4.4. Типові задачі


Задача 1. Проект пошиву жіночих костюмів передбачає на виробництво одного костюма витрати тканини та аксесуарів на суму 45 грн. За кожен костюм швачка отримує 15 грн. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування, інші загальнофірмові витрати становлять 80 тис. грн. на рік. Планова ціна реалізації костюма — 110 грн. Скільки потрібно виробляти костюмів, щоб звільнити зону збиткового виробництва? Скільки потрібно шити костюмів для того, щоб річний обсяг прибутку досяг 40 тис. грн.? Виконайте аналіз динамічності проекту, якщо підприємство планує довести обсяг випуску продукції до 250 тис. одиниць на рік, провівши рекламну кампанію з бюджетом 30 тис. грн. Проілюструйте рішення графічно.

Задача 2. Розглядається можливість реалізації інвестиційного проекту. За підрахунками фахівців було розроблено таблицю витрат і доходів, пов’язаних з реалізацією проекту:

Рік Витрати Вигоди
1 0,5
2 2,1 0,4
3 3,7 0,7
4 3,7 1,3
5 2,0 1,9
6 0,5 2,2
7—30 0,5 2,6
Усього 24,5 68,9

Визначте доцільність здійснення проекту за критеріями чистої теперішньої вартості, рентабельності інвестицій, терміну окупності проекту, якщо реальна ставка прибутковості інвестицій — 10 %, очікуваний темп інфляції — 10 % на рік. Чи зміниться ваше рішення, якщо реальна ставка зросте до 18 %?

Визначте внутрішню норму рентабельності інвестицій. Побудуйте фінансовий профіль проекту за різними сценаріями. Прокоментуйте отримані дані.

Задача 3. Виконайте аналіз чутливості інвестиційного проекту, визначте найважливіші змінні проекту, їх граничне значення, допустимі зміни та рейтинг впливу на результативну кількість за наведеними нижче даними.

Передбачається, що початкові інвестиції проекту — 2 млн грн., ціна реалізації — 50 грн., витрати на оплату праці у розрахунку на одиницю продукції — 15 грн., матеріальні витрати — 10 грн., з яких витрати на електроенергію — 8 грн. У разі нормального завантаження виробничих потужностей підприємство зможе випускати 600 тис. виробів на рік. Термін реалізації проекту — 8 років, дисконтна ставка — 12 %.

Задача 4. Інвестор має таку інформацію щодо можливих обсягів продажу нового продукту і відповідних імовірностей:

Можливий рівень сприймання
продукції (можлива реакція ринку)
Обсяг продажу
(од. товару)
Імовірності
Низький
Середній
Високий
Дуже високий
10
30
45
60
0,1
0,3
0,4
0,2

Визначте:

а) очікуване значення продажу нового продукту;

б) стандартне відхилення.

Задача 5. Фірма — розробник вугільних родовищ аналізує два взаємовиключних інвестиційних проекти — купівлю родовища А або В. Вугільне родовище А потребує початкових інвестицій 1 млн дол., очікувані значення грошових потоків від його розробки — 200 тис. дол. щорічно з 5-го по 15-й рік і 400 тис. дол. щорічно з 16-го по 25-й рік. Початкові інвестиції в родовище В — 1,2 млн дол., очікувані грошові потоки — 150 тис. дол. протягом 25 років. Вартість капіталу — 10 %.

Визначте:

а) інвестиційний проект має бути реалізований?

б) якщо ризикованість проекту В висока і до середньоризикової вартості капіталу 10 % додається премія за ризик 5 %, то чи змінюється інвестиційне рішення?

Задача 6. Розглядаються два інвестиційних проекти з п’яти­річним строком життя. Проект А можна віднести до категорії, «модифікація існуючої виробничої лінії», проект В — до категорії «виробництво, не пов’язане з існуючим».

Проекти оцінюються на основі аналізу ризику і розрахунку дисконтної ставки. Очікувані грошові потоки від проектів наведено в таблиці.

Рік Проект А Проект В
0 – 250 000 – 400 000
1 30 000 135 000
2 40 000 135 000
3 50 000 135 000
4 90 000 135 000
5 130 000 135 000

Необхідний рівень дохідності залежно від класу ризику проек­ту розподіляється таким чином:

Клас ризику проекту Необхідний рівень
дохідності, %
1. Модифікація або розширення існуючої виробничої лінії
2. Проект, не пов’язаний з існуючим виробництвом
3. Дослідні та пошукові програми
15
18
20

Визначте NРV проектів з урахуванням ризику.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)