Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Завдання та запитання для самоперевірки

Завдання та запитання для самоперевірки


1. Що таке бюджетний устрій та бюджетна система? Чим вони визначаються? Наведіть приклади.  2. Після ознайомлення зі структурою державного бюджету різних країн спробуйте зробити висновки щодо їх спільних рис і національних особливостей.  3. На основі власних висновків складіть таблицю «Типова структура державного бюджету країни».  4. Назвіть основні підходи щодо використання регулюючої ролі бюджетного законодавства в країнах ОЄСР, порівняйте їх та спробуйте застосувати на теоретичному рівні до бюджетної практики в Україні. Чи реалії нинішньої бюджетної практики в Україні співвідносяться з вашими теоретичними узагальненнями? Спробуйте скласти таблицю.  5. Знайдіть у літературі та опишіть структуру державного бюджету Німеччини, Швеції, Італії чи будь-якої з інших країн. Самостійно складіть таблицю.  6. Що таке «трансфертна держава»? Чи мало місце таке явище у світовій економіці? В якій країні чи країнах? Наведіть приклади.  7. Дослідіть зміни в бюджетно-податковому регулюванні в зарубіжних країнах, починаючи з 2-ї половини ХХ століття. Які етапи реалізації бюджетно-податкової політики слід розрізняти? На основі ваших власних досліджень заповніть табл. 31 та 32.  Таблиця 31 ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ у 70—80-х роках ХХ ст. Країна       Загальний курс економічної політики       Особливості бюджетно-податкового регулювання  Великобританія       Політика «тетчеризму» на чолі з прем’єр-міністром Маргарет Тетчер          США       «Рейгономіка» на чолі з президентом Р. Рейганом          Франція       Програма «Плани Барра»          «План Делора»          Таблиця 32 ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Країна       Загальний курс економічної політики       Особливості бюджетно-податкового регулювання  90-ті роки       з 2000 р.       90-ті роки       з 2000 р.  США                  Німеччина                  Великобританія                  Франція                  8. Дайте економічну інтерпретацію термінів:  а) бюджетна конвергенція;  б) пакт стабільності;  в) бюджетні обмеження;  г) податкова координація;  9. Що являє собою Маастрихтська угода? Коли та з якою метою вона прийнята?  10. Розкрийте загальні особливості оподаткування в розвинутих ринкових країнах. Назвіть, за рахунок яких податків формується бюджет у цих країнах? Яку питому вагу складають прямі та непрямі податки? Назвіть ставки оподаткування за основними видами податків по країнах з урахуванням проведених у них податкових реформ.  11. Що означає податкова координація та гармонізація? На якому етапі щодо неї перебувають країни — члени ЄС, інші міжнародні економічні угруповання?  12. На якому етапі нині перебуває розвиток подій стосовно зближення та гармонізації бюджетних та податкових систем країн — членів ЄВС? Яка роль та особливості бюджетної політики нині спостерігаються у кожній з країн? Якими чинниками ці зміни обумовлені?



Популярні глави цього підручника:



Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)