Головна Головна -> Підручники -> Підручник Ціни та цінова політика (Тормоса Ю.Г.) скачати онлайн-> Література

Література


 • Про ціни та ціноутворення: Закон України від 3 груд. 1990 р. // Закони України. — К., 1996. — Т. 1. — с. 32.
 • Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квіт. 1997 р. // Закони України. — К., 1997. — Т. 12. — с. 119.
 • Про ставки акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію): Закон України від 11 лип. 1996 р. // Закони України. — К., 1996. — Т. 11. — с. 55.
 • Про єдиний митний тариф: Закон України від 5 лют. 1992 р. // Закони України. — К., 1992. — Т. 3. — 5 с.
 • Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лют. 1995 р. // Зібрання постанов Уряду України. — К., 1995, № 5. — ст. 128.
 • Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 груд. 2000 р. // Зібрання законодавства України. — К., 2001, № 2. — ст. 67.
 • Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 груд. 1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. — К., 1997, № 21. — ст. 596.
 • Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій: Указ Президента України від 18 листоп. 1994 р. // Голос України. 1994, 11, № 226.
 • Про ставки митних зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січ. 1997 р. // Зібрання законодавства України. — К., 1997,№ 2. — ст. 35.
 • Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 груд. 1998 р. // Зібрання законодавства України. — К., 1999, № 2. — ст. 112.
 • Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1995. — 192 с.
 • Гладких Д. Держава як суб’єкт цінового регулювання // Банківська справа. — 1998. — № 4.
 • Голощапов Н. А. Организация ценообразования на предприятии: Учеб.-практ. пособие. – М.: ГЕЛАН, 2000. — 360 с.
 • Голощапов Н. А. Цена и ценообразование: Словарь-справочник / Ред. В. И. Осипов. – Обинск: ВИКИНГ, 2000. — 262 с.
 • Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. – СПб.: УЭФ, 1998. — 447 с.
 • Есипов В., Маховикова И. Ценообразование на мировом рынке. – М.: ЛФЭИ, 1991. — 144 с.
 • Козлова И. Е., Энтов Р. М. Теория цены. – М.: Прогресс, 1990. — 239 с.
 • Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 1999. — 1056 с.
 • Липсиц И. К. Коммерческое ценообразование. – М.: БЕК, 1997. — 368 с.
 • Лузанов І. І., Лисікова Л. Е. Ціни та ціноутворення у зовнішній торгівлі // Фінанси України. — 1996. — № 11.
 • Міжнародні правила по тлумаченню термінів «Інкотермс» / Уряд. кур’єр. — 1994. — № 177—178.
 • Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2001. — 544 с.
 • Овчинников Г. П. Микроэкономика. Макроэкономика. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1997. — 751 с.
 • Слепов В. А., Лавров С. И. Цены мирового рынка. Особенности ценообразования. ? СПб.: ЛФЭИ, 1991. — 240 с.
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. І. Кредісова  – К.: ВІРА-Р, 2000. — 448 с.
 • Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: ЭКМОС, 1999. — 224 с.
 • Фомичев В. И. Международная торговля: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. — 446 с.
 • Цаулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. – М.: Флинт, 1997. — 448 с.
 • Ценообразование и рынок / Под ред. Е. И. Пунина – М.: Прогресс, 1992. — 318 с.
 • Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. И. К. Салимжанова. – М.: Финстатинформ, 1999. — 304 с.
 • Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Есипова. – СПб.: Интер, 1999. — 464 с.
 • Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 224 с.
 • Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализа затрат. – М.: Филинъ, 1996. — 344 с.
 • Шуляк П. Н. Ценообразование: Учеб.-практ. пособие. – М.: Маркетинг, 1998. — 152 с.
 • Економіка України: потенціал, реформи, перспективи. У 5-ти Т., Т. 5. Ціни, ціноутворення і грошовий обіг за ринкової трансформації економіки / За заг. ред. В. Ф. Беседіна та ін. – К.: НДЕІ, 1998. — 422 с.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Ціни та цінова політика (Тормоса Ю.Г.)