  • Національна специфіка структури державного бюджету в розвинутих країнах
  • Бюджетне законодавство як основа бюджетної політики в країнах Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР)
  • Бюджетно-податкова політика в зарубіжних країнах у ІІ половині ХХ століття: загальне та специфічне
  • Загальні особливості функціонування податкового механізму розвинутих зарубіжних країн
  • Бюджетно-податкова політика європейських країн в умовах сучасних інтеграційних процесів
  • Бюджетна конвергенція і податкова гармонізація
Втручання уряду в економічне життя країни завжди було досить значним і стало ще суттєвішим протягом останніх десятиріч. Уряди багатьох країн витрача-ють та оподатковують близько половини ВВП. Значна частка цих видатків являє собою перерозподіл доходу серед громадян. Проте уряди є також і великими споживачами — жодний уряд неекономний у використанні свого бюджету. Часто мають місце дефіцити, і більшість урядів звичайно заборговує в приватного сектора та за кордоном. У середньому державний борг в Європі становить приблизно половину річного ВВП. Проблеми бюджетно-податкової політики зарубіжних країн, досвід їх вирішення, зокрема в країнах ЄС на сучасному етапі, мають стати метою самостійної роботи студентів при вивченні даної теми. Особливу увагу студенти мають звернути на національну специфіку бюджетного устрою, бюджетної та податкової системи, структури державного бюджету кожної з країн, що стане об’єктом дослідження, а також на особливості її бюджетного та податкового законодавства та основні напрями бюджетно-податкової політики на сучасному етапі.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)