Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економічний аналіз (Болюх М. А., Бурчевський В.З.) скачати онлайн-> 14.6. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції

14.6. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції


Підприємства, на яких переважає питома вага раніше освоєних виробів, планують та обліковують зниження собівартості порівнянної продукції у відсотках до минулорічної. До порівнянної продукції відносять усі вироби, що їх виготовляли на підприємстві в минулому звітному періоді, за винятком виробів, виготовлених у дослідному варіанті, та тих, які були на стадії впровадження у виробництво.

Для аналізу фактичний випуск продукції визначають за плановою вартістю, а порівнянну продукцію перераховують також і за минулорічною собівартістю.

Порівнюючи фактичну собівартість із собівартістю, перерахованою за рівнем плану і минулого року, визначають економію чи перевитрату.

Для оцінки зниження собівартості всієї продукції, в т.ч. порівнянної і непорівнянної, на підставі даних плану та облікової інформації складають відповідний розрахунок (табл. 14.8).

Наведені в таблиці 14.8 дані показують, що за загального зростання собівартості фактично випущеної продукції проти плану на 281 тис. грн, або 4,09 %, собівартість порівнянної продукції зросла на 298 тис. грн, або на 4,65 %, а непорівнянної — знизилась на 17 тис. грн, або на 3,75 %.

Різницю в рівнях зміни собівартості фактично випущеної порівнянної та непорівнянної продукції можна пояснити недоліками в плануванні, а передовсім використанням у плануванні собівартості непорівнянної продукції технічно не обґрунтованих дослідно-статистичних норм витрат ресурсів. Абсолютна економія від виробництва непорівнянних виробів становить +17 тис. грн, а їхня питома вага у плановому товарному випуску — 6,6 % (453 : 6864 • 100). Необхідно перевірити, чи не спричиняють цю економію завищені норми витрат відповідних планових калькуляцій. Потрібно мати на увазі, що в складі непорівнянної продукції разом з виробами є запасні частини, капітальний ремонт обладнання та разові замовлення. Ці замовлення виконуються за договірними цінами і часто дають високу рентабельність. Що вищою є собівартість, то вищими будуть ціни, прибуток і рівень перевиконання норм виробітку. Отже, виконання разових замовлень є вигідним.

Таблиця 14.8

Собівартість продукції

Показник Фактичний випуск товарної продукції Відхилення
за середньорічною собівартістю за плановою собівартістю за фактичною собівартістю плану від минулого року, % фактично
від минулого року, % від плану
сума %
А 1 2 3 4 5 6 7
Уся товарна продукція 6864 7145 +281 +4,09
у тому числі:
а) порівнянна 6673 6411 6709 –3,73 +0,54 +298 +4,65
б) непорівнянна 453 436< /p> –17 –3,75

Підприємство у звітному році планувало зниження собівартості продукції на 262 тис. грн (6673 — 6411), або на 3,93 %, у тому числі за рахунок структури та асортименту — на 0,2 %. Фактично собівартість продукції проти плану зросла на 298 тис. грн (6709 — 6411), або на 4,65 %, тобто завдання зі зниження собівартості не було виконано. Допущено зростання собівартості проти минулорічної на 36 тис. грн (–262 + 298), що становить 0,54 % (36 : 6673 • 100).

Надпланове зростання собівартості фактично випущеної порівнянної продукції на суму 298 тис. грн, або на 4,65 %, склалося під впливом двох факторів: зміни рівня витрат на виробництво одиниці продукції та зміни оптових цін і тарифів. На підставі облікових даних виявлено, що у звітному році відбулось непередбачене планом підвищення оптових цін на спожиті матеріали, паливо, енергію і тарифи на 270 тис. грн, причому збільшення витрат на обсяг порівнянної продукції становило 28 тис. грн (298 – 270).

Отже, зростання собівартості продукції проти минулорічної на 36 тис. грн (6709 – 6673) сталося за рахунок впливу факторів, зазначених у табл. 14.9.

Таблиця 14.9

Вплив факторів на зміну собівартості порівнянної продукції

Фактори Розмір впливу на зростання собівартості
тис. грн %
1
  • Зміна обсягу випуску [6673 (3,93 – 0,2) : 100]
  • –249
  • –3,73
2
  • Зміна структури випуску (6673 • 0,2 : 100)
  • –13
  • –0,2
3 Зміна собівартості виробів
  • +28
  • +0,44
4 Зміна оптових цін і тарифів +270 +4,21
Усього +36 +0,54

Найбільш важливим фактором зниження собівартості порівнянної продукції є застосування прогресивніших норм витрат матеріальних ресурсів і трудових нормативів, що, у свою чергу, залежить від своєчасності й повноти проведення організаційно-технічних заходів, запровадження нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, удосконалення організації виробництва і праці. Необхідно оцінити виконання плану організаційно-технічних заходів за кількістю впроваджених новинок, обсягом виробничих витрат і фактично отриманим економічним ефектом.

Наведені дані показують, що за факторами, які залежать від самого підприємства, собівартість зросла на 28 тис. грн, а за тими, що не залежать, — на 270 тис. грн.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економічний аналіз (Болюх М. А., Бурчевський В.З.)