Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Тестові завдання

Тестові завдання


1. Концепція бюджетної політики, за якою місцевій владі та місцевому бюджету відводиться пасивна роль виконавця політики центральних органів управління, називається:

а) концепцією бюджетної децентралізації;

б) концепцією функціональних фінансів;

в) концепцією бюджетного унітаризму;

г) концепцією вирівнювання розвитку.

2. Обмежене право законодавчого органу вносити зміни до розробленого виконавчою владою бюджету реалізується в рамках:

а) підходу щодо розподілу бюджетних повноважень;

б) підходу щодо формування позабюджетних фондів;

в) підходу щодо законодавчих обмежень бюджетного дефіциту;

г) комбінування підходів.

3. В якій з розвинутих країн бюджетне планування є обов’язковим за чинним законодавством:

а) Франція;

б) Австралія;

в) Німеччина;

г) Швеція;

д) Великобританія;

е) США.

4. Основний чинник, що зумовив певні зміни в бюджетно-податковій політиці розвинутих країн у 90-ті роки ХХ ст., — це:

а) прискорення інтеграційних процесів;

б) інфляція;

в) екологічна криза;

г) значна дефіцитність бюджетів і заборгованість держав.

5. У зарубіжній практиці використовуються такі форми побудови прибуткового податку:

а) шедулярна система;

б) класична система;

в) глобальна система;

г) система умовного нарахування;

д) система диференціації ставок;

е) комбінована система.

6. В Євроленді використовуються такі системи оподаткування прибутку:

а) шедулярна система;

б) класична система;

в) глобальна система;

г) система умовного нарахування;

д) система диференціації ставок;

е) комбінована система.

7. Податок, що є найбільш поширеним у зарубіжних країнах серед непрямих податків, — це:

а) ПДВ;

б) універсальний акциз;

в) мито;

г) акцизи на товари і послуги;

д) прибутковий податок;

е) податок на прибуток.

8. Характерною рисою еволюції бюджетних систем європейських країн є:

а) зростання державних видатків у ВВП;

б) скорочення державних видатків у ВВП;

в) зростання податкових надходжень у ВВП;

г) скорочення податкових надходжень у ВВП;

д) надмірний податковий тягар;

е) значна роль непрямих податків;

ж) податки на прибуток складають значно більшу частку порівняно з особистими прибутковими податками у державних доходах.

9. Основні критерії бюджетної конвергенції в ЄС:

а) державний борг не може перевищувати 60 % ВВП;

б) бюджетний дефіцит не може перевищувати 3 % ВВП;

в) в умовах економічної кризи бюджетно-податкова політика має бути активною;

г) інфляція не може перевищувати середній з трьох найнижчих темпів інфляції в ЄВС більше ніж на 1,5 %;

д) валютний курс має змінюватись у вузьких межах без девальвації впродовж двох років;

е) жорстка рестриктивна бюджетно-податкова політика.

10. Пакт стабільності означає:

а) перевищення 3 % рівня бюджетного дефіциту (допускається лише у разі 2 % економічного спаду);

б) перевищення 2 % рівня бюджетного дефіциту (допускається лише у разі 3 % економічного спаду);

в) бюджетний дефіцит на може перевищувати 3 % ВВП;

г) державний борг не може перевищувати 60 % ВВП.

11. Основна мета податкової координації:

а) адаптація податкової системи до поточних змін;

б) запобігання зростанню сукупного податкового навантаження;

в) запобігання податковій конкуренції;

г) досягнення гармонізації податкових систем.

12. Податкова гармонізація означає:

а) узгодження щодо типу податку;

б) узгодження податкової бази;

в) узгодження податкових ставок;

г) уніфікація податкових ставок;

д) уніфікація податкових систем.

13. Бюджетна конвергенція вирішує проблему:

а) гармонізації бюджетних систем країн ЄС;

б) синхронізації циклічних коливань в ЄС;

в) правового забезпечення бюджетно-податкової політики;

г) контролю над бюджетною і кредитно-грошовою політикою;

д) бюджетних дисбалансів в умовах зближення бюджетних систем.

Запитання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Варіанти відповідей в а а, в, г, е а а, в б, г, д, е а, б а, д, е а, б а в, г а, б, в д


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)